Ekonomika

Anketa do pranice: Tuzemské stavebnictví se loni nadechlo a letos vydechlo

Stavebnictví se v prvních desíti měsících roku 2016 nedařilo. Objem stavební produkce oproti srovnatelnému období loňského roku propadl o dvojciferné číslo. Velké stavební společnosti mají více zakázek, jejich hodnota je ovšem menší. Počet stavebních povolení vzrostl, rovněž i jejich hodnota zaznamenala nárůst. Prudce klesl počet nově zahájených bytů.
 
+ Můžete již dnes začít bilancoval vývoj stavebnictví z pohledu vaší firmy?
 
Petr Čížek, Swietelsky Stavební, s.r.o.:
Pro stavebnictví dobrý rok 2015 se letos opakovat nebude. Očekávám pokles okolo 5 procent, který podle mého mínění bude zapříčiněn zejména poklesem veřejných zakázek. Letos nekončí evropské dotační programy jako v minulém roce a rovněž příprava projektů, zejména infrastrukturních, je velmi narušena známými problémy s posuzováním vlivu staveb na životní prostředí (EIA). Neočekáváme tudíž ani nárůst tržeb naší společnosti.
 
Tomáš Hlaváček, obchodní ředitel, COLAS CZ, a.s.:
Vzhledem k tomu, že do poloviny roku 2016 bylo zahájeno minimum nových velkých infrastrukturních zakázek, resp. odevzdání nabídek je stále odsouváno, stavební výroba v segmentu inženýrského stavitelství oproti roku 2015 poklesne. Patrné to je zejména na železnici. Stejně tak naše tržby. V roce 2017 očekávám opět oživení, pokud dojde k naplnění plánů ministerstva dopravy na vypsání a zahájení řady velkých infrastrukturních zakázek ještě v letošním roce.
 
Tomáš Koranda, člen představenstva, HOCHTIEF CZ, a. s.:
V letošním roce již žádné zásadní změny, které by zmírnily dosavadní propad, nelze očekávat. Pokud vydrží pozitivní vývoj v segmentu průmyslového i rezidenčního developmentu a podaří se rozběhnout čerpání EU fondů, zejména pro velké dopravní stavby, tak očekávám zastavení propadu a následně v příštím roce i postupný růst českého stavebnictví.
 
Patrik Choleva, finanční ředitel, Skanska, a.s.:
Oproti předchozímu roku zaznamenáváme nižší tržby, převážně kvůli zpoždění vypisování nových infrastrukturních projektů, ale i v sektoru pozemního stavitelství, který táhnou pouze developeři. Po dvou letech mírného růstu stavební trh opět klesá, navzdory příznivému vývoji celé ekonomiky. Veřejní investoři nejsou schopni udržet stabilní přísun investičních prostředků do infrastruktury a znovu rozkolísávají již tak chatrný stav stavebního trhu. Předvídatelnost je přitom základní parametr, který umožňuje všem plánovat a pracovat efektivně, jak investorovi, tak dodavatelům. Přesto držíme stejnou zásobu práce a soustředíme se na správný výběr zakázek. Pokračujeme v náboru absolventů a jejich zaškolování a průběžně také hledáme specializované profese, zejména pak strojníky.
 
Libor Urbášek, obchodní ředitel, Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s., divize Isover:
Zatímco stavební produkce za prvních pět měsíců poklesla o více jak 8 %, náš prodej vzrostl na domácím trhu o 2–3 %. V obou dvou hlavních produktových skupinách, jak v minerálních izolacích, tak i v polystyrénu, jsme zaznamenali navýšení prodeje. Aktuální snížení poptávky v kontaktních zateplovacích systémech se nám daří úspěšně vyrovnávat zvýšenou aktivitou v jiných stavebních aplikacích.
 
Patrik Legut, jednatel, Cemex Construction Services, s.r.o.:
Stavebnictví bude pokračovat v mírném růstu i v příštím roce, doufám, že se nebude již opakovat situace ze začátku letošního roku – propad a zpoždění zakázek. Očekáváme růst tržeb o minimálně 10 %.
 
Jiří Pohloudek, obchodní ředitel, RD Rýmařov, s.r.o.:
Z našeho pohledu bude setrvávat současný stav. Vzhledem k vývoji absolutních hodnot hypoték a jejích sazeb nepředpokládáme dramatické změny v obou směrech.
 
Luboš Tomášek, ekonomický ředitel, STRABAG Rail, a.s.:
Oblast inženýrského stavitelství letos opět citelně klesá a naše společnost není v tomto trendu výjimkou. Tuto situaci jsme ale předpokládali a i přes tento pokles jsme z ekonomického hlediska v dobré kondici.
 
Pavel Schlitter, obchodní ředitel, SITEL, s.r.o.
Z našeho pohledu došlo k přesunu mnoha větších projektů z veřejného sektoru do druhé poloviny tohoto roku, respektive do příštího roku. Množství práce je paradoxně i tak dost, ale většina zakázek je menšího objemu a s potřebou celé řady koordinací a neefektivností, což vede v důsledku na menší tržby a růst nákladů. Objem investic do stavební činnosti letos určitě poklesne, ale očekáváme, že příští rok se opět navýší realizací pozastavených či odložených investic z veřejného sektoru. Velikost investic soukromého sektoru by se také, díky nízkým úrokovým sazbám, neměla snižovat.
 
Radoslav Dvořák, ředitel, INOS Zličín, a.s.:
Obávám se poklesu. Zejména při pohledu z Prahy – neschopnost magistrátu s metropolitním plánem, stavebními předpisy i vypisováním zakázek je, jemně řečeno, zarážející. Stavebnictví ovlivní negativně. A vůbec už nemluvím o vládě a např. „její“ EIA na dopravní stavby…
 
Richard Osang, generální ředitel, COLAS RAIL CZ:
Z pohledu infrastrukturálních staveb, konkrétně železniční infrastruktury, letos zaznamenáváme značný útlum oproti minulému roku, který byl ale svým způsobem extrémní. Důvodů je několik, zejména dokončení OPD1 a zahájení nového OPD2, kde ne všechny plánované stavby jsou v tuto chvíli připraveny, dále došlo i k mnoha termínovým posunům vypsaných veřejných zakázek, z toho plynoucí i posun zahájení realizace. V letošním roce čekáme tržby obdobné roku 2015, naopak do roku 2017 se díváme s plánem navýšení tržeb. Věřím, že se postupně podaří připravit veřejné zakázky tak, aby nás na konci OPD nečekal obdobně hektický rok, tak jako tomu bylo v roce loňském.
 
Karel Branda, ředitel Trigema Building:
Stavebnictví prochází komplikovaným obdobím. Zatímco dopravnímu stavitelství se pořád ještě relativně daří, pozemní stavitelství, a to zejména u projektů nových bytových projektů, zůstává daleko za očekáváním. Navzdory tomu, že je poptávka po novém bydlení u nás rekordní, schvalují se nové projekty jen s velkými obtížemi.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*