Ekonomika

Společnost DIVia vyhrála pololetí

Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostla v I. pololetí celková hodnota zadaných zakázek o 3,1 %, přičemž u zakázek na pozemní stavby klesla o 11,8 % a u zakázek na inženýrské stavby vzrostla o 8,8 %, v tom v dopravní infrastruktuře o 10,7 %.

Hodnota zadaných zakázek v lednu – červnu je tažena státními zakázkami dopravního stavitelství především zadáním pěti dílčích stavebních zakázek v úhrnné kalkulované hodnotě 10 091 mil. Kč, které budou realizovány společností DIVia stavební s.r.o., 100% dceřinou společností EUROVIA CS a.s. v rámci veřejné zakázky na PPP projekt Projektování, výstavba, financování, provozování a údržba dálnice D4 v úseku Háje–Mirotice a provozování a údržba existujících přiléhajících úseků Skalka– Háje a Mirotice–Krašovice, projekt PPP, která byl zadána ministerstvem dopravy francouzskému konsorciu DIVia D4, s.r.o. za komplexní cenu 38 660 mil. Kč s DPH.

Nepříznivě se zadávání nových veřejných stavebních zakázek vyvíjí u municipálního sektoru. Zatímco u zadavatelů vládního sektoru (státní zakázky) vzrostla v lednu – červnu hodnota zadaných zakázek o 28,0 %, u municipální sektor (obce, kraje a jimi zřízené subjekty) poklesla meziročně o 10,5 %.

Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku klesla v 1. pololetí 2021 celková hodnota vypsaných zakázek o 14,5 %, z toho u zakázek na pozemní stavby o 17,0 % a u zakázek na inženýrské stavby o 13,6 %, v tom u zakázek dopravní infrastruktury o 24,8 %.

Konkurence v zadávacích řízeních stlačuje nabídkové ceny zejména v inženýrském stavitelství. U 185 vypsaných v lednu – červnu 2021 a již zadaných veřejných stavebních zakázek s uveřejněnou úhrnnou předpokládanou cenou 10 524 mil. Kč dosáhly vysoutěžené smluvní ceny v průměru 8,8 % úrovně cen předpokládaných, přičemž u zakázek na pozemní stavby činil tento poměr 92,1 % a u inženýrských zakázek 85,9 %.

Limitujícím faktorem pro reálný růst stavební produkce pro veřejný sektor zejména v pozemním stavitelství se může stát zajištění potřebných pracovních kapacit a materiálů pro realizaci zakázek ve smluvních termínech a rozpočtové pokrytí růstu výdajů na financování veřejných zakázek v důsledků výrazného růstu cen materiálových vstupů.

Ing. Ivan Vrhel

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*