Ekonomika

Řemeslníky virus nepoloží

„I když je to těžké, řemeslo na hřebík nepověsíme!” říkají čeští řemeslníci. Portál NejŘemeslníci.cz provedl průzkum mezi českými řemeslníky, zaměřený na stav českého řemesla v době koronavirové krize. Dotazníkového průzkumu se zúčastnilo 532 řemeslných subjektů z celé ČR. Z odpovědí vyplývá, že ačkoli každému druhému řemeslníkovi citelně ubylo zakázek a více než třetina z nich nemá úspory vůbec žádné, nebo pouze na jeden měsíc, nehodlají to vzdát! I přes finanční těžkosti a nejistotu ohledně budoucnosti chce většina z nich pokračovat.

Přesto 16% dotázaných přemýšlí o ukončení živnosti. Pomoc od státu jako dostatečnou vnímá pouze 20% respondentů.
Řemeslníci mohou a chtějí pracovat
Drtivá většina z nich (93 %) může plně nebo částečně pracovat, přesto takřka polovina (49%) pociťuje nedostatek zakázek. Více než polovina řemeslníků (55 %) to připisuje obavám zákazníků o jejich zdraví, případně omezením daným vládou (19 %).
Řemeslníci však aktivně řeší získávání nových zakázek s možností okamžité realizace (63 %), a nebo si připravují zakázky na později (27 %). Jen desetina řemeslníků teď práci neshání (8 %) nebo ji vůbec neřeší (3 %).
Rušení nasmlouvaných zakázek ze strany zákazníků pociťuje necelá polovina oslovených řemeslníků (39 %), čtvrtina (27 %) je pak odkládá na později. Velká část (49 %) řemeslníků však vnímá jako hlavní problém nedostatek nových zakázek.
Bez zakázek a bez pomoci dlouho nevydrží, roli státu však vnímají spíše negativně.
Více než třetina řemeslníků pomoc od státu spíše nepociťuje (32 %) nebo dokonce vůbec neregistruje (32 %) Pozitivně jeho roli vidí jen pětina dotázaných (20 %). Přitom část z nich (14 %) nemá žádné finanční rezervy v případě výpadku příjmů. Někteří mají rezervy maximálně na měsíc (22 %) či dva (19 %). Na více jak dva měsíce má rezervy jen necelá pětina (19 %) oslovených řemeslníků.
O jakou pomoc od státu lze požádat? Ve většině případů řemeslníci informace mají (71 %). Přesto pětina cítí nedostatečné informace a část respondentů (8 %) nemá vůbec představu, na co má nárok.
Ze státních opatření pak vidí jako nejpřínosnější odpuštění minimálních záloh na sociálním pojištění (58 %). Necelá polovina řemeslníků rovněž ocenila, již schválenou, přímou podporu OSVČ ve formě 25 tisíc korun (49 %) nebo odložení daní za rok 2019 (19 %). Méně oslovených pak bere za přínosné ošetřovné (14 %), vyhlášení dotačních programů (10 %), bezúročné půjčky (9 %) či využití okamžité hmotné pomoci (8 %).
Hlavní je zdraví, ale my to nevzdáme!

Necelá pětina oslovených (16 %) přemýšlí v souvislosti se současnou situací o ukončení živnosti. Drtivá většina (80 %) o tom však neuvažuje a pro část z nich (45 %) to vůbec nepřipadá v úvahu. A co řemeslníci nejčastěji vzkazují? Především všem přejí pevné zdraví a věří, že se vše brzy v dobré obrátí.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*