Ekonomika

Pozemní stavby porazily ty inženýrské

Nový pavilon Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

V říjnu 2020 bylo ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněno oznámení o zadání 425 nových veřejných zakázek na stavební práce (dále zadané zakázky) v úhrnné hodnotě 14 753 mil. Kč (včetně DPH), z toho na pozemní stavby 176 zakázek v hodnotě 7893 mil. Kč a na inženýrské stavby 249 zakázek v hodnotě 6860 mil. Kč.

Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku klesla v říjnu 2020 celková hodnota zadaných zakázek o 7,3 %, u zakázek na pozemní stavby vzrostla o 64,1 % a u zakázek na inženýrské stavby klesla o 38,3 %. Počet zadaných zakázek v září meziročně vzrostl o 12,1 %, z toho u zakázek na pozemní stavby vzrostl o 12,8 % a u zakázek na inženýrské stavby o 11,7 %. Ve srovnání s předchozím měsícem zářím klesla v říjnu 2020 celková hodnota zadaných zakázek o 37,2 %, u zakázek na pozemní stavby vzrostla o 31,0 % a u zakázek na inženýrské stavby klesla o 59,8 %.

V září byla zadána jedna velká stavební zakázka s cenou nad 1 mld. Kč s DPH: Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, stavební práce, zadavatel Krajská zdravotní, a.s., zhotovitel Metrostav a.s., Metrostav DIZ s.r.o., BAK stavební, a.s., NEPRO stavební a.s., cena s DPH 1 397 493 tis. Kč. Veřejné zakázky na stavební práce získalo v září jako samostatní zhotovitelé či jako členové sdružení zhotovitelů celkem 499 subjektů. Jednotlivým individuálním zhotovitelům bylo zadáno 381 zakázek za 9619 mil. Kč a sdružením zhotovitelů 44 zakázek za 5134 mil. Kč.

Největší objem veřejných stavebních zakázek v září získala společnost Metrostav a.s. samostatně šest zakázek v úhrnné hodnotě 1 060 763 tis. Kč (včetně DPH) plus podíl z hodnoty 2 245 085 tis. Kč (včetně DPH) získaný ve třech sdruženích.

Text: Ing. Ivan Vrhel

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*