Ekonomika

Jak pracuje tepelné čerpadlo vzduch-voda?

Efektivita vytápění, ekonomický provoz a ohleduplnost vůči životnímu prostředí – to jsou hlavní výhody stále oblíbenějších tepelných čerpadel. Nejběžnějším typem je provedení vzduch-voda. Jak vlastně funguje?

Tepelné čerpadlo vzduch-voda ve své podstatě odebírá nízkopotenciální teplo z vnějšího vzduchu, které následně předá vodě v topném systému.

„Do výparníku v externí jednotce je za pomoci ventilátoru vháněn vzduch. Ten zahřívá zkapalněné chladivo, které v systému cirkuluje. Absorbováním dodaného tepla se chladivo odpaří a následně proudí do kompresoru, kde dochází k jeho stlačení,“ vysvětluje Jakub Tykal, marketingový ředitel společnosti ACOND, předního českého výrobce tepelných čerpadel. Nárůstem tlaku zároveň stoupá teplota chladiva. To následně proudí kondenzátoru, v němž je teplo předáno do topné vody. Ochlazením chladivo kondenzuje a z výměníku putuje do expanzního ventilu, kde dojde ke snížení tlaku chladiva. To dále proudí zpět do výparníku, kde se zahřátím odpařuje a oběh se opakuje.

Efektivnost absorbování venkovního tepla přitom závisí především na velikosti výparníku. Otázka, odkud tepelné čerpadlo získá teplo v zimě a zda si i v tomto období dokáže zachovat svoji úspornost, přímo souvisí kvalitou jeho komponent. Zásadní je jeho výkon a maximální teplota topné vody dosažená kompresorem.

„Tato hodnota ukazuje, že nám čerpadlo ušetří hodně i v období, kdy je třeba topit nejvíce, tedy v zimě. Doporučuji vybírat z takových, která dokážou při venkovní teplotě -15 °C vyrobit vodu alespoň 70 °C. Poznávací znamení dobrého zařízení je také to, zda zvládne ohřát vodu pouze kompresorem bez nutnosti elektrického dohřevu, i když panují mrazy,“ vysvětluje Jakub Tykal. Extrémně mrazivých dní, kdy i kvalitní čerpadlo bude muset elektrický ohřev využít, je přitom v našich podmínkách velmi málo.

Více na www.acond.cz.

-red-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*