Ekonomika

Prioritou společnosti Skanska je spokojený zaměstnanec

Pro Skanska je globálně prioritou tzv. employee experience neboli vnímání firmy našimi zaměstnanci, zkrátka aby zde byli spokojeni. To hraje samozřejmě velkou roli, co se pověsti firmy týče, říká Slavomíra Sedláčková, personální ředitelka Skanska Central Europe.

  • Výjimečná doba přinesla nová řešení i v oblasti lidských zdrojů. Co jste v době nouzového stavu museli řešit za problémy?

Naší prioritou v průběhu nouzového stavu bylo nezastavovat projekty, abychom udrželi důvěru našich zákazníků. S tím bylo samozřejmě spojeno zajištění bezpečnosti na stavbách. Snažili jsme se reagovat co nejrychleji na vzniklou situaci a například pro stavby vypracovali hned na začátku nové pokyny speciálně pro danou situaci.

Samozřejmě jsme také bojovali s nedostatkem ochranných pomůcek na trhu, takže kolegové z kanceláří šili roušky pro lidi ze staveb, laboratoře připravovaly desinfekci a týmy si navzájem pomáhaly se sháněním a distribucí. Mile mě překvapilo, kolik kolegů se spontánně zapojilo a přicházelo s nápady na zlepšení. Další výzvou byl přechod zaměstnanců víceméně ze dne na den z kanceláří na home office a s tím spojené organizační záležitosti.

  • Ještě před několika měsíci ve firemním vzdělávání dominovaly trendy jako sdílení zkušeností prostřednictvím interaktivních workshopů, mentoring a koučink, flexibilita a digitalizace vzdělávání, individuální rozvojové programy na míru, osvojování soft skills i antistresových technik, prevence vyhoření a někde i poskytování štědrých bonusů dle výběru zaměstnance. Jak jste na tom byli v době nouzového stavu?

Situace okolo covid-19 zpomalila některé naše aktivity v této oblasti, nicméně na rozvoj a vzdělávání našich zaměstnanců klademe i nadále velký důraz. Uvědomuji si, že v této době někteří kolegové potřebovali podpořit víc než kdy jindy. Proto jsem ráda, že jsme například ani přes ztíženou situaci nezastavili interní mentoringový program, kde tak kolegové mohli sdílet zkušenosti i se zvládáním krizové situace.

Kolegům jsme se také snažili nabídnout co možná nejvíce alternativ online vzdělávání (včetně interních webinářů na online nástroje spolupráce a videokonference) a do online prostředí jsme také přesunuli výuku angličtiny. Se zbytkem rozvojových aktivit plánujeme navázat v nejbližší době.

  • Přišel koronavirus a ukázal, že digitalizace je prostě jediná cesta, jak přežít nejen v následujících měsících, ale v následujících letech. Dařilo se vám posílit digitalizaci ve vaší společnosti?

Digitalizace pro nás bylo velké téma asi jako pro všechny a za dobu mimořádného stavu jsme se v této oblasti značně posunuli dopředu. Nešlo ale jen o videokonference, ale i nové způsoby sdílení a kontroly dokumentů a komunikace v týmech.

Jako příklad můžu uvést kontrolní dny na stavbách, které ještě začátkem tohoto roku probíhaly výhradně osobně, a až v průběhu nouzového stavu jsme je začali pořádat přes videokonference. Zjistili jsme, že kvalita je zachována a všem zúčastněným to neuvěřitelně šetří čas i náklady. Podobných aktivit je samozřejmě mnoho, takže doufám, že v podobném trendu budeme pokračovat i nadále.

  • Myslíte si, že i po návratu do normálu bude home office standardem alespoň některý den v týdnu?

Skanska již před nouzovým stavem měla zavedený systém home office alespoň u pozic, kde to jejich povaha práce umožňovala. Posledních pár týdnů se jasně ukázalo, že efektivita našich zaměstnanců neklesla, ani když byli doma víceméně 100 % pracovního času. I proto nyní analyzujeme, jak to nám i zaměstnancům vyhovovalo, a zda bychom našli způsob, jak možnost práce z domova do budoucna rozšířit.

  • Jakou roli při oslovování potenciálních nových zaměstnanců hraje pověst firmy, tradice a vnímání značky?

Samozřejmě, že velkou. Z naší zkušenosti víme, že se vyplácí této oblasti věnovat. Pro Skansku je globálně prioritou tzv. employee experience neboli vnímání firmy našimi zaměstnanci, zkrátka aby zde byli spokojeni. To hraje samozřejmě velkou roli, co se pověsti firmy týče. Snažíme se také využít zázemí nadnárodní společnosti a skandinávského přístupu a hodnot. Zároveň se prezentujeme zajímavými projekty, což kandidáty také většinou zajímá a ovlivňuje jejich preference.

Záleží nám na životě
  • Pracujeme pouze bezpečně, anebo vůbec.
  • Všímáme si všech nebezpečných situací.
  • Pečujeme o zdraví, dbáme na životní prostředí a zasazujeme se o zelená řešení.
  • Naše provozy řídíme ekologickým způsobem.
  • Chováme se odpovědně vůči budoucím generacím.

BUĎME LEPŠÍ – SPOLEČNĚ 
Chceme se zlepšovat ve všem, co děláme. Jsme společnost, která se neustále učí a sdílí své odborné znalosti. Jsme hrdí na kvalitu a inovace. Společně se zákazníky a partnery vytváříme tým v duchu Jedna Skanska. Využíváme rozmanitost (diverzitu) k tomu, abychom dosáhli těch nejlepších výsledků. Rozvíjíme kulturu, která je vstřícná, kde jsme vůči sobě otevření a féroví, navzájem si důvěřujeme a prokazujeme si úctu.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*