Stavitel 1-2/2021

Ročník: XXIX, číslo: 1-2
Datum vydání: 18. 2. 2021

Z obsahu vybíráme:

  • Nábřežní zdi u Vltavy rozsvítila velká okna
  • Jak prosvětlit dům v severním svahu
  • Sklářské domy doplňuje skleněný krystal
  • Udržitelná budova s prosklenou fasádou
  • Vápenku Loučná zachraňují Lesy ČR
  • Obnova historicky vzácné elektrárny u Liberce
  • Zkoušky zhutnění jam a rýh jsou základní stavební činností
  • Ekonomika: Vítězem loňského roku je společnost Eurovia
  • Legislativa: Sousedské vztahy z pohledu práva
  • Příloha: ročenka Digitalizace ve stavebnictví
Předplatné Archiv časopisu