Ekonomika

Trend udržitelného investování sílí

Společnost Fibran se již téměř půl století zabývá výrobou tepelně izolačních materiálů a systémových řešení. Původně rodinný podnik má dodnes svojí „základnu“ v řecké Soluni, ale působí na většině evropských trhů, kde jej zákazníci identifikují především díky charakteristické tyrkysové barvě extrudovaných polystyrenových desek, která se pro značku Fibran stala ikonickou. Skupina Fibran v současnosti patří mezi nejvýznamnější evropské výrobce tepelné a zvukové izolace a její výrobní závody jsou v Řecku, Slovinsku, Bulharsku Portugalsku, Itálii. Nyní se dokončuje nejmodernější výrobní linka také v Havrani nedaleko Mostu.

V průmyslové zóně Joseph v Havrani u Mostu společnost buduje areál na výrobu a skladování extrudovaného polystyrenu určeného pro stavebnictví. Firma měla doposud v České republice pouze obchodní zastoupení.

„S naší novou továrnou v České republice dále posilujeme naši přítomnost na evropském trhu. Hlavními důvody pro vznik výrobního závodu byly především dobré a dlouhodobé vazby na naše spolupracovníky v České republice a zároveň lokace v rámci Mostecka, které je velmi blízko německému trhu a zároveň i polskému trhu, na který se chystáme vstoupit,” vysvětluje Konstantinos Psaroulis, jednatel společnosti Fibran, podle kterého v závodu najde uplatnění přibližně 60 lidí.

Energetická soběstačnost

Silným argumentem pro vznik výrobního závodu je také zvyšující se tlak na energetickou soběstačnost budov, který je v posledních měsících ještě zesílen prudkým nárůstem cen energií či dopadem války na Ukrajině. To vše se samozřejmě odráží i na zvyšujících se cenách stavebních materiálů, zateplovacích systémů nevyjímaje.

„Všichni pociťujeme extrémní zdražování energií. Tím spíš je ale nyní dobrý čas k využití současných evropských regulací ku prospěchu a přijímat skutečná energeticky úsporná řešení,“ říká Konstantinos Psaroulis. To potvrzuje rovněž Vojtěch Ušela, výkonný ředitel Fibran Česká republika a dodává: „S ohledem na globálně nejistou situaci je těžké cokoliv predikovat, máme již ale například od výrobců vstupních surovin avizované další zdražení, které budeme muset následně zohlednit v růstu cen tepelných izolací. Avšak i přes rostoucí ceny tepelných izolací, by měla být investice do zateplení budov jedním z prvních opatření vedoucí k významnému snížení dodávané energie na vytápění,“ vysvětluje Ušela, podle kterého se nyní ukazuje také význam různých dotačních programů: „Vnímáme tyto dotace v dnešní době jako velmi motivační, spolu s rostoucí cenou energií a možnosti získání dotace na zateplení či energie z obnovitelných zdrojů se návratnost investice razantně zkracuje.“

Pro tepelnou ochranu

V Havrani se budou produkovat tepelně izolační výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS), které jsou určené pro tepelnou ochranu i při těch nejnáročnějších použitích. Díky Evropskému technickému posouzení (ETA) spolehlivě fungují i při extrémním zatížení v průmyslových podlahách a základových deskách nízkoenergetických budov a také ve vodě a vlhkosti, přičemž fungují jako tepelná ochrana stěn nižší třídy. V systémech takzvaných obrácených plochých střech pak toto řešení poskytuje certifikovanou udržitelnost a trvanlivost bez ohledu na to, zda plocha střech slouží jako zahrada, parkoviště či kupříkladu sportovní hřiště.

Výrobní linku, která je z většiny automatizovaná a bude v provozu nonstop, bude každou směnu obsluhovat asi 5 lidí. Celý areál má rozlohu přibližně 10 hektarů a je rozdělen na tři výrobní haly včetně výrobní technologie, skladovacích sil a zásobníku plynu, třípodlažní administrativní budovu a zpevněné skladové plochy otevřené a zastřešené.

Životní prostředí

Pro společnost Fibran je extrémně důležitý také přístup k životnímu prostředí. „Na životní prostředí bereme ohled ve všech fázích výroby. Využíváme udržitelné suroviny, modernizujeme výrobní procesy, minimalizujeme využití obalů a recyklujeme materiály ve výrobě,“ vyjmenovává Konstantinos Psaroulis, jednatel společnosti Fibran.

Závazek společnosti potvrzuje také certifikát ISO 14001:2015 týkající se komplexního systému enviromentálního managementu, prohlášení produktu EPD, garantující dlouhou životnost výrobku a prokazující udržitelné využívání přírodních zdrojů. Nebo také certifikát Resources SAVED, který potvrzuje, že společnost Fibran mimořádné přispívá k zachování přírodních zdrojů a snížení spotřeby energie recyklací odpadů při výrobě.

Udržitelné investování

Při projektování výroby v Havrani se také významně řešilo ESG, tedy kritéria pro udržitelné investování.

„V rámci areálu tak máme větší poměr zelených ploch, vodní plochu na hospodaření a zelenou střechu. Dalším krokem bude osazení střech solárními panely a instalace nabíjecích stojanů pro elektromobily,“ vyjmenovává Vojtěch Ušela.

Ten udržitelnou budoucnost vidí především ve využití solárních elektráren na střechách průmyslových hal, výstavbě s důrazem na větší podíl zelených ploch v průmyslových areálech, zelených střechách na administrativních budovách či v udržitelném nakládání s dešťovou vodou a její používání v areálech pro toalety.

Konkurenční výhoda
ze světa

Jednou ze silných konkurenčních výhod společnosti je také neustálý vývoj produktů a systémových řešení, díky kterým je společnost schopna rychle reagovat na nové požadavky zákazníků. Fibran vyvíjí i software pro plánování budov a výpočet tepelné propustnosti konstrukčních celků (knihovna CAD, program stavební fyziky ArchiMAID FIBRAN), či pořádá odborná školení. Dodává tak ucelené řešení pro projektanty, inženýry a architekty. Kromě XPS se společnost zaměřuje také na výrobu minerální kamenné vlny.

„Vyrábíme jí v Řecku ve stejné továrně jako XPS a máme také novou výrobu minerální kamenné vlny v Bulharsku. Kromě toho máme také sádrokartonovou výrobnu v Itálii. S těmito produkty jsme přítomni prakticky na všech evropských trzích,“ dodává Konstantinos Psaroulis.

„Pokud jde o budoucnost samotných stavebních materiálů, myslím že nás čeká v budoucnu boom 3D tisku i ve stavebnictví a zároveň využívání nanotechnologií pro vylepšení stávajících stavebních materiálů – samočistící schopnosti, vylepšení izolačních schopností, přilnavosti lepidel a další,“ uzavírá Vojtěch Ušela ze společnosti Fibran.

-red-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*