Ekonomika

Pandemie mnohé změnila, ale rozhodně ne pohled na kvalitu práce

Polyfunkční objekt Argentinská v pražských Holešovicích

Říká Ing. JIŘÍ KOZEL, jednatel společnosti SWIETELSKY stavební a ředitel její Divize pozemního stavitelství.

Už přes rok žijeme v čase koronavirové pandemie a nutných epidemiologických opatření. Jak to ovlivnilo chod firmy?

Samozřejmě jsme některé zaběhnuté procesy a zvyklosti museli změnit, ani některé naše tradiční akce se nemohly konat. Ale náš způsob práce zatím nedoznal zásadních změn.

Museli jste nějaké zakázky odmítnout pro nedostatek kapacit nebo se vyrovnávat se zpožděnými dodávkami materiálů z Česka či zahraničí?

V naší firmě platí, že zakázky z hlediska disponibilních kapacit a dodávek materiálů důkladně posuzujeme dávno před pandemií. Proto se ani podíl zakázek, o které jsme se nemohli nebo nechtěli z těchto důvodů ucházet, se za předchozí rok nezměnil.

A co testování zaměstnanců na covid-19?

S ním jsme postupně začínali už v době, kdy to ještě nebylo povinné, a proto jsme ho i později bez větších problémů zvládli.

Jak tedy Divize pozemního stavitelství SWIETELSKY stavební z pandemického roku 2020 vyšla?

Naše společnost končí hospodářský rok 31. března, takže se ten uplynulý téměř kryl s tím pandemickým. Pokud jde o obrat a hospodářský výsledek, v zásadě se od těch předchozích neodlišoval.

Které projekty spojené s tímto složitým rokem byste zmínil?

Především velké bytové projekty, jako je další etapa obytného souboru v Praze – Chabrech, polyfunkční objekt Argentinská v pražských Holešovicích nebo Jiří Kozel: Připravujeme se na to, abychom byli i letos opět o něco lepší. Snažíme se otevřít dveře novým technologiím a umožnit našim zaměstnancům získat kvalifikaci pro soužití s nimi. hotelový projekt u přehrady v Lipně nad Vltavou. A pak futuristický kostel v brněnské městské části Lesná. Ten se z naší tradiční skladby zakázek vymykal.

Hotel Element, Lipno nad Vltavou

Změnila pandemie vztah s investory?

Také na investory přinesla nestandardní doba nové požadavky. Možná je to i přivedlo k těsnější spolupráci se zhotoviteli. Ale rozhodně neplatí, že by pandemické restrikce s sebou přinášely třeba uvolnění dodržování smluvních termínů. To rozhodně ne.

Jinak řečeno, předpokládat, že by investoři změnili pod tlakem okolností pohled na kvalitu práce a materiálů je asi iluzorní, což?

Přesně tak. I když je pandemie významnou komplikací pro naši práci, neměla by být důvodem a příčinou snížení kvality námi odváděné práce.

Je rozdíl, jde-li o veřejného nebo soukromého zadavatele?

Možná proto, že si ani koronavirus nevybírá mezi veřejným a soukromým sektorem, na stavbách neregistrujeme významné rozdíly.

Na druhou stranu máte řadu subdodavatelů. Podle čeho si je vybíráte a kontrolujete?

Už dávno není rozhodujícím kritériem pouze cena, i když i my se musíme chovat hospodárně. Neméně důležité jsou pro nás spolehlivost a osvědčenost toho kterého subdodavatele. V každém případě se k našim dodavatelům chováme férově a spravedlivě. Neřešíme naše problémy na jejich úkor. A právě to se nám v obdobích nedostatku kapacit vyplácelo.

Ještě k pandemii. Jak ovlivnila školení zaměstnanců nebo jejich mobilitu?

Naše plánovaná školení pandemie neovlivnila, pouze se většina z nich musela konat distanční formou. Když se omezilo cestování mezi okresy, administrativně nás to zatížilo, ale žádné významné omezení v naší práci to nepředstavovalo.

Kostel Lesná, Brno (JB Stavební, člen skupiny SWIETELSKY)

Urychlila tahle doba proces digitalizace odvětví? Co čekáte do budoucna?

Určitě přinesla častější komunikaci formou videokonferencí, ale pravý pokrok ke skutečné digitalizaci zatím nevidíme. Tady jsou kořeny problémů spojených se skutečným nastartováním této vpravdě nové průmyslové revoluce ve stavebnictví podstatně hlubší. Původ mají dávno před pandemií.

O kvalitě se říká, že je výsledkem řetězce příčin a následků. Záleží na každém prvku stejně nebo jsou ty důležité, nepřekročitelné a ty méně důležité?

Každé stavební dílo je mozaikou střípků, které přinášejí všichni zúčastnění od první myšlenky stavebníka, přes návrhy architekta a projektantů, práci stavební firmy až po způsob využití konečným uživatelem. Jen pokud do sebe vše správně zapadá, vznikne skutečně kvalitní dílo, aniž by se někomu dávaly větší či menší zásluhy.

Přesto se zeptám, co má na kvalitu díla největší dopad? Máte v této oblasti nějaká řešení či doporučení?

Budu se opakovat, ale stavební dílo je výsledkem znalostí, důslednosti a odpovědnosti všech, kteří se na něm podílejí. Ale mám-li přeci jen něco vyzdvihnout, je to řemeslná odbornost a dovednost. Tady však s naším českým systémem vzdělávání pokulháváme stále více. Zázračné řešení mě však nenapadá. Pravděpodobně budou muset výchovu nových řemeslníků a odborníků převzít do rukou soukromé firmy samy.

Společnost SWIETELSKY stavební v dubnu začala nový fiskální rok 2021/22. Jaký bude?

Naše zakázková náplň nevypadá pro nový hospodářský rok vůbec špatně. Jen doufáme, že už budeme moci k práci přidat opět naše tradiční akce, jako třeba prezentaci našich projektů veřejnosti, sportovní hry, charitativní projekty, vánoční setkání a podobně. I tohle všechno k naší práci patří.

Dýšina – rozšíření výrobního závodu Schäfer Menk

Mění se trh či vztahy na něm?

To se děje stále, před pandemií, stejně jako po ní. Ta nám všem snad přinese trochu pokory a uvědomění si, jak křehký ten náš blahobyt vlastně je.

Skutečně se stát či firmy pandemickou krizí proinvestují, jak tvrdí někteří politici?

Každá investice do budoucna je určitě přínosná, ale z každé krize, z každých problémů se lidé musí dostat sami, svým každodenním úsilím a možná i odříkáním. To za nás nikdo neudělá. Tak tomu vždycky bylo a bude i nadále.

Na co se tedy vaše firma připravuje? A na co by se mělo připravit české stavebnictví?

Připravujeme se na to, abychom byli i letos opět o něco lepší. Snažíme se otevřít dveře novým technologiím a umožnit našim zaměstnancům získat kvalifikaci pro soužití s nimi.

Řekli o kvalitě
Pavel Rouha, ředitel závodu Pozemní stavby Jih, SWIETELSKY stavební (o stavbě Hotelu Element v Lipně n. V.):
Už to, že si nás privátní investor vybral, pokládám za ocenění naší práce. Nic ale není zadarmo. Obec Lipno nad Vltavou leží v podhůří Šumavy a stavby jsou zde vystaveny náročným povětrnostním podmínkám. Kladli jsme velký důraz na precizní provedení detailů a částí stavby, které musí těmto klimatickým podmínkám odolat a mít zároveň dlouhou životnost. Jedná se především o bezchybné provedení izolací proti vodě, řešení detailů v místech případných tepelných mostů u výplní otvorů, řešení detailů u prostupů instalací střešním pláštěm a v neposlední řadě i vhodný návrh a kvalitní provedení jednotlivých vrstev u teras a balkonů.

Jiří Podaný, ředitel závodu Pozemní stavby Střed, SWIETELSKY stavební (o stavbě bytů v rezidenci Nové Chabry):
Není výjimkou, že klienti si chodí převzít byt s latí a vodováhou v ruce a za doprovodu najatého stavebního technika či specializované firmy, aby si zkontrolovali provedení a rovinnost zdí a podlah. To je nejtvrdší zkouška kvality. Takový zákazník neodpustí vůbec nic. Už jsme zde jako generální dodavatel odevzdali přes 400 bytů, dokončujeme dalších 220. Jsem pyšný na to, že vše je v požadovaných termínech a ve vysoké kvalitě. To není v době, kdy z trhu mizí velmi dobří řemeslníci a odborníci, právě jednoduché.

Jaromír Baláž, ředitel JB Stavební Brno (ze skupiny SWIETELSKY):
Na kvalitu dodávek, stavebních prací a zpracování konstrukčních a architektonických detailů klademe významný důraz. Je to jeden z nejdůležitějších aspektů, aby byl klient spokojen a opět se k nám vrátil. Kvalita přispívá i k úspoře následných nákladů na řešení a odstraňování případných reklamací. Stále je to ale stavařina a výskytu drobných vad a reklamaci se ani po uvedení do provozu nelze zcela vyhnout. Pořád práci dělají jen lidé. Nejvíce se s tím setkáváme u bytových domů, kde je velké a různorodé množství dodávek v jednotlivých bytech oproti třeba minimu reklamací na administrativních a průmyslových stavbách.

Ondřej Krejčí, ředitel závodu Pozemní stavby Praha, SWIETELSKY stavební:
Kvalitu provádění prací vnímáme jako jednu z důležitých podmínek pro naši konkurenceschopnost na trhu. Proto se snažíme této problematice věnovat patřičnou pozornost. Hlavním principem je pro nás předcházení vzniku neshod před následným finančně nákladným odstraňováním vad.

Petr Šolc, ředitel závodu Pozemní stavby Západ, SWIETELSKY stavební (o stavbě výrobního areálu Schäfer Menk):

V západních a severozápadních Čechách jsme před lety začínali prakticky z nuly. Ale podařilo se nám do své práce prosadit myšlenku, že pořádně a kvalitně se musí dělat napoprvé, hned od počátku stavby. Na jejím konci se to pak vrací minimem reklamací nebo vůbec žádnými, úsporou nákladů a spokojeností investora.

Zdeněk Zuntych

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*