Ekonomika

Nepravdy a mýty o plastových profilech A a B

Dosti často se v poslední době objevují v laických i odborných časopisech textové zprávy nebo celé články, které tvrdí, že okna z profilů třídy A jsou lepší, než okna vyrobená z profilů třídy B. Běžný laik se v problematice těžko orientuje, a proto je potřeba uvést tyto informace na pravou míru.

Předně není pravdivé tvrzení, že pouze profily třídy A naplní požadavky německého standardu RAL. Od dubna 2011 splňují požadavky RAL i profily třídy B, a to především z toho důvodu, že dělení PVC profilů na třídu A a třídu B není podle tohoto předpisu kvalitativní dělení. Dnes je vše popsáno evropskou harmonizovanou normou EN 12 608-1, která stanovuje třídy profilů podle tloušťky jejich stěn, avšak se zásadní výhradou – že tyto třídy profilů v žádném případě nekonstatují rozdíly v kvalitě oken vyrobených z těchto profilů.

Chybí normy

V argumentaci proti plastovým profilům třídy B se často používají výsledky jakýchsi zkoušek vlastností profilů a jejich porovnání mezi třídami A a B. Předně – neexistuje žádná normou stanovená metoda (a to ani na české ani na evropské úrovni), která by tyto zkoušky legalizovala a zejména určovala jejich průběh a vyhodnocení. Argumentace zastánců profilů třídy A tak vycházejí pouze ze soukromě provedených zkoušek, které nemají objektivní platnost a mohou být účelově zatíženy chybami právě ve prospěch profilů třídy A.

Sama tloušťka stěn (a to ne ještě všech) plastových profilů pro výrobu oken nikdy nemůže sama o sobě zaručit kvalitu finálního výrobku, tedy okna. Do celkového hodnocení kvality vyráběného okna vstupují další komponenty, jako je např. sklo, výztuže, kování a v konečném důsledku i samotná receptura výroby PVC materiálu, ze kterého je profil vyráběn. Samozřejmě, v „pravěku“ výroby plastových oken měla tloušťka stěn profilu svou významnou roli, kdy při malé stavební hloubce profilu v součinnosti s minimem vnitřních komor profilu se velmi těžko zajišťovala stabilita konstrukce.

Snaha o úspory

Dnešní moderní profilace se stavební hloubkou větší než 70 mm a inklinující spíše k hodnotě 80 mm a více, s moderními profily a materiály výztuh podle posledních poznatků vědy a techniky, a v neposlední řadě s uchopením odpovědnosti za životní prostředí a trvale udržitelný vývoj, zásadně ovlivnily postoje předních špičkových výrobců plastových profilů směrem k vlastní technologii výroby. Snížením spotřeby plastů tak respektuje světové trendy. Odrazem těchto snah pak je např. snížení tloušťky pohledových stěn plastových profilů pro výrobu oken a zajištění převážné výroby profilů ve třídě B a omezení výroby profilů ve třídě A, aniž by docházelo ke snížení hodnot požadovaných parametrů.

Stále zůstává povinnost výrobců oken splnit všechny požadované parametry, které jsou předepsány platnými evropskými normami bez ohledu na to, jestli se jedná o profil třídy A nebo profil třídy B. Tento trend pouze kopíruje trendy v ostatních odvětvích, kdy např. automobil před 50 lety měl karosérii z podstatně silnějšího plechu než dnešní moderní auta.

A samotné parametry oken?

Pro porovnání vlastností oken platí jiná norma než pro klasifikaci plastových profilů (EN 12 608-1). Norma – EN 14 351-1+A2 – stanovuje parametry vlastností oken, z nichž některé, tzv. mandatorní, musí být deklarovány pro každé okno. Jsou to zejména vodotěsnost, odolnost proti větru, průvzdušnost a součinitel prostupu tepla. Porovnáním těchto vlastností konstrukčně podobných oken, vyrobených z profilů různých tříd, lze jasně prokázat, že okna vyrobená ze třídy A nemají automaticky lepší vlastnosti než okna vyrobená z profilů třídy B, ba naopak – ve většině případů mají tyto parametry stejné a v některých dokonce horší! Porovnání lze snadno provést např. srovnáním parametrů registrovaných výrobků v programu Zelená úsporám.

To, že parametr tloušťky pohledových stěn profilů nemůže být pro konečného uživatelem tím zásadním kritériem pro výběr okna, bylo zde zdůvodněno snad dostatečně. Ono to vychází i z jiných zkušeností, kdy zájemce o nový automobil asi nezajímá, z čeho je vyrobena kliková hřídel motoru (jedna z komponent), ale jaké vlastnosti má výrobek, tedy auto – výkon motoru, spotřeba paliva, maximální rychlost atd.

-plastová sekce ČKLOP-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*