Ekonomika

Ochraňte hodnotu firmy podnikatelským pojištěním

Každý, kdo někdy zkusil podnikat, potvrdí, že to mnohdy není nic pro slabé povahy. Nástrah, rizik a komplikací čeká na podnikatele mnoho, přitom univerzální recept na úspěch neexistuje. S vhodně zvoleným pojištěním, které se přizpůsobí přesně potřebám podnikatele, se ale dá spolehlivě předcházet celé řadě problémů.

Jednou z nejúčinnějších ochran, díky kterým se mohou podnikatelé úspěšně bránit řadě rizik, je podnikatelské pojištění. Představuje chytře vynaložené peníze, protože dokáže zabránit ztrátě hodnoty firmy v případě událostí, které omezují nebo znemožňují její běžný provoz. Přinášíme základní přehled o tom, jak si podnikatelské pojištění vybrat a zbytečně neriskovat.

Dvě důležité oblasti

Pojištění podnikatelských rizik má dvě základní složky – majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti. Každý podnikatel, resp. jeho profese je náchylnější k určitému typu škod. Samozřejmě to ale neznamená, že by si podnikatel měl sjednat jen jedno ze zmíněných rizik. V praxi ve většině případů každý čelí škodám jak majetkovým, tak odpovědnostním.

Většina podnikatelů vlastní nebo používá ke svému podnikání nějaký majetek, například vybavení, stroje a zásoby. Případné škody na tomto majetku mohou firmu významně ohrozit v její činnosti. Pak jsou podnikatelské činnosti, u nichž není majetek tak zásadní, ale kde hrozí zejména škody odpovědnostní, tedy že svou činností způsobí újmu někomu jinému.

Promyslet rizika

Před sjednáním pojištění je třeba si uvědomit konkrétní hrozící rizika. Doporučujeme si nejprve sepsat seznam veškerého majetku firmy, movitého i nemovitého. Mnohdy se tím odhalí i další rizika, která je vhodné do pojištění zařadit. Vyhnout se tak lze tomu, aby pojistka při případné škodě nedostatečně pokrývala náklady spojené s opravami.

Sjednaná pojistná částka by vždy měla odpovídat částce, za jakou je podnikatel znovu schopen pořídit poškozený majetek. Tedy například znovu postavit prodejnu, pořídit zásoby nebo vybavení. Tato částka současně musí odpovídat aktuálním cenám na trhu, za které lze nový majetek skutečně pořídit.

„Analýze své reálné činnosti by měli podnikatelé věnovat dostatek času, jen tak se jasně ukáže, jaká pojištění se jim skutečně vyplatí. Promýšlet možná rizika by měli tedy opravdu důkladně, což znamená věnovat jim především dostatečný čas. Nestačí dívat se jen za jeden roh – na rizika, která každého napadnou jako první. Ale rovnou za dva – tedy na to, jaká další rizika mohou podnikání ohrozit, např. při plánovaném rozvoji a růstu,“ upozorňuje Jan Marek, mluvčí Generali České pojišťovny.

Pomoc odborníků

Udržovat si trvalý přehled o veškerých změnách v oblasti pojišťovnictví je pro běžného člověka skoro nemožné. S důkladnou analýzou situace je vhodné se obrátit na poradce pojišťovny, kteří se na oblast SME specializují. Podstatné je zvolit takové pojištění, které se plně přizpůsobí potřebám konkrétního podnikatele. Pojišťovat autodopravce nebo třeba řetězec lahůdkářství – to jsou velmi odlišné disciplíny.

„Možnost variability pojištění je u podnikatelského pojištění klíčová, proto jsme pojištění ProfiPlán připravili tak, aby se maximálně přizpůsobilo klientům,“ vysvětluje Jan Marek. Podle jeho slov je optimálním řešením vždy kombinace různých pojištění tak, aby výsledek odpovídal všem potřebám a potenciálním rizikům. Nejen s ohledem na účel podnikání, ale také třeba na geografickou polohu firmy nebo rizika vyplývající z druhu výroby apod.

Zkušenosti a také digitalizace

Při rozhodování o pojištění je zásadní neřídit se pouze cenou pojištění (což je velmi krátkozraký přístup), ale brát v potaz i stabilitu pojišťovny, její historicky úspěšné působení například v době kalamit, kvalitu péče a rychlost, s níž pojišťovna dokáže řešit pojistné události. Stále významnější roli přitom hraje oblast digitalizace, která se do podnikatelského pojištění intenzivně propisuje.

„Smlouvu je možné díky biometrickému podpisu uzavřít na dálku, kdy se podepisuje v bezpečném režimu i přes chytrý mobilní telefon či tablet. Další možnost vzniku pojistné smlouvy je její zaplacení,“ vysvětluje Jan Marek z Generali České pojišťovny. V době složité epidemiologické situace tak jde o další příspěvek ke komfortu a ochraně zdraví na straně klienta i pojišťovny. Digitální technologie vstupují také do oblasti likvidace pojistných událostí.

Kromě využívání dronů pro skutečně rychlou dokumentaci škod a elektronický zápis z prohlídky mobilního technika (včetně automatického načtení fotografií do složky pojistné události) umožňuje například Generali Česká pojišťovna klientům zdokumentovat vybrané škody také přes asistovaný videohovor. Po něm klient dostává obratem na e-mail zápis o prohlídce. Využít pro následné přikládání dokumentů či fotografií ke škodě mohou klienti také speciálního chatbota.

Je třeba si uvědomit, že podpisem smlouvy by spolupráce s pojišťovnou končit neměla. „Pokud firma zvýší hodnotu svého majetku, například rekonstrukcí provozovny nebo pořízením nového vybavení, je nutné tyto změny zohlednit i v pojistné smlouvě,“ dodává Jan Marek, mluvčí General České pojišťovny. Zkrátka podnikatelské pojištění může být dobře funkční, jen když se s ním průběžně pracuje.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*