Ekonomika

Společenská odpovědnost firem neustala ani v době nejtěžší

Společenská odpovědnost firem neboli Corporate Social Responsibility (CSR), která spočívá v dobrovolném zohlednění sociálních a ekologických ohledů ve firemní praxi, není již doménou nadnárodních korporací. Českých společností vyznávajících princip společenské odpovědnosti přibývá. Není lepší cesty, jak si budovat značku. Patří mezi ně i firmy sdružené v Cihlářském svazu Čech a Moravy.

„Viděl jsem mnoho etických kodexů – dnes se tomu vznešeně říká: společenská odpovědnost. Kodex odpovědnosti vždy vychází a bude vycházet z osobního etického přesvědčení manažera (vedení) a jeho myšlení,“ říká Josef Kotek, předseda představenstva Cihlářského svazu Čech a Moravy.

Odpovědných přibývá

Společenská odpovědnost firem (CSR) může přinést užitek nejen lidské společnosti, ale je zároveň skvělou reklamou pro samotné podniky. Větší zájem firem o CSR potvrzují i výzkumy agentury Ipsos, která téma společenské odpovědnosti sleduje už přes deset let. Závěry jsou takové, že si k těmto aktivitám postupně našli cestu manažeři, kteří je propojují s byznysovými plány.

Dělají to i proto, že si uvědomují, že se tím zvyšuje vazba k firemní značce a loajalita zaměstnanců. Podle dat Ipsosu vnímá 90 procent lidí pozitivně jakoukoliv nadstandardní aktivitu firem. A téměř třetina Čechů si dokáže spontánně vybavit jméno společensky odpovědného podniku.

„Velké firmy, které jsou v našem sdružení, mají samozřejmě ke společenské odpovědnosti firmy řadu písemně zpracovaných zásad ve vizi, cílech firmy, chování k zaměstnancům a zákazníkům atd. To vše je hezké, a asi i potřebné. Malí výrobci cihel nemají moc papírů (nepotřebují je), ale určitě dělají správné věci směrem k zaměstnancům, zákazníkům a chovají se transparentně,“ vysvětluje Josef Kotek a dodává: „Šetrná produkce dnes využívá mnoho nedobře zpracovaných polotovarů a prachu při výrobě přesných zdicích prvků. Zpět se zapracovávají do výrobní hmoty.“

Zapojení zaměstnanců

Spousta menších firem CSR dělá sama od sebe, jen to tak nenazývají. Téma sociální odpovědnosti proniká ve firmě i do přijímacích pohovorů. Pro mladší generaci je to věc, na niž se ptají. Objevuje se to i jako jeden z požadavků u výběrových řízení.

„Efekt, který z toho dnes cihláři mají, je dlouhodobá prosperita a možná i konkurenční výhoda na trhu,“ říká Josef Kotek. Podpora CSR aktivit od manažerů a majitelů je však naprosto zásadní. Pro dlouhodobý úspěch jakékoliv firemní strategie zaměřené na sociální odpovědnost je ale důležité aktivní zapojení zaměstnanců. Dobře nastavené CSR přináší energii mezi zaměstnance, kteří to dělají rádi. Sami přináší náměty a nápady, jak a komu pomoci. Za své nápady pak i bojují.

„Již před 15 lety měl náš svaz rovněž etický kodex o společenské odpovědnosti. Členové již tak vyspěli, že nevím, kde už je založen. Chovají se velmi odpovědně ve svých firmách, ale i navenek k zákazníkům, obchodním firmám, k zaměstnancům (dodržují lidská práva, zvyšují dovolenou, hlídají a platí přesčasy, dodržují pracovní standardy),“ dodává Josef Kotek.

Kvalita a uhlíková stopa

Společenská odpovědnost firem neboli Corporate Social Responsibility (CSR), v kostce znamená něco zcela jednoduchého: Být prospěšný ostatním. Držet slovo. Chovat se tak, aby se člověk mohl podívat do očí sousedovi. Pomoci tam, kde by to mělo být samozřejmostí. Principy, které ctí i členové Cihlářského svazu Čech a Moravy. V tomto díle se podíváme na společnost Cihelna Štěrboholy a její chápání společenské odpovědnosti.

„Kritéria, jak se odpovědně chovat, jsou jednoduchá: Dělejte správné věci takové, jaké jsou běžné pro vyspělou lidskou společnost,“ tvrdí Josef Kotek, předseda představenstva Cihlářského svazu Čech a Moravy, a dodává: „Cihlařina je obor, který stojí na zpracování přírodních surovin. Dnes si již nedovedu představit, že by nějaký výrobce pálených cihel či střešních tašek drancoval ložiska ‚hlava – nehlava‘ bez průběžné rekultivace a při velké ohleduplnosti k sousedním pozemkům či obyvatelstvu.“

„Dnes se vytrácí morální odpovědnost za své činy, za své výrobky. My se budeme ale chovat odpovědně k životnímu prostředí, ke svým zákazníkům, k zaměstnancům, ke všem partnerům. To mi dnes chybí u mnoha firem,“ říká Jan Fiala, ředitel firmy Cihelna Štěrboholy, a dodává: „Jediné kritérium, které nás vede kupředu, je kvalita, za niž ručíme jménem rodinné firmy. Rádi budeme udávat směr.“

V co věří

Asi každý člověk cítí potřebu své okolí pozitivně ovlivňovat a navazovat konstruktivní a reciproční vztahy. Uvědomuje si lokální i globální problémy dneška, a to jak v kontextu vztahů lidstva k životnímu prostředí, tak v kontextu vztahů vzájemných. Problémy, kterým lidstvo aktuálně čelí, jsou reálné a naléhavé. Zároveň jsou řešitelné.

„V co věříme? V morální odpovědnost a v to, že peníze nemohou být jediným kritériem. V současné koronavirové situaci se ukazuje, že import není jediné řešení. Jsme chytrý národ. Umíme zde vyrobit mnoho kvalitních výrobků, u nás doma. Je to složitá cesta, po které jdeme již čtvrtou generací vlastníků,“ vyznává se Jan Fiala.

Postav jednou a navždy

„Za Cihelnu Štěrboholy mohu poznamenat, že kvalita a uhlíková stopa jsou pro nás hlavními směry, kterými se ubíráme od začátku naší existence. Ve skupině malých formátů je málo proudů, kterými se můžete vydat, avšak některé z nich jsou pro nás zcela zásadní. Již od roku 1994, kdy byl závod ve Štěrboholích opětovně zprovozněn, jsme kladli důraz na vysokou kvalitu našich výrobků, a proto vyrábíme plnou cihlu s pevností, která přesahuje maximální hodnoty uváděné v normě EN 771-1 Pálené zdicí prvky,“ pochlubil se Jan Fiala.

Maximální hodnota této normy je 40 MPa, a všechny formáty jejich plných cihel tuto hodnotu nejenže splňují, ale i přesahují. Speciálním výrobkem je i plná cihla, která má deklarovanou pevnost 100 MPa.

„Dobře víme, co přidat do cihel, abychom pevnost snížili a abychom zlevnili výrobu, avšak cestou použití uhlí jako příměsi do cihel, za účelem zlevnění pálícího procesu, se vydat nechceme. Producenti by se měli snažit snižovat ekologickou zátěž pro své okolí, a to lze dosáhnout pouze bez použití uhlí. Technologie, které to umožňují, jsou známy. Jmenujme použití zemního plynu, který aplikují všichni velcí producenti, i my, protože kvalita výrobků je nejdůležitějším faktorem,“ říká Jan Fiala.

Cihelna Šterboholy jako jediný český producent začala vyrábět plnou cihlu s více jak 50 zmrazovacími cykly s označením F2, jak uvádí norma EN 771-22. Ve společnosti jsou přesvědčeni, že výrobky s označením F1 s 25 zmrazovacími cykly jsou pro naše zeměpisné šířky nedostačující.

Snížením doby výpalu za maximální teploty lze vyrobit cihly s menším počtem zmrazovacích cyklů, ale touto cestou se nechtějí vydat. „Vidíme smysl ve větě: Postav jednou a navždy. Je to i směr evropské Keramické unie, jíž je ČR členem,“ dodává Jan Fiala.

My ne, ale společnost se toho dožije

Lidstvo nakonec najde cestu zcela udržitelného rozvoje. Jen to bude cesta trnitá a dlouhá. Jak dlouhá, to si nikdo netroufne odhadnout. Společenská odpovědnost firem neboli Corporate Social Responsibility (CSR) v kostce znamená i něco zcela jednoduchého: Jde o investování, aby bylo zodpovědné vůči životnímu prostředí, sociálně, dlouhodobě udržitelné a kde hraje velkou roli transparentnost firem a odpovědný přístup k investování i ze strany firem, do kterých investujete. V tomto případě se podíváme na to, jak CSR vnímá společnost Wienerberger, na což jsme se zeptali Pavly Peterkové, vedoucí marketingu.

  • Co pro vás znamenají aktivity v oblasti společenské odpovědnosti?

Termín „společenská odpovědnost firem“ je novodobý pojem, avšak jeho podstata byla a je vlastní mnoha úspěšným a respektovaným podnikatelům a podnikům napříč ekonomikou. To platí také pro společnost Wienerberger, jejíž motivace pro vývoj nových produktů již několik desetiletí nevychází z čistě obchodních zájmů, ale je poháněna i ohledy na životní prostředí, ekologická kritéria a dlouhodobě udržitelný rozvoj.

  • Znamená to, že společenská odpovědnost Wienerbergeru stojí na třech základních pilířích: ekonomickém, sociálním a environmentálním?

Ano. Mohu říci, že v ekonomické oblasti považujeme za zásadní a přirozené podnikat transparentně v souladu s platnými zákony České republiky, vyhýbat se korupčními prostředí a podporovat zdravou tržní soutěž na stavebním trhu. V sociální oblasti jsme velmi aktivní. V souladu s předmětem našeho podnikání se orientujeme především na oblast dostupného bydlení.

Již tři roky se intenzivně věnujeme podpoře dostupnosti bydlení v České republice. Iniciovali jsme vznik „Platformy pro bydlení“ pod patronací Ministerstva pro místní rozvoj ČR, kterou považujeme za náš velký úspěch. Snažíme se o to, aby se toto téma stalo klíčovým i pro politiky působící v komunální, regionální i celostátní politice.

Za podpory Svazu podnikatelů ve stavebnictví se naše společnost stala hlavním organizátorem série diskusních setkání, při kterých probíhá širší debata se zástupci státu, měst, obcí, developerů, architektů i dalších odborníků s cílem zvýšit naléhavost problému a začít řešit dostupnost bydlení pro co nejširší okruh lidí.

Ing. Luděk Bárta, předseda představenstva Wienerberger s.r.o.: V oblasti životního prostředí šetrně technicky i biologicky rekultivujeme vytěžené pozemky v dobývacích prostorech. Trvale snižujeme měrnou spotřebu energií a tím rovněž podíl emisí v odpadních plynech. Snažíme se o maximálně korektní vztahy se všemi orgány veřejného sektoru. Věnujeme rovněž významné úsilí a prostředky na ochranu zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce a prevenci pracovních úrazů, což je významná priorita pro celý koncern.

  • Ale neomezujete se pouze na problematiku dostupného bydlení?

Rozhodně ne. Podporujeme řadu aktivit v oblasti vzdělávání, kultury a sportu. Jsme partnerem projektu Monument/ um zaměřeného na obnovu českých a moravských stavebních památek. V oblasti renovací podporujeme také sdružení Propamátky.cz. Jsme dlouholetými partnery předních kulturních akcí, jako je Mezinárodní hudební festival v Českém Krumlově či hudební festival v Jindřichově Hradci.

Kromě kultury realizujeme řadu sponzorských aktivit v oblasti sportu, od žákovských fotbalových klubů až po olympijské festivaly konané k příležitosti olympijských her. Jsme dlouholetým partnerem učňovských, středních i vysokých odborných škol a podporujeme vzdělávání technických odborníků, jichž je na pracovním trhu obecně velmi málo. Naše společnost je důležitým podporovatelem místních občanských aktivit v lokalitách, v nichž leží naše závody.

Usilujeme o to být dobrým „sousedem“, a proto velmi rádi podporujeme lokální kulturní, sportovní a další volnočasové aktivity. Nezapomínáme ani na podporu tradice cihlářství. Pamatujeme také na seniorské domy. I těm se snažíme zprostředkovat práci s cihlářskou hlínou prostřednictvím darů ve formě keramických pecí.

  • A co environmentální působení společnosti?

To je snad nejsilnější oblast, kde se naše společenská odpovědnost projevuje. V tom, co je nám vlastní – v naší práci a v našich produktech, což se promítá do oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Již od 70. let dvacátého století je ve stavebnictví pojmem značka cihelného systému Porotherm. Zdicí systém, který tato značka zastřešuje, se stal řešením pro naše zákazníky v první energetické krizi a nepřímo vedl i k omezení dopadů moderních staveb na životní prostředí v důsledku úniku tepla ze stavebních konstrukcí do okolního prostředí.

Náš přístup v podstatě ovlivnil stavební trendy, které se naplno začaly uplatňovat až od 90. let a stále více nabírají na významu. Jsme nositeli trendu udržitelného bydlení – bydlení, které je ekologické, zdravé, komfortní a nezatěžující příští generace. Ačkoliv jsou naše produkty výsledkem nejnovějšího vývoje, stále jde o výrobky z pálené hlíny, tj. z materiálu, který lidstvo úspěšně a víceúčelově využívá už po tisíce let. Díky inovacím jde o zdicí keramické materiály se špičkovými tepelně izolačními vlastnostmi umožňující výstavbu domů s téměř nulovou spotřebou energie.

Tento materiál přináší také další výhodu. Výroba našich cihel Porotherm a střešních tašek Tondach je situována tam, kde se přirozeně nacházejí zdroje základní cihlářské hlíny. Její těžba však není spojena s extrémní ekologickou zátěží a zároveň nevede k nepřiměřeně vysokým nákladům na dopravu. Prakticky i symbolicky náš přístup pro maximální užitek pro zákazníky ztvárňuje náš Koncept e4 dům, který je ekologický, energeticky efektivní, ekonomický a estetický a představuje řešení pro novou generaci cihlových domů.

Řešení na bázi e4 konceptu je zhmotněním klíčových principů naší vize moderního bydlení a životního stylu v následujících desetiletích, které požadují zákazníci od cihlového domu.

  • Podle jakých kritérií jste se rozhodovali?

V naší práci se pojmem „společenská odpovědnost“ zabýváme, proto se přirozeně snažíme dělat věci v souladu s etikou. Odpovědnost je jednou z klíčových hodnot společnosti Wienerberger, kterou zastáváme a propagujeme. Navazujeme na naše předchůdce, kteří s tím začali už před 200 lety. Skutečnost, že naše firma úspěšně funguje dodnes, svědčí o tom, že je to dobrá cesta, ve které se vyplatí pokračovat. Z mé odpovědi na předchozí otázku vyplývá, že ta kritéria vycházejí spontánně z toho, co děláme.

Zvláště v ekologické oblasti je to zřejmé. Téma dostupného bydlení jsme otevřeli, protože jsme měli pocit, že je to jeden z nejožehavějších problémů naší současné společnosti vůbec, který v dlouhodobém horizontu může ovlivnit demografický charakter České republiky a v důsledku i důležité ekonomické a sociál ní parametry. Vlivem našeho oboru cítíme oprávnění se k tomuto tématu vyjádřit a dokonce je přijmout za své a udělat z něj celospolečenskou agendu.

  • Čekáte od toho i nějaký efekt?

Přirozeně. Vše, co podnikáme na českém trhu i na globální úrovni, musí směřovat ke zdravému a prosperujícímu lidskému společenství bez zdeformovaných vztahů. Takové společenství je zpětně ideál ní živnou půdou pro firmu, jako jsme my. Není zde okamžitý efekt, to ani neočekáváme. Ale to se opět dostáváme k historii a předchozím generacím, které Wienerberger po celou dobu budovaly nejen pro sebe.

Monument/um po památkách
Monument/um je unikátní charitativní projekt, který zastřešila společnost Tondach. Projekt vynesl téměř čtvrt milionu korun. Před necelým rokem se odehrálo poslední ze čtyř benefičních představení zpěvačky Lenky Dusilové a VJ Aeldryna Monument/um. Závěr audiovizuální série, která měla za úkol přispět jak finančně, tak publicitou ohroženým architektonickým památkám, se uskutečnil v bývalé Dixově brusírně, nyní Fabrice Temný Důl v Horním Maršově. Ta byla poslední, zároveň však kapacitou největší zastávkou projektu Monument/um.

I tento prostor, stejně jako předešlé tři zastávky, se podařilo do posledního místa vyprodat! Monument/um se ve svém pilotním ročníku vydalo do pohraničních oblastí severních a západních Čech bývalých Sudet. Podpořilo kostel Navštívení Panny Marie v Horním Vítkově v Chrastavě, hrad Hauenštejn v Krásném Lese u Ostrova nad Ohří, Jablečné lázně v Jablonci nad Nisou a již zmíněnou Fabriku Temný Důl v Horním Maršově v Krkonoších.

„Mám radost z toho happyendu. Že bylo všude vyprodáno, že jsme byli všude vřele přijati, že veřejnosti nejsou lhostejné neznámé ohrožené památky a že i média se vydávají po stopách našeho výběru,“ říká ředitelka a spoluautorka projektu Soňa Paleta a doplňuje: „Pokud seženeme peníze, tak další ročník plánujeme za rok, tedy v létě 2021.“

Finanční prostředky ze vstupného a z darů vybraných přímo na místě koncertů poputují ve prospěch těchto památek. Podařilo se získat celkem 229 524 Kč, ze kterých se budou financovat zásahy, které byly předem a smluvně domluvené. Konkrétní částky se místo od místa liší podle kapacity daných prostor. Nicméně přinést peníze nebylo jediným cílem projektu Monument/um.

„To, že se Jablečné lázně staly jednou ze čtyř památek v rámci projektu Monument/um, je pro nás velkou ctí a povzbuzením do dalšího snažení o záchranu této budovy. Díky unikátnímu koncertu Lenky Dusilové a Aeldryna se o lázních zase začalo mluvit v celorepublikové úrovni a já doufám, že Jablonečáci tuto příležitost vezmou za pačesy a s obnovou lázní se zase trochu pohne. Můj obdiv patří celému týmu Monumenta, který do projektu vložil obrovskou energii,“ okomentovala spolupráci zástupkyně spolku ArtproProstor Anna Strnadová.

Následujícími slovy popisuje své dojmy z projektu Monument/um hlavní tvář projektu Lenka Dusilová: „Monument/ um je autentickým, poctivě vybudovaným projektem s transparentními výsledky, kterému se podařilo zodpovědně dostát svým slibům a záměrům. Je to zásluha opravdu malinkého, ale silného a odvážného týmu srdcařů, v jehož čele stojí ředitelka projektu Soňa Paleta. Věřím, že se nám podaří opět sehnat nutnou základní finanční podporu na další ročník, kterým bychom rádi znovu podpořili další méně známé ohrožené památky či objekty, jejich správce a spolky, jež za tato místa dýchají. A hlavně, osobně se těším na další objevování a nová témata, která nám při další misi přijdou do cesty a jež bude nasnadě otevřít.“

„Mít možnost strávit několik nocí ve vybraných památkách a toto soustředění zakončit s Lenkou pokaždé jinak specifickým vystoupením, bylo něco úžasného, občas i trochu strašidelného, a dlouho to ve mně bude ještě doznívat. Jsem také nesmírně rád, že se nakonec vše podařilo, na to, jak náročné to bylo a jak ‚málo‘ lidí bylo v týmu. Když si vzpomenu na některé ty obtížné situace a zásadní rozhodnutí či vyústění, neubráním se pocitu, že nad námi asi bděl nějaký neviditelný element. Možná to ale byla jen naše pozitivní energie a společný cíl, které nás tím vším provedly,“ doplňuje Aeldryn. O všech památkách, které byly součástí projektu Monument/um vznikly medailonky, které jsou věnovány lidem, kteří je zachraňují.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*