Ekonomika

Eurovia uspěla v zakázkách v 1. čtvrtletí

Aktuální analýza veřejných stavebních zakázek na stavební práce za 1. čtvrtletí 2021 zaznamenává v meziročním srovnání 5,3% růst zadaných a výrazný pokles vypsaných zakázek o 33,8 %. Největší objem veřejných stavebních zakázek v 1. čtvrtletí 2021 získala společnost EUROVIA CS, a.s., samostatně 21 zakázek v úhrnné hodnotě 10 604 mil. Kč (včetně DPH) plus podíl z hodnoty 6547 mil. Kč (včetně DPH) získaný v osmi sdruženích.

Od počátku roku do konce března bylo zadáno 812 nových veřejných zakázek na stavební práce v úhrnné hodnotě 49 742 mil. Kč (včetně DPH), z toho na pozemní stavby 305 zakázek v hodnotě 8972 mil. Kč a na inženýrské stavby 507 zakázek v hodnotě 40 770 mil. Kč.

Meziroční růst hodnoty zadaných zakázek v I. čtvrtletí je tažen státními zakázkami dopravního stavitelství konkrétně zadáním pěti dílčích stavebních zakázek, které budou realizovány společností EUROVIA CS, a.s., v rámci veřejné zakázky na PPP projekt „Projektování, výstavba, financování, provozování a údržba dálnice D4 v úseku Háje – Mirotice a provozování a údržba existujících přiléhajících úseků Skalka – Háje a Mirotice – Krašovice, projekt PPP“, která byl zadána ministerstvem dopravy francouzskému konsorciu DIVia D4, s.r.o., za komplexní cenu 38 660 mil. Kč s DPH. Především díky této zakázce vzrostla hodnota zadaných zakázek v inženýrském stavitelství o 19,3 %, v pozemním stavitelství však meziročně poklesla o 31,2 %.

U zadavatelů vládního sektoru (státní zakázky) vzrostla v 1. čtvrtletí 2021 hodnota zadaných zakázek o 59,2 %, u municipálního sektoru (obce, kraje a jimi zřízené subjekty) poklesla o 34,6 %. V 1. čtvrtletí výrazně zaostává i vypisování nových zakázek. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku klesla v lednu – březnu celková hodnota vypsaných zakázek o 33,8 %, z toho u zakázek na pozemní stavby o 25,5 %, a u zakázek na inženýrské stavby o 35,9 %, v tom u zakázek dopravní infrastruktury o 43,9 %.

Pro další vývoj stavební produkce bude klíčové, jak se podaří realizovat stavební práce na zadaných smluvně zajištěných zakázkách a zejména v jakém rozsahu a čase dojde k realizaci potenciální zásoby práce na vypsaných nezadaných zakázkách, u nichž dochází ve zvýšené míře k posouvání termínů podávání nabídek a prodlužování zadávacích řízení, ale i k ukončování zadávacích řízení.

Limitujícím faktorem pro růst stavební produkce pro veřejný sektor se může stát s ohledem na vývoj pandemické situace i zajištění potřebných pracovní kapacit pro realizaci zakázek ve smluvních termínech a omezení výdajů na financování veřejných zakázek v důsledku výpadků rozpočtových příjmů samosprávních celků.

Ing. Ivan Vrhel

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*