Ekonomika

Společnosti STRABAG a EUROVIA opanovaly dosavadní letošní zakázky

Zdroj: iStock

Aktuální analýza veřejných stavebních zakázek na stavební práce za první tři čtvrtletí roku 2021 zaznamenává v meziročním srovnání 15,4% růst zadaných a 17,7% pokles vypsaných zakázek. Od počátku roku do konce září bylo zadáno 3498 nových veřejných zakázek na stavební práce v úhrnné hodnotě 184 936 mil. Kč (včetně DPH), z toho na pozemní stavby 1311 zakázek v hodnotě 42 738 mil. Kč a na inženýrské stavby 2187 zakázek v hodnotě 142 198 mil. Kč.

Největší objem veřejných stavebních zakázek od začátku roku do konce září získala společnost STRABAG a.s., samostatně 95 zakázek v úhrnné hodnotě 3 752 390 tis. Kč (včetně DPH) plus podíl z hodnoty 23 745 874 tis. Kč (včetně DPH) získaný v 49 sdruženích. Při započtení kalkulované ceny zakázky na dostavbu dálnice D4 získané společností DIVia stavební s.r.o., 100% dceřiné společnosti EUROVIA CS, a.s., byla nejúspěšnější společností z hlediska hodnoty získaných zakázek EUROVIA CS, a.s.

Největším zadavatelem veřejných zakázek v lednu – září byla Správa železnic, státní organizace, která zadala 53 zakázek v objemu 31 205 tis Kč s DPH. Největší objem zakázek 31 261 mil. Kč, 16,9 % z celkového objemu zadaných zakázek v lednu–září byl zadán na území Hlavního města Prahy.

Rozhodlo dopravní stavitelství

Hodnota zadaných zakázek v lednu – září je tažena zakázkami dopravního stavitelství a především zadáním zakázek: Provozní úsek I. D pražského metra – úsek Pankrác – Olbrachtova – stavební část s vysoutěženou cenou 16 637 mil. Kč včetně DPH, a další Dálnice D4 v úseku Háje – Mirotice v rámci PPP projektu „Projektování, výstavba, financování, provozování a údržba dálnice D4 v úseku Háje – Mirotice a provozování a údržba existujících přiléhajících úseků Skalka – Háje a Mirotice – Krašovice PPP s kalkulovanou cenou za stavební práce 10 091 mil. Kč s DPH.

Pozemní stavitelství čeká na injekci

Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku u zakázek na pozemní stavby hodnota klesla o 6,3 % a u zakázek na inženýrské stavby vzrostla 24,0 %. Počet zadaných zakázek meziročně klesl o 2,6 %, z toho na pozemních stavbách klesl o 3,9 % a v inženýrském stavitelství vzrostl o 5,7 %.

Na celkovém objemu zadaných zakázek v lednu – září se podílely zakázky na pozemní stavby 23,1 %, v tom občanská infrastruktura 19,8 %, bytové stavby 3,3 %, a zakázky na inženýrské stavby 76,9 %, v tom zakázky dopravní infrastruktury 54,5 % a zakázky technické infrastruktury (včetně vodohospodářských staveb) 22,4 %.

Podíl zakázek na inženýrském stavitelství na celkovém objemu zadaných veřejných stavebních zakázek za leden – srpen meziročně vzrostl o 5,3procentních bodů.

Hodnota veřejných stavebních zakázek spolufinancovaných, resp. navržených na spolufinancování z fondů EU zadaných v lednu – září, dosáhla výše 60 718 mil. Kč, což představuje 32,8 % celkového objemu zadaných zakázek. V meziročním srovnání jde o výrazný pokles o 9,3procentních bodů.

Vypsané zakázky

V lednu – září zaostalo v meziročním srovnání vypisování nových zakázek. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku klesla celková hodnota vypsaných zakázek o 17,7 %, z toho u zakázek na pozemní stavby o 3,8 %, a u zakázek na inženýrské stavby o 22,7 %, v tom u zakázek dopravní infrastruktury o 34,9 %.

Počet nově vypsaných zakázek meziročně klesl o 3,0 %, u zakázek na pozemní stavby vzrostl o 1,7 %, u zakázek na inženýrské stavby klesl o 5,7 %.

V lednu – srpnu bylo vypsáno 16 velkých stavebních zakázek s cenou (s DPH) nad 1 mld. Kč. Největší zakázku Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa s předpokládanou cenou 3 003 266 tis. Kč s DPH vypsala Správa železnic, státní organizace.

Konkurence v zadávacích řízeních stlačuje nabídkové ceny zejména v inženýrském stavitelství. U 490 vypsaných a již zadaných veřejných stavebních zakázek v lednu – září s uveřejněnou předpokládanou cenou dosáhly vysoutěžené smluvní ceny v průměru 93,4 % úrovně cen předpokládaných, u zakázek na pozemní stavby činil tento poměr 97,7 % a u inženýrských zakázek 91,7 %. V meziročním srovnání klesly v lednu – září vysoutěžené smluvní ceny oproti předpokládaným cenám v průměru o 4,1procentních bodů, v tom u zakázek na pozemní stavby vzrostly o 3,7 a u inženýrských zakázek klesly o 7,1procentních bodů

Co lze očekávat

Pro další vývoj stavební produkce bude klíčové, jak se podaří realizovat stavební práce na zadaných smluvně zajištěných zakázkách a zejména, v jakém rozsahu a čase dojde k realizaci potenciální zásoby práce na vypsaných nezadaných zakázkách, u nichž dochází ve zvýšené míře k posouvání termínů podávání nabídek a prodlužování, ale i ve zvýšené míře k ukončování zadávacích řízení.

Limitujícím faktorem pro reálný růst stavební produkce pro veřejný sektor zejména v pozemním stavitelství se může stát zajištění potřebných pracovních kapacit a materiálů pro realizaci zakázek ve smluvních termínech a rozpočtové pokrytí růstu výdajů na financování veřejných zakázek v důsledku výrazného růstu cen materiálových vstupů.

Ing. Ivan Vrhel

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*