Ekonomika

Sdílená ekonomika i mezi firmami?

Sdílená ekonomika je fenoménem dnešní doby. Jde o termín, který se využívá k popisu ekonomického modelu založeného na sdílení, výměnách, půjčování či pronájmu prostředků a produktů, a stojí tak jako protipól jejich vlastnění. Sdílená ekonomika pomáhá vytěžit vlastníkům z jejich majetku maximum – v době, kdy svůj majetek (např. auto) nevyužívají, mohou jej poskytnout k pronájmu či půjčit ostatním subjektům. Mezi nejznámější příklady patří Airbnb, které umožňuje majitelům bytů vydělat na nevyužívaných pokojích (anebo rovnou celých bytech), nebo třeba alternativní taxislužba Uber.

V České republice se zatím sdílená ekonomika na HDP podílí jen v rozmezí 0,02 % až 0,04 %, což je zhruba 0,9 až 2 miliardy korun. Přitom podle reportu společnosti Deloitte by její objem mohl dosáhnout až 1,19 % HDP, tedy 59,9 miliard korun. Je tedy zřejmé, že zatímco česká ekonomika roste čím dál pomaleji (i vlivem nedostatku lidských kapacit, který firmy právě prožívají), může k dalšímu růstu přispět právě efektivní využívání firemních kapacit prostřednictvím služeb sdílené ekonomiky.

Dalibor Kaňovský, majitel Jurent CZ, s.r.o.: Aplikace vám umožní operativní využití nečekaných příležitostí na trhu doma i v zahraničí, kooperaci pro outsourcing projektů, služeb a dodávek i možnost pronájmu strojů a vybavení. Využíváním aplikace navíc získáte možnost operativně reagovat na dočasný výpadek zakázek bez mzdových ztrát a strategicky plánovat v případě očekávaných oprav či odstávek.

Platforma sdílené ekonomiky pro firmy

Právě efektivní využívání volných firemních kapacit je cílem nové platformy WorkLinks.com®, která v listopadu vstoupila na český trh. Platformu představuje společnost Jurent CZ, s.r.o., která tímto nabízí řešení častého problému nedostatku kvalitních pracovních sil a také firmám pomáhá eliminovat zbytečné mzdové ztráty v případě dočasného výpadku zakázek.

Prostřednictvím platformy totiž společnosti mohou mezi sebou sdílet své dočasně volné zaměstnance či výrobní kapacity. Vše je navíc zcela v souladu se zákonem, platforma staví na málo využívaném § 43a zákoníku práce o dočasném přidělení práce zaměstnanci u jiného zaměstnavatele.

Zájemci si mohou veškeré poptávky či nabídky zobrazit v přehledném webovém rozhraní a mobilních aplikacích pro Android i iOS. Registrace i vyhledávání v aplikaci je navíc zcela zdarma, transakční poplatek ve výši 9 % hradí poptávající strana teprve až po úspěšném propojení obou ekonomických subjektů. Samotná platforma však do smluvního vztahu nevstupuje přímo a funguje zde pouze jako zprostředkovatel informací.

Aplikace je zcela bezpečná a pro ochranu účastníků probíhá také ověřování registrovaných firem v obchodním i insolvenčním rejstříku, databázi ARES či registru nespolehlivých plátců DPH.

Využití

Na straně poptávající firmy se jedná nejčastěji o stav, kdy řeší jednorázově větší množství zakázek, které ale se stávajícími kapacitami nemůže zvládnout. Je tedy potřeba zajistit okamžité, ale časově omezené, navýšení výroby. Dalším důvodem k využití platformy je sezónnost výroby, kdy poptávající firma nechce nabírat větší počet zaměstnanců, pokud je využije pouze dočasně.

Naproti tomu tento důvod často uvádí i firmy nabízející dočasné využití svých zaměstnanců. Může tak vzniknout vzájemná dlouhodobá spolupráce dvou firem, které mají opačnou křivku sezónnosti produkce.

Na straně firem nabízejících zaměstnance k dočasnému přidělení bývá dalším častým důvodem dočasný výpadek výroby způsobený nejrůznějšími okolnostmi, např. technickými a stavebními úpravami nemovitostí, ve kterých výroba probíhá. Může se však jednat i o výpadek výroby z důvodu přírodní pohromy, dlouhodobější poruchou strojů či zařízení.

Po registraci v aplikaci WorkLinks.com® získáte přehled o tom, kdo a kdy potřebuje dodatečné zaměstnance či kapacitu strojů a zařízení. Díky tomu tak můžete mimo jiné strategicky plánovat řadu akcí (například zmíněné rekonstrukce) tak, aniž byste museli své zaměstnance posílat domů a platit jim 60 % mzdy, nebo své dobře placené odborníky využívat na pomocné práce, protože pro ně v tu chvíli nebudete mít jiné uplatnění. Pokud tedy například plánujete ve firmě nutnou přestavbu v srpnu, proč ji neudělat v červenci, když jste v aplikaci zjistili, že jiná firma vaše zaměstnance nutně potřebuje právě v červenci? Druhá firma získá potřebnou pomoc navíc a vy ušetříte mzdové náklady po dobu rekonstrukce.

Ochrana zaměstnanců

Platforma je výhodná i pro zaměstnance registrovaných firem. Pokud totiž pro svého zaměstnance nemáte aktuálně uplatnění, může pobírat pouze 60 % mzdy. Naopak výkon práce u dočasného zaměstnavatele jim zajistí plnou úhradu mzdy, stejně tak jim budou uhrazeny i všechny náklady související s přesunem k jinému zaměstnavateli.

Pokud by zaměstnanec přesto s přesunem nesouhlasil, můžete pro něj nalézt jinou práci ve vaší společnosti díky nástavbovému modulu Kooperace, a tím navíc využít vaše volné výrobní prostředky.

Nabízející společnost se o své zaměstnance bát nemusí. Nežádoucí přetahování zaměstnanců dočasným zaměstnavatelem je smluvně ošetřeno už při registraci firem do aplikace WorkLinks.com®. Zákaz zaměstnat dočasně přiděleného zaměstnance platí po dobu 6 měsíců od ukončení dočasného přidělení s vysokou smluvní pokutou, která v případě porušení zákazu přetahování zaměstnanců připadne původnímu zaměstnavateli.

Co získáte vyzkoušením WorkLinks.com®?

Zaregistrováním se do aplikace WorkLinks.com® získáte především možnost urychlit svůj ekonomický růst. Najdete vhodného partnera při jednorázově vyšším počtu zakázek i při trvalém růstu produkce.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*