Ekonomika

Summary čtvrtosletí vývoje tuzemského stavebnictví

Rok 1989 představoval výrazný mezník ve vývoji celé české ekonomiky, stavebnictví a bytovou výstavbu nevyjímaje. Rok 1990 se přitom vyznačoval hlavně dělením velkých stavebních podniků na menší až drobné firmy a v důsledku transformace došlo k výraznému reálnému poklesu objemu stavební produkce. V roce 1992 stavební produkce skokově vzrostla, a to zejména vlivem zvýšené fakturace před zavedením daně z přidané hodnoty. V následujícím roce nebylo vysokého objemu stavební produkce znovu dosaženo a pokles stavební produkce dosáhl svého maxima.
+ Situace se stabilizovala ve druhé polovině 90. let. V letech 1994 až 1996 se reálná stavební produkce zvyšovala, nejvíce v roce 1995, kdy roční růst ve srovnatelných cenách překročil osm procent. Po snížení tempa růstu v roce 1996 však došlo v letech 1997 až 1999 k poklesu objemu produkce, který lze označit za recesi, případně až krizi odvětví. Stavebnictví se ocitlo v hlubokém útlumu, pro který byl charakteristický výrazný pokles poptávky při přebytku kapacit a zhoršující se finanční situace firem.
+ Dynamika růstu stavebnictví byla obnovena po roce 2000, přičemž došlo k výraznému oživení bytové výstavby. K takovému rozmachu přispělo velkou měrou přijetí zákona o dani z přidané hodnoty. Celkového vrcholu výkonnosti stavebnictví bylo dosaženo v roce 2008, ale již se pomalu začínalo projevovat postupné zpomalování ekonomického růstu. Pokles byl zaznamenán především u nebytových výrobních budov (průmyslových a zemědělských staveb) a podle očekávání také u bytové výstavby. Investoři začali omezovat nebo pozastavili některé stavební akce včetně řady velkých projektů. Developeři začali stavět pouze pro konkrétní klienty, nikoli už spekulativně, přičemž stavební firmy se kvůli dopadům finanční krize nevyhnuly propouštění.
+ Stavebnictví se vrátilo k opětovnému růstu až v roce 2014. Hlavním tahounem sektoru byl rychlý růst inženýrského stavitelství, kterému pomohly zejména veřejné zakázky a dočerpávání EU fondů. Po mnoha letech oživila také bytová výstavba. Rok 2015 následně přinesl další zlepšení, když index stavební produkce meziročně vzrostl o 7,1 % (v pozemním stavitelství růst o 2,6 %, v inženýrském růst o 17,1 %). Stále je však tato produkce o 14,9 % nižší ve srovnání s rokem 2008, kdy byla na svém vrcholu.
+ Pro další vývoj stavebnictví bude klíčová aktivita soukromých investorů a nová legislativa, například zákon o zadávání veřejných zakázek nebo EIA (posuzování vlivů staveb na životní prostředí). Prozatím však jde o desetinový pokles.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*