Ekonomika

Kompenzace pro stavební firmy

Vláda souhlasila s kompenzacemi stavebním firmám v sektoru dopravních staveb. V závazném pokynu, vztahujícím se k řešení následků pandemie COVID-19, Ministerstvo dopravy umožňuje zhotovitelům realizujícím stavby v době nouzového stavu rychleji získat finanční kompenzaci za ztížené podmínky, než je tomu podle stávajících smluvních podmínek.

„Kompenzace vítáme, je to další krok k tomu, aby velké dopravní stavby mohly pokračovat. Ukázalo se také, že bylo správné rozhodnutí nezastavovat stavby a přesunout kapacity na projekty, kde je výrazný tlak na termín, například na dálnici D1,“ říká Michal Jurka, prezident Skanska Central Europe a místopředseda Sdružení pro výstavbu silnic.

„Kompenzační nástroje jsme připravili po domluvě se stavebními firmami a jednotlivými investorskými organizacemi s jasným cílem pokračovat ve stavební činnosti na klíčových dopravních stavbách a udržet v běhu celý dodavatelský řetězec včetně navazujících služeb,“ říká ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček. „Stavebnictví se nyní stává klíčovým oborem pro udržení ekonomiky. Vláda zahájila zvyšování veřejných investic, které mají na tento obor bezprostřední vliv. Jsme připraveni stavebnictví nadále podporovat, neboť na sebe váže 360 tisíc pracovníků, 200 tisíc firem a živnostníků, řemesla a pochopitelně i klíčový průmysl,“ dodává ministr Havlíček

Ředitelství silnic a dálnic, Správa železnic a Ředitelství vodních cest jednotlivé zhotovitele staveb osloví, aby je o získání kompenzační opatření a závazného pokynu informovali. Opatření umožní pokračovat ve výstavbě staveb na dálnicích, silnicích I. tříd, železničních koridorech nebo na vodních cestách.

Přijatá opatření umožní maximálně zjednodušit administrativní procesy, související s kompenzacemi při realizaci výstavby ve ztížených podmínkách, za nichž jsou zhotovitelé nuceni v současné době stavební činnost provádět. Jedná se například o práce na modernizovaných úsecích dálnice D1, které i přes složitou situaci probíhají dle stanoveného harmonogramu.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*