Ekonomika

Jak přimět stavební firmy k udržitelné výstavbě?

Neuca, Toruň, Polsko. Použité systémy: MB-86 SI, MB-SR50N HI+, MB-SR50N EFEKT

Podle čtvrtletních analýz má v současné době asi ¼ českých stavebních firem mezi nabízenými službami konkrétní plány týkající se využívání udržitelných stavebních řešení. V souvislosti s klimatickou a energetickou krizí, které v současné době čelíme, je vhodné, aby co nejvíce společností v tomto odvětví vědělo, proč a jak zavádět do svého portfolia služeb ekologická řešení.

Vládní programy pro podporu udržitelné výstavby, postupné zpřísňování předpisů týkajících se ekologických standardů, které musí budovy ve výstavbě a při rekonstrukci splňovat, stejně jako zvyšující se vzdělanost a ekologické povědomí veřejnosti – to vše jsou faktory, díky nimž je dnes ekologická výstavba bezpečnou a výnosnou investicí.

Povědomí o výhodách udržitelné výstavby je nyní patrné především na trhu komerčních nemovitostí – jako jsou kanceláře, hotely a maloobchodní prostory. Moderní budova je ekologická budova – takové přesvědčení se již stalo standardem. V případě bytové výstavby jsou ekologická řešení využívána v mnohem menší míře. Jak přesvědčit stavební firmy, aby stavěly udržitelně? Jako účinné by se mohly ukázat následující argumenty.

Větší atraktivita investic

Z dlouhodobého hlediska mohou být budovy, které nesplňují určité ekologické standardy, pro investory neatraktivní – morální a funkční opotřebení ekologických investic (tj. ztráta užitné hodnoty budovy v důsledku technického pokroku) bude v průběhu let mnohem nižší než u srovnatelných konvenčních budov. V důsledku toho se sniží riziko ztráty nájemníků a hodnota investice tak bude stabilnější.

Prioritními tématy jsou ekologie a sociální odpovědnost. To platí jak pro globální korporace, tak pro soukromé uživatele, kteří chtějí pečovat o životní prostředí a stále častěji volí investice, které tomu napomáhají.

Udržitelná výstavba znamená také nižší spotřebu energie, což se projeví v nižších účtech za ně. Investice do ekologických budov znamená větší odolnost vůči budoucím změnám cen energií, a také vůči změnám institucionálním a právním.

Granty a programy na podporu ekologického stavebnictví

Jednou z hlavních investičních překážek udržitelné výstavby je financování. Používání moderních řešení šetrných k životnímu prostředí je často spojeno se zvýšenými náklady na investice. V budoucnu se však projeví ve formě vyšších úspor.

Řešení problému zvýšených nákladů na počátku investice nabízí řada dotací a vládních programů, které podporují ekologické stavebnictví. Jedním z nich je program Nová zelená úsporám, který probíhá od roku 2014 jehož cílem je snížit energetickou náročnost v rodinných a bytových domech. Získané prostředky lze použít na:

 • výstavbu pasivních rodinných a bytových domů,
 • provedení tepelné izolace fasád, střech, stropu, výměnu oken a dveří,
 • nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou spotřebou energie,
 • instalaci fotovoltaických a solárních panelů,
 • výstavbu zelených střech a vnějšího stínění,
 • instalaci podzemních nádrží na dešťovou vodu,
 • výstavbu systému na rekuperaci tepla z vyčištěných odpadních vod,
 • zavedení mechanického větrání s rekuperací tepla,
 • výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu nebo napojení na centrální zásobování teplem,
 • nákup a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily v obytných a rodinných domech,
 • výsadbu stromů na veřejně přístupných místech v blízkosti obytných budov.

O prostředky mohou žádat mimo jiné majitelé rodinných domů, stavební firmy, družstva a společenství vlastníků bytů, obce, města a developeři.

Existuje také dotační program Dešťovka 2022, jehož cílem je zvýšit opětovné využívání dešťové a odpadní vody. Dotace jsou poskytovány na vybudování systému pro akumulaci dešťové vody, kterou lze následně využít k zalévání rostlin nebo k úklidovým pracím (mytí aut, čištění ulic). Částka grantu se pohybuje mezi 20 000 až 60 000 CZK, v závislosti na zakoupené technologii, ke které se připočítává 3 500 CZK za každý metr krychlový nádrže. Minimální velikost nádrže musí být 2m³.

Péče o životní prostředí – naše společné dobro

Proces výroby klasických stavebních materiálů spotřebovává obrovské množství energie a přírodních zdrojů. Chemické a tepelné spalování, které probíhá při výrobě cementu, hlavní složky betonu, je zdrojem přibližně 8% celosvětových emisí oxidu uhličitého – což je více než emise CO2 z leteckého paliva (2,5%). Navíc není obvykle možné, po ukončení životního cyklu materiálu, jej recyklovat a znovu použít v novém projektu.

Používání moderních, energeticky úsporných a ekologicky šetrných řešení ve stavebnictví, včetně surovin, které nejsou škodlivé pro přírodu a lze je recyklovat nebo snadno znovu použít jiným způsobem, skutečně přispívá ke zpomalení tempa zhoršování životního prostředí.

Komfortnější život

Nedostatečné zohlednění ekologie v tradičním modelu výstavby také způsobilo, že takové budovy jsou pro uživatele méně komfortní. Nadměrné používání betonu vedlo ke vzniku tzv. městských tepelných ostrovů, které akumulují obrovské množství tepla a ztěžují fungování v letních dnech. A nedostatek rostlinných ploch navíc znesnadňuje přirozené zadržování vody během dešťů. Na budovy dopadá nadměrné množství slunečního světla, což je zahřívá. V bezprostředním okolí ulic se také zvyšuje znečištění ovzduší a hluk z dopravy není nijak izolován. Všechny tyto faktory zhoršují životní i pracovní podmínky.

Ekologická stavebnictví přináší řešení, která nejen budovu, ale i její obyvatele přibližují přírodě. Zelené střechy, vertikální zahrady, skleněné plochy a další vegetace kolem budov jsou jen několika příklady sladění budov a infrastruktury s potřebami lidí. V posledních letech se domov stal pro mnoho lidí také pracovištěm a rozhodně je kladen větší důraz na výhody, které bydlení nabízí, a také na jeho větší možnost energetických úspor a energetické soběstačnosti.

Zimní rezidence, Gdaňsk, Polsko. Použité systemy: MB-45, MB-78EI, MB-86.

Vysoká dostupnost řešení a materiálů

Jedním z příkladů ekologického stavebního materiálu, který se vyznačuje velkým množstvím řešení dostupných na trhu, je hliník. Je ideální pro výrobu oken, dveří nebo fasád. Tento materiál je ceněn především pro svou libovolnou tvarovatelnost profilů nebo odolnost vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám. Jedná se o surovinu, kterou lze téměř zcela recyklovat, zpracovat a znovu použít.

Hliníková okna, dveře a fasády s použitím vhodných zasklívacích sad s nízkoemisním sklem mohou úspěšně plnit funkci v budovách s nejnáročnějšími požadavky na energetické úspory, včetně pasivních domů. Příkladem jsou okenní a dveřní systémy MB-104 Passive SI a MB-104 Passive Aero značky Aluprof, jejichž součinitel tepelné izolace (Uw) je 0,80 W/(m²K) pro otevíravé okno v systému MB-104 Passive SI a 0,76 W/m²K pro otevíravé okno v systému MB-104 Passive Aero. Jedná se o jedny z nejnižších výsledků v oboru, o čemž svědčí i certifikát udělený Institutem pro pasivní domy PHI Darmstadt.

MTV Studios, Hawley Crescent, Londýn, Velká Británie. Použité systémy: MB-SR50 EFEKT, MB-SR50N, MB-70HI

Let’s build a better future

Používání řešení pro udržitelnost výstavby přináší jak ekonomické výhody, tak i vyšší komfort a kvalitu života. Snaha o co nejnižší nebo dokonce nulovou spotřebu energie je nesmírně důležitá, zejména nyní – v době klimatické a energetické krize, které čelíme.

Článek sponzorovaný společností Aluprof

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*