Ekonomika

Benefit home office se stane firemním standardem

Koronavirová pandemie bude v budoucnu katalyzátorem zvýšeného podílu práce z domova, odhalil průzkum celosvětové realitní společnosti Colliers International. Potvrdilo se, že 82 % lidí by po zažehnání krize chtělo i nadále pracovat alespoň jeden den týdně z domova.

Společnost Colliers zahájila studii „Práce z domova během nákazy COVID-19“, aby zjistila, jaké jsou zkušenosti lidí s přechodem na home office, který zavedly společnosti po celém světě v reakci na vypuknutí pandemie (COVID-19).

Počáteční poznatky ankety založené na více než 3000 odpovědích z více než 25 zemí včetně České republiky, ze širokého spektra profesí, které se běžně vykonávají v kancelářích, ukazují, že:

 • 82 % zaměstnanců by chtělo po skončení krize COVID-19 pracovat na dálku jeden den nebo více dnů v týdnu,
 • 71 % lidí, kteří před krizí z domova nikdy nepracovali, by chtělo v budoucnu pracovat na dálku alespoň jeden den v týdnu,
 • 53 % dotázaných se domnívá, že se jejich produktivita v důsledku práce z domova nezměnila, a 24 % naopak uvádí její zvýšení. Avšak 23 % uvedlo, že jejich produktivita klesla.
 • Produktivita se nejvíce zvýšila v odvětví finančních služeb, profesionálních služeb a technologií. Produktivita se nejvíce snížila v právním, školském a výzkumném sektoru.
 • 55 % se domnívá, že je schopno provádět individuální, soustředěnou práci lépe nebo mnohem lépe z domova než v kanceláři.
 • 76 % respondentů se stále při práci z domova cítí ve spojení se svým týmem, navzdory fyzické vzdálenosti. 58 % však věří, že jsou lépe schopni spolupracovat s kolegy v prostředí kanceláře.

Změna ve způsobu práce

Jan Jaap Boogaard, ředitel oddělení Work place Advisory pro Evropu, Střední východ a Afriku, Colliers International, uvedl, že první výsledky průzkumu naznačují, že pandemie koronaviru přinese zásadní změny ve způsobu práce. „Ocitli jsme se uprostřed doposud největšího testovacího období s prací z domova v lidské historii, který bude mít významný dopad na to, jak budeme v budoucnu fungovat,“ uvedl.

„Během tohoto náročného období je nezbytné pochopit, jak lidé prožívají práci z domova. Tato studie od týmu Workplace Advisory společnosti Colliers International odhaluje jedinečná globální data, která nám pomohou poskytovat na faktech založené doporučení o tom, jak práci krátkodobě i dlouhodobě vylepšit. Už z průběžných výsledků je jasné, že mnoho lidí home office přivítalo a pravděpodobně bude chtít pokračovat na určité úrovni s prací z domova, i když se budou moci vrátit do svých kanceláří,“ dodal JanJaap Boogaard.

Počáteční průzkum „Práce z domova během nákazy COVID-19“ bude ukončen na konci dubna a poté bude zveřejněna výsledná zpráva. Jedná se o první část vícefázové studie Colliers, jejímž cílem je poskytnout nahlédnutí do práce z domova během vypuknutí pandemie, a přitom identifikovat příležitosti ke zlepšení a prozkoumat dlouhodobější dopad na kancelářské prostory.

Jedinečná situace

Jana Vlková, ředitelka oddělení Workplace Advisory pro Českou republiku, řekla: „Nacházíme se v náročné, ale také jedinečné situaci, která nabízí příležitosti k přehodnocení způsobu, jakým pracujeme. Zahájili jsme tento průzkum proto, abychom využili této příležitosti k prověření toho, co na práci z domova funguje a co nefunguje, abychom z těchto informací mohli v budoucnosti těžit při naší práci s klienty. Fakt, že první výsledky ukazují, že většina lidí považuje svou produktivitu při práci z domova na stejné úrovni jako v kanceláři, a že 70 procent lidí, kteří dříve z domova nepracovali, by v budoucnu chtělo pracovat dálkově alespoň jeden den v týdnu, přispěje k transformaci kanceláří na místo, kde se s kolegy setkáváme. Domníváme se, že tento poznatek bude mít významný dopad na požadavky firem na kancelářský prostor,“ řekla Jana Vlková.

Podrobnosti z počátečních zjištění průzkumu naznačují přání pokračovat ve flexibilní práci z domova do určité míry i po krizi. Celkem 49 % respondedntů uvedlo, že by chtělo pracovat průměrně 1–2 dny týdně na dálku, zatímco 32 % chtělo pracovat tři nebo více dní v týdnu na dálku a 19 % chtělo pracovat vzdáleně po dobu kratší než jeden den v týdnu.

Rozdíly jsou zřejmé mezi lidmi, kteří začali kvůli COVID-19 pracovat z domova jen nedávno, a lidmi, kteří již z domova pracovali několik týdnů. Z těch, kteří pracovali z domova už čtyři týdny, se jen 7 % chtělo vrátit zpět do práce v kanceláři a pracovat z kanceláře i po skončení pandemie každý den. Naproti tomu mezi těmi, kteří pracovali z domova pouhý týden, se celkem 22 % chtělo vrátit ke strávení pracovního týdne v kanceláři i po krizi.

Nenechat se vyrušit

Průzkum také odhalil, že zkušenosti s prací z domova se lišily mezi těmi, kteří mají doma děti, a těmi, kteří žijí sami nebo mají spolubydlící. Celkem 33 % respondentů uvedlo, že při práci z domova jsou vice rozptylováni. Jako hlavní faktor rušení byly identifikovány děti, následovali další lidé v domácnosti a domácí zvířata.

Lidé žijící sami a ti, kteří žijí v manželství nebo s partnerem, vykázali nejnižší pokles produktivity. Jako hlavní místo pro práci z domova byla pracovna (39 %), následovaná obývacím pokojem (32 %), ložnicí (17 %) a kuchyní (15 %). Většina z těch, kteří žijí sami, se rozhodla pracovat ze svých obývacích pokojů, ale většina lidí s dětmi pracovala z uzavřené místnosti věnované práci.

Výsledky prvotního průzkumu rovněž ukázaly, že lidé se spolubydlícími by chtěli po skončení omezení kvůli situaci COVID-19 více pracovat z kanceláře než lidé žijící osamoceně, lidé s dětmi a lidé žijící s manželem nebo partnerem.

Pět důvodů k poklesu produktivity
Jak produktivně spolupracovat, když nejste spolu?

To je otázka, kterou teď řeší mnoho vedoucích pracovníků. Covid-19 mění zažité způsoby práce a budování soudržné firemní kultury, udržování produktivity a zapojení zaměstnanců je náročnější než kdy jindy. Kromě toho, že se lidé často cítí izolovaní, mnohým chybí motivace, pokud nejsou obklopeni svými spolupracovníky. Jsme svědky boření různých mýtů, mimo jiné i toho o větší efektivitě práce z domova. Ukazuje se, že dlouhodobý home office snižuje výkonnost pracovníků – údaje z různých zdrojů se rozcházejí v tom, zda o desetinu nebo o třetinu. Důvodem je zejména to, že na home office se musely rázem přesunout celé týmy bez ohledu na to, zda je jejich činnost pro tento způsob práce vhodná.

Jaké jsou hlavní důvody toho, že distribuované týmy bojují s produktivitou?

 • Nedostatek komunikace. Týmová práce v distribuovaném kolektivu vyžaduje komunikaci, která se výrazně liší od spolupráce na jednom pracovišti. Lidé, kteří jsou zvyklí chodit ke stolu kolegy nebo odchytit ho v kuchyňce a využít příležitost k hovoru o pracovních záležitostech, se při práci z domova ocitají v problémech. Proto je důležité vybavit pracovníky účelnými nástroji pro spolupráci, ale umožnit jim i neformální komunikaci, aby udržovali sociální vazby. „Osobní interakci asi nejlépe suplují videokonference, které nabízejí kvalitní přenos zvuku i obrazu i možnost sdílet dokumenty a spolupracovat při jejich editaci. Pro osvěžení vztahů je pak dobré například zahajovat videoschůzky neformální otázkou, nebo dokonce pořádat virtuální happy hours,“ říká Michal Černý zastupující videokonferenční řešení Lifesize v ČR.
 • Plánování. Při práci z domova zaměstnanci často nesdílejí plány práce se svými spolupracovníky. Také většinou není stanovena jednotná pracovní doba, členové kolektivu mohou být dostupní v jiných hodinách, včetně méně tradičních časů během nocí a víkendů. Tak vznikají konflikty v plánování a narušují činnost celého kolektivu. „V nynější situaci je nutné vytvořit jasné a stručné normy pro spolupráci týmů. Zkuste například naplánovat týdenní videokonference a vytvořit týmová fóra pro komunikaci, jako je Slack nebo Teams, která jsou efektivní a zahrnují všechny členy týmu,“ radí Andrej Hronec, ředitel společnosti Audiopro.
 • Technologické problémy. Práce z domova se do značné míry spoléhá na využití technologií, takže když zařízení přestane fungovat, mohou být někteří členové týmu odříznutí od komunikace se svými spolupracovníky. Ať už se jedná o vybitou baterii, slabé WiFi, problémy s internetem, s počítačem nebo zpoždění během konferenčního hovoru, technologické problémy mohou rozhodně snížit produktivitu. „Práce z domova klade vyšší požadavky na počítačové dovednosti zaměstnanců, což při nuceném přesunu na home office bolestivě pocítilo mnoho firem,“ říká Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy Gopas. „Pravidelné zvyšování uživatelských znalostí zaměstnanců, a především jejich povědomí o pravidlech bezpečnosti se firmám vyplatí – lidé neztrácejí zbytečně čas řešením banálních problémů s technikou, a především se nedopouštějí z neznalosti hrubých chyb, jimiž mohou ohrozit firemní systémy a data.“
 • Nejasné stanovení cílů. K dosažení co nejproduktivnější spolupráce je nutné také jednoznačně stanovit cíle, jimž musí každý člen týmu porozumět a vědět, jaká je jeho úloha. Nezbytnou podmínkou je i stanovení termínů pro splnění dílčích úkolů. Práce ve stanoveném časovém rámci je konkrétní proaktivní způsob, jak podpořit motivaci. „Důležité je klást důraz na zodpovědnost jednotlivých lidí, bez toho neodevzdávají práci včas, případně vůbec. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby manažeři pravidelně sledovali činnost týmu, ať už se jedná o pravidelnou kontrolu cílů nebo videohovory se shrnutím realizovaných činností,“ radí Andrej Hronec.
 • Absence interakce. Osobní komunikace je nenahraditelnou součástí firemní kultury, a proto je vhodné realizovat týmové schůzky formou videokonference častěji. Kontakt „tváří v tvář“ s kolegy nejen snižuje pocit fyzické vzdálenosti, ale vytváří méně izolované pracovní prostředí, které motivuje zaměstnance k většímu zapojení. Navíc tato interakce umožňuje rychleji reagovat než mailová komunikace a celkově snižuje četnost zmatků. „Lidé jsou závislí na vzájemné komunikaci, proto je fatální chybou tento aspekt zanedbávat. Bez stálé pracovní doby se týmy rozvolňují a produktivita klesá. Klíčem k úspěchu je stanovení jasných cílů a lhůt, stanovení odpovědnosti a upřednostňování osobní komunikace. Pokud tým tyto dovednosti využívá, může zůstat produktivní i při vzdálené spolupráci,“ uzavírá Michal Černý.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*