Ekonomika

Institut odpovědného veřejného zadávání

Institut odpovědného veřejného zadávání přináší komplexní vzdělávací systém specialistům na veřejné zakázky, kteří chtějí získat ucelené znalosti v oboru. Od září bude spuštěna série seminářů, po jejichž absolvování účastníci získají osvědčení a zároveň budou mít možnost přihlásit se na další specializované kurzy. Zadavatelé veřejných zakázek tak mohou Institut využít k rozvoji kompetencí svých zakázkářů, interních zákazníků z odborných útvarů i dalších specialistů na strategický nákup.

„Institut odpovědného veřejného zadávání vzniká jako reakce na potřebu zadavatelů. Ti chtějí rozvíjet své specialisty, aby měli odpovídající kompetence nakupovat sociálně odpovědně, nebo chcete-li udržitelně. Trend zohledňování dopadů veřejných nákupů na společnost, podniky a životní prostředí je patrný už několik let. Díky Institutu bude v Česku dostupné vzdělání v této oblasti všem zakázkářům,“ říká Leona Gergelová Šteigrová z Ministerstva práce a sociálních věcí
Na výběr bude z řady témat odpovědného veřejného zadávání. Do základní úrovně patří úvod do strategického a odpovědného zadávání, právní ukotvení, implementace v organizaci, komunikace s dodavateli, férové vztahy v dodavatelském řetězci a co udělat pro udržitelnost úřadu. Po absolvování těchto seminářů účastník získá písemné osvědčení o vzdělání v oblasti odpovědného veřejného zadávání. Nadto však budou v nabídce semináře, které se budou hlouběji věnovat tématům, která jsou pro odpovědné veřejné zadávaní relevantní – kontext s pravidly 3E, podpora přístupu místních firem k zakázkám, podpora zaměstnanosti, odpovědné zadávání ve stavebních zakázkách nebo ve zdravotnictví atd. Zájemci tak získají přístup ke komplexnímu vzdělání v oboru odpovědného veřejného zadávání, které si mohou přizpůsobit podle svých potřeb.
Kvalita seminářů bude zaručena především díky výběru lektorů: „Dlouhodobě spolupracujeme se skvělými experty a uznávanými praktiky v oblasti (nejen odpovědného a nejen veřejného) zadávání. A přizvali jsme i odborníky ze zahraničí,“ uvádí Leona Gergelová Šteigrová.
Veškeré vzdělávání na Institutu odpovědného veřejného zadávání bude poskytováno zdarma, a to v rámci projektu „Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek,“ který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Institut bude fungovat až do roku 2023, tedy po dobu trvání projektu. Jedná se o nabídku dlouhodobého vzdělávání, nicméně do kurzů bude možné se hlásit v průběhu celého období. Semináře budou probíhat nejen prezenčně, ale také jako video semináře či e-learning. Pro účastníky bude jistě atraktivní, že se nebude jednat jen o teorii, ale do velké míry se bude vycházet z příkladů dobré praxe jak z Česka, tak ze zahraničí. Na webu sovz.cz můžete už teď najít více informací o plánech Institutu.
Projekt „Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“ Ministerstvo práce a sociálních věcí

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*