Ekonomika

Ruské investice v ČR byly bez významu už před válkou

Ruské investice nejsou významné, vývoz a dovoz zboží významný je, jako dovoz plynu, ropy nebo vzácných kovů. Rusko je nebo spíše bylo pro ČR zajímavé například pro odbyt lokomotiv, obráběcí stroje, stavbu elektráren nebo pro trh finančních služeb jako jsou třeba splátkové firmy, které na ruském trhu dříve neexistovaly.

„Česká republika není ani v nejmenším závislá na ruských investicích, těch je v Česku minimálně. Jedním z důvodů je, že Rusko má stále rozvíjející se ekonomiku, ne vyspělou a rozvinutou. Česko chce dlouhodobě přilákat firmy, které mohou nabídnout vyspělé investice do výroby s přesahem do výzkumu a vývoje, vyspělé sdílené služby apod. Ruské firmy však tento typ investic většinou nenabízí, nejsou na tento rozvoj zatím ekonomicky připraveny. Kde určitě zaznamenáme dopad bude 1. v dovozu surovin – ropy a zemního plynu, 2. v exportu a 3. v zastavení spolupráce českých firem na ruských projektech. Ve druhé a třetí oblasti dopad nebude masivní, dovoz energetických surovin bude rána, kterou musíme nějak přežít – i z toho ale vyjdeme silnější,“ říká Kamil Blažek, předseda Sdružení pro zahraniční investice – AFI.

Ruská ekonomika má některé specifické sektory velmi pokročilé, ale celkově ve většině své struktury neodpovídá moderním standardům a spíše zaostává. Ve větší části průmyslových odvětví není na takové úrovní jako český průmysl. Je to dáno mj. tradicí a pracovními návyky jako dodržování výrobních postupů, osobní zodpovědnosti za výsledky práce apod. Tyto návyky pořád ruské ekonomice běžné nejsou, s výjimkou určitých oborů jako je například kosmický nebo zbrojní průmysl. Tedy v oblasti investic z Ruska do České republiky není riziko, že bychom přišli o nějaké významné investice.

-red-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*