Ekonomika

Pandemie prověřila naše silné základy. Je na čem stavět

ROZHOVOR – Metrostav je zaslouženě hodnocený jako nejlepší zaměstnavatel ve stavebnictví, říká Jana Kořínková, zástupkyně personálního ředitele Metrostavu, a.s.

  • Práce HR je o kontaktu s lidmi. Jak se vám to dařilo v době restrikcí, home office, nepotkávání se a uzavřených pracovních kolektivů?

Stavebnictví bylo naštěstí zasaženo epidemiologickými opatřeními spíše nepřímo. Stavební zakázky jsme realizovali bez přerušení, vyšší nároky na organizaci vznikly při karanténách částí projektových týmů, ale dokázali jsme si s tím poradit. Tam, kde to bylo žádoucí, jsme zavedli střídání týmů na pracovištích, a vyšli jsme vstříc zaměstnancům s dětmi nebo v rizikových skupinách v podobě práce z domova.

Pomineme-li samotný začátek epidemie, tedy březen a duben 2020, kdy jsme měli téměř všechny zaměstnance mimo výrobu doma, vrátili jsme se na svá pracoviště poměrně brzy. Podpůrné úseky včetně personálního byly otevřeny za dodržování hygienických opatření, kolegové tedy mohli své potřeby řešit v podstatě stejně, jako byli zvyklí před covidem. Porady se přenesly do online prostředí, postupně se povolovaly pro menší skupiny lidí i prezenčně. To, co bylo omezené významně, byly nejrůznější teambuildingové akce a setkávání větších týmů. Je cítit, že jsou lidé „natěšení“ na společná setkání i s mimopracovním programem, což jistě podtrhuje fakt, že prostá lidská setkání byla omezována i v soukromém životě.

  • Museli jste zvolit nějaké nové a doposud netradiční metody práce s lidmi?

Podstata práce s lidmi zůstala stejná – zatím jsme nevynalezli nic lepšího než lidský přístup, čas na druhé a otevřenost. Rozšířily se formy komunikace na různé vzdálené podoby (přes teamsy apod.). Z hlediska řízení to kladlo vyšší nároky na srozumitelné a strukturované zadávání práce.

Museli jsme přizpůsobit komunikaci se studenty na školách – od tradičních prezenčních forem jsme přešli k online vstupům do výuky včetně diskusí, exkurze nahradily živé komentované přenosy ze staveb, veletrhy pracovních příležitostí se transformovaly do online prostředí. První kola pohovorů s kandidáty probíhala online.

  • Co z toho se vám nejvíce osvědčilo a budete to využívat až pandemie odezní?

Dovednosti v oblasti online komunikace budeme jistě využívat i nadále. Uvědomili jsme si, že řadu věcí lze řešit online a že úspora času na cestování je značná. Týká se to i např. řady školení, odborných technických seminářů, kdy se kolegové mohou seznámit s trendy v oblasti technologií apod. z pohodlí své kanceláře. Také semináře zkracujeme, resp. dělíme na kratší moduly kvůli udržení pozornosti v online formě.

Z hlediska spolupráce se studenty zachováme předtočené prezentace našich projektů s online diskusí, ale exkurze bychom rádi vrátili na stavby, přeci jen si studenti udělají lepší obrázek, když projekt vidí naživo.

První kola pohovorů s uchazeči o zaměstnání v online formě se osvědčila, zejména u přespolních budeme tuto formu používat i nadále.

Hořín – unikátní modernizace historického zdymadla
  • Myslíte si, že i po návratu do normálu bude home office standardem alespoň některý den v týdnu?

Dá se očekávat, že pracovní trh půjde tímto směrem, řada společností z jiných odvětví i zvažuje, zda vůbec držet standardní kanceláře. My stavaři jsme praktici, takže očekávám, že se možnost práce z domova bude vždy odvíjet od povahy práce a očekávaného užitku.

  • Prohloubila se ve firmě digitalizace? Zavádějí nové aplikace či chatboty? Co je u vás nejčastější novinkou? Máte nějaké osobní postřehy a zkušenosti?

Digitalizace procesů se jednoznačně urychlila, a to, co covid nastartoval, běží dál. Jde např. o elektronické schvalování dokumentů, zjednodušování administrativních procesů apod. Osobně to považuji za jeden z přínosů epidemie. Chatboty a mobilní zaměstnanecké aplikace typu Arnold zatím nevyužíváme, naši manažeři mají naštěstí možnost být lidem blízko a ptát se jich přímo.

  • Změnil se pohled zaměstnanců a systém nabízených benefitů?

Již nějakou dobu přemýšlíme o posílení benefitů v oblasti péče o zdraví. Zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců je pro nás dlouhodobě důležité téma a řekla bych, že v souvislosti s covidem vzrostl zájem o zdravotní péči i ze strany zaměstnanců. Na podzim nás čeká kolektivní vyjednávání, tak uvidíme, zda a jak se po něm skladba benefitů upraví.

Co se týče zavedených benefitů, některé z nich byly po dobu opatření pozastaveny ze strany našich dodavatelů (např. služby Multisport samozřejmě nebyly po dobu uzavřených sportovišť ani poskytovány, ani účtovány), ale po uvolnění opatření se vrací do svého běžného režimu. Stejně tak benefitní body v Cafeterii je znovu možné využívat ve více oblastech, např. pro cestování.

  • Sdílení zkušeností prostřednictvím interaktivních workshopů, mentoring a koučink, flexibilita a digitalizace vzdělávání, individuální rozvojové programy na míru, osvojování soft skills i antistresových technik, prevence vyhoření a někde i poskytování štědrých bonusů dle výběru zaměstnance – jak to ve firmě fungovalo v době omezení kontaktů mezi lidmi?

Všechny jmenované rozvojové aktivity běžely podle aktuálních možností danými vládními epidemiologickými opatřeními. Během tvrdých lockdownů jsme je realizovali v online podobě, prezenčně především povinná (zákonná) školení v malých skupinách na pracovištích.

Bonusový systém jsme neupravovali, naše nastavení bylo funkční i v době pandemie.

Letos Metrostav dokončil stavbu moderního kostela Krista Spasitele na Barrandově
  • Podepsala se nějak sociální izolace na zaměstnancích? Nemuseli jste zapojit do své každodenní práce více psychologii?

Naši zaměstnanci, až na několik období tvrdého lockdownu, standardně chodili do práce, na našich stavbách se pracovalo naplno. Opatření, která jsme měli nastavena, zvládali dobře a respektovali je, koneckonců byla nastavena i pro jejich ochranu. Řekla bych, že naopak oceňovali to, že jejich práce běžela kontinuálně a mohli flexibilně kombinovat práci z domova s prací na pracovišti, např. při rotační výuce dětí.

  • Jak argumentujete, když chcete získat do firmy nové pracovníky? Co jim nabízíte za benefity a na jaké slyší nejvíce?

„Je na čem stavět.“ Tento slogan k padesátiletému výročí existence naší společnosti dobře vystihuje naše hlavní výhody. Máme dlouhou tradici, Metrostav je finančně silná a stabilní společnost, což v perspektivě posledních let nabývá mezi lidmi na významu.

Realizujeme zajímavé a prestižní zakázky. Pro stavaře je to velmi silný argument, oceňují možnost být u něčeho výjimečného, poznat nejmodernější technologie, moci se odborně realizovat.

Jsme česká firma s lokálním vedením. Rozhodnutí, která se u nás přijímají, mají vždy logické a praktické odůvodnění. Naše týmy spolu fungují dlouhodobě. Vztahy v týmech jsou pevné, založené na důvěře a díky tomu je tým schopen zvládnout i složité situace. Týmy jsou pestré, přirozeně zde dochází k předávání know-how a k mezigenerační spolupráci.

Záleží nám na lidech. Jsme firma s rozvinutým sociálním cítěním, péče se tak projevuje nejen v nabídce benefitů, ale i v přístupu ke každému zaměstnanci, zvláště, když se dostane do složité životní situace.

Metrostav je zaslouženě hodnocený jako nejlepší zaměstnavatel ve stavebnictví.

-red-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*