Ekonomika

Každý třetí zraněný člověk pracuje ve stavebnictví

Bezpečnost práce stojí na předním místě. Stavebnictví drží v ČR prvenství v počtu pracovních úrazů, které si vyžádaly hospitalizaci delší než pět dní. Loni se na stavbách velmi vážně zranilo 403 lidí, což je více než třetina z celkového počtu 1126 úrazů, které se staly lidem zaměstnaným v průmyslových firmách. Vyplývá to z údajů Státního úřadu inspekce práce. Riziková je především práce ve výškách, výkopech či obsluha zdvihacích zařízení. Jednu z předních příček drží stavebnictví i v délce pobytu pracovníků na neschopence. Zatímco průměrná délka pracovní neschopnosti je v ČR 42 dní, pracovníci ve stavebnictví marodí 52 dní.

Častá pochybení

Loni provedl Státní úřad inspekce práce 3192 kontrol ve stavebnictví. Častá pochybení zjistili inspektoři u malých a středních podniků, které se zabývají stavebními konstrukcemi. Nejčastějšími prohřešky byla chybějící ochrana proti pádu, nestejně vysoká zábradlí na schodištích nebo chybějící ochrana proti pádu věcí.

„Další rizika plynou z lehkovážného přístupu k používání a stavu osobních ochranných prostředků, jako jsou přilby, bezpečnostní postroje, karabiny, lana a tlumiče pádu a zachycovače pádu. Důležité je také plánování pracovních činností, které vede k eliminaci zbytečně častých výstupů do výšek a sestupů, během kterých hrozí zvýšené riziko uklouznutí či pádu,“ vysvětluje Lubomír Winkler, analytik pracovních rizik ve stavebnictví ze společnosti Ardon Safety.

Rizikoví agenturní pracovníci

Nejrizikovější je na stavbách práce ve výškách, následovaná zemními pracemi. „Při těch se stane nejvíce pracovních úrazů v tomto odvětví, a to včetně smrtelných. Při výškových pracích se loni zranilo 236 lidí, při práci na úrovni země 167. Obecně lze říct, že každý druhý smrtelný úraz se stane při výškových pracích,“ pokračuje analytik Lubomír Winkler ze společnosti Ardon Safety.

Podle odborníků za to může mimo jiné fakt, že na stavbách chybí proškolení pracovníci hovořící v rodném jazyce, protože firmy stále častěji na kvalifikované pozice najímají agenturní zaměstnance, často i ze zahraničí.

„Kvůli vysoké poptávce po pracovnících a současně jejich nedostatku jsou často na práci na stavbách najímáni lidé s výrazně horší kvalifikací, než by bylo potřeba. To je například při obsluze a provozu zdvihacích zařízení či vázání břemen obzvlášť nebezpečné,“ pokračuje Petr Kaňka, školitel bezpečnosti práce ze společnosti Bureau Veritas, která provádí certifikace dle normy ISO 45001.

Subdodavatelské firmy

Běžnou praxí ve stavebnictví je řetězení subdodavatelů. Koncové firmy ale často nevědí, kdo za bezpečnost na stavbě zodpovídá a neúčastní se ani kontrolních dní, protože nejsou na začátku stavby seznámeni s bezpečnostními pokyny. „Dodržování bezpečnosti na stavbě má na starosti koordinátor BOZP, který má za zákona povinnost pracovat se všemi zhotoviteli, předávat jim zjištěná rizika a zjišťovat nedostatky a porušování bezpečnostních předpisů. To se ale v praxi neděje,“ upozorňuje školitel Petr Kaňka z Bureau Veritas.

„Prohřešky dělají i samotní koordinátoři, protože kontroly provádějí formálně, nebo jejich zjištění nejsou brána odpovědnými vedoucími v potaz, protože se upřednostňuje nejrychlejší způsob provedení oproti odpovědnému způsobu, kdy nebývají zaměstnanci vystaveni nepřijatelným rizikům. Bezpečnost je náročná na čas i prostředky, což k nelibosti užírá ze zisku zhotovitelům,“ dodává.

Pozor na home office
Během jedné hodiny se alespoň na patnáct minut projděte, jinak hrozí:

  • 1. OCHABNUTÍ SVALŮ Při sezení se nezapojují svaly na nahou a neaktivní zůstává i velký sval hýžďový. Nejste schopni udržet přirozené prohnutí páteře a postupně se snižuje vaše schopnost sedět rovně.
  • 2. ZPOMALENÉ MYŠLENÍ Pokud setrváváte dlouho v jedné poloze, ovlivní to i proudění a okysličení krve, které je méně vydatné. Doslova tak seberete mozku jeho hnací motor a dojde ke zpomalení jeho funkce.
  • 3. BOLESTI ZAD Při sezení se zvyšuje zatížení páteře, to vede k bolestem v dolní části zad. Léta strávená na židli s ohnutými zády mají často za následek vysunutí plotének v bedrech.
  • 4. ŠPATNÝ OBĚH Následkem dlouhého sezení můžou být otékající kotníky nebo vznik křečových žil. Příčinou je omezení oběhu tkáňových tekutin. Voda se ve tkáních zadržuje a my pociťujeme oteklé končetiny.
  • 5. SRDEČNÍ RIZIKO Zatímco člověk sedí, svaly jsou méně aktivní, spalují méně tuku. Spolu s vyšším krevním tlakem a zvýšenou hladinou cholesterolu to zvyšuje riziko srdečních chorob.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*