Ekonomika

Investiční nástroj v oblasti klimatických technologií

Společnosti Santander Asset Management (Santander AM) a EIT InnoEnergy informovaly na konferenci The Business Booster v portugalském Lisabonu o navázání spolupráce a spuštění venture kapitálového fondu. Ten se bude zaměřovat na klimatické technologie a podpoří investice do začínajících podniků urychlujících energetickou transformaci.

Společnosti Santander AM a EIT InnoEnergy, oznámily dohodu o spojení svých sil s cílem urychlit energetickou transformaci, zabývat se evropskou energetickou bezpečností i aktuální cenovou krizí. Řešení spočívá v nasměrování kapitálu do nejslibnějších start-upů v oblasti klimatických technologií na evropském kontinentu, které spadají do portfolia společnosti EIT InnoEnergy, inovačního motor pro udržitelnou energii.

Nový invesitiční fond

Nový investiční fond se zaměřením na klimatické technologie poskytne v rámci privátního bankovnictví i institucionálním investorům možnost investovat do společností v začínající fázi, které budou mít hmatatelný dopad na energetické trilema – učinit energii cenově přijatelnou, dostupnou a trvale udržitelnou. Investice budou primárně směřovány do stávajícího portfolia společnosti EIT InnoEnergy zahrnujícího různá odvětví, jako je cirkulární hospodářství, obnovitelné energie, skladování a účinnost energie, doprava a mobilita, chytré budovy i města, rozvodná síť či vodík.

Správcem portfolia fondu bude společnost Santander AM. Očekává se, že Banco Santander bude hlavním investorem a společnost EIT InnoEnergy bude vystupovat v roli spoluinvestora do nových start-upů. Těm bude i nadále přinášet služby s přidanou hodnotou, aby se zbavovaly rizik a urychlily obchodní případy s využitím svého prověřeného inovačního ekosystému.

Iniciativu povede tým pod vedením Santiago Gila, bývalého ředitele VC v Enagas. Dalšími členy týmu jsou Giovanni Bologna, který nedávno přestoupil do Santander AM z fondu VC Athos a Jordi López, bývalý ředitel pro Business Creation v EIT InnoEnergy, který se nyní plně věnuje tomuto společnému podniku.

Elena Bou, ředitelka pro inovace společnosti EIT InnoEnergy: „Tento nový fond doplní a posílí náš stávající inovační ekosystém a usnadní rychlou alokaci kapitálu pro ještě rychlejší uvádění technologických inovací na trh. Jedná se o jasnou win-to-win situaci nejen pro našich více než 180 inovativních společností, ale také pro fond samotný. Přímý přístup k portfoliu společnosti InnoEnergy je cestou, která bude klíčová pro rychlejší nasazení vázaného kapitálu s ohledem na velký zájem investorů o tento typ aktiv.“

Borja Diaz-Llanos, vedoucí alternativních investic ve společnosti Santander Asset Management, dodává: „Jde o další krok v našem závazku bojovat proti klimatickým změnám jako součást našeho zapojení do globální skupiny Net Zero Asset Managers. Inovace jsou zásadní pro dosažení čisté nuly do roku 2050. Touto iniciativou se snažíme poskytnout dodatečný kapitál mnoha začínajícím podnikům s největším potenciálem na snižování emisí.“

I na český trh

V České republice je DEX Innovation Centre tzv. partnerským hubem EIT InnoEnergy. Podílí se na inovačních iniciativách a zprostředkovává je na český trh. Navázání nové spolupráce a spuštění nového fondu podporuje. „Už teď je více než jasné, že investice do nových energetických technologií, které budou zásadním způsobem přispívat ke snižování rizika klimatických změn a zároveň zajistí další hospodářský rozvoj a růst, budou muset být mnohem vyšší, než se dosud předpokládalo. Spojení finanční instituce Banco Santader a společnosti EIT InnoEnergy, která se dlouhodobě zasazuje o trvale udržitelný rozvoj v oblasti energetiky, proto vnímáme jako logický krok směrem k dosažení klimatické neutrality do roku 2050,“ dodává Lenka Hanušová z DEX Innovation Centre.

Očekává se, že fond bude fungovat v souladu s článkem 8 nařízení SFDR. Potřebné regulační dokumenty již byly předloženy španělskému regulátoru CNMV, který je nyní ověřuje.

-red-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*