Ekonomika, Tip redakce

Digitalizace napadená virem

Pouze z home office dům postavit nelze, ale jestli lze jeho stavbu řídit na dálku, to je otázka do pranice. Každopádně současná pandemie mnoho doposud zakonzervovaných procesů v rámci digitalizace stavebnictví uvedla do pohybu. A zdá se, že to byl hybatel docela důležitý.

V posledních osmi letech se podle NKÚ do informačních a komunikačních technologií v souvislosti s digitalizací veřejné správy investovalo přes 85 miliard korun, výsledky jsou ale slabé. Například také proto, že chybí interní IT pracovníci – úřady jim často nedokážou nabídnout dostatek peněz.

Před 12 lety jsme byli z hlediska IT systémů mezi nejlepšími a nejmodernějšími státy na světě. V roce 2018 jsme byli na 54. místě, zatímco v roce 2008 na 25. Nikoliv proto, že by se u nás situace zhoršovala, ale proto, že okolní státy skutečně inovují tak, aby to bylo pro jejich občany užitečné. Až vloni se trend začal pomalu obracet. U nás se to neděje systematicky, ale spíš díky pozitivním výjimkám.

Digitalizace ve stavebnictví se snaží jít pro pomalejší zbytek eGovernmentu příkladem. O pokroku, kterého se podařilo docílit, se můžete dočíst v příspěvku Ing. Petr Serafín, ředitele odboru stavebnictví a stavebních hmot MPO. Navíc od začátku roku je povinností u nadlimitních zakázek vést Stavební deník v elektronické formě.

Koncepce BIM za období 2018 – 2020 popisuje pokrok dosažený při přípravě zavádění metody BIM do stavební praxe a vytyčuje výhled na další období. Je zřejmé, že při akceleraci digitální agendy státu nezůstává ani digitalizace stavebnictví, jehož důležitou složkou je právě BIM, pozadu. Připomeňme, že BIM představuje komplexní proces vytváření a správy digitálních dat o stavbě během celého jejího životního cyklu. Významně přispívá ke zvýšení kvality a úspoře nákladů i času při přípravě, provádění a provozování staveb.

Předložený materiál uvádí, že z 38 opatření Koncepce bylo zahájeno již 37. Z nich byla tři splněna, dvě ukončena a ostatní jsou dále průběžně plněna. Těžištěm byla intenzivní příprava a projednávání jednotlivých metodik a standardů a osvětová kampaň prostřednictvím řady akcí a mediálních výstupů. Následující období bude ve znamení vydávání metodik a jejich ověřování na pilotních projektech.

Jiří Kučera

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*