Ekonomika

Většina stavebních firem nevyužila státních peněz

V rámci snahy státu o snížení dopadů koronavirové situace na firmy jsme se zajímali také o to, nakolik byla státem nabízená finanční zvýhodnění atraktivní pro stavební společnosti a jaká z těchto zvýhodnění stavební firmy využily. Téměř tři čtvrtiny dotázaných ředitelů žádná z nabízených zvýhodnění ze strany státu nevyužily (71 %), pouze necelá třetina některá z těchto zvýhodnění čerpala (29 %). Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2020, zpracované analytickou společností CEEC Research.

Tomáš Koranda, předseda představenstva společnosti HOCHTIEF CZ, a.s. uvádí, že se přiklonili k vykrytí ztrát z vlastních zdrojů: „Zvýhodnění ze strany státu jsme nevyužili a veškeré dodatečné náklady jsme si pokryli z vlastních zdrojů.“ Z firem, které finanční zvýhodněné využily, největší část čerpala zvýhodnění na zaměstnance (17 %). Posunutí termínu splatnosti daně či odvodu DPH využilo 8 % dotázaných a finanční prostředky z úvěrových programů čerpalo pouze 1 %. Více jak desetina se přiklonila k čerpání jiných zvýhodnění, mezi které patří například indexace fakturace v resortu ministerstva dopravy, jednorázové příspěvky či program Antivirus (11 %).
Z firem, které finanční zvýhodnění využily, je největší část čerpala na zaměstnance (17 %). Posunutí termínu splatnosti daně či odvodu DPH využilo 8 % dotázaných a finanční prostředky z úvěrových programů čerpalo pouze 1 % z nich. Více jak desetina se přiklonila k čerpání jiných zvýhodnění, mezi která patří například indexace fakturace v resortu Ministerstva dopravy, jednorázové příspěvky či program Antivirus (11 %).
Zajímali jsme se také o to, nakolik využití těchto zvýhodnění pomohlo firmám zmínit ekonomické dopady. Firmy přínos ohodnotily dvěma body z deseti možných, kdy 10 představovalo maximální pomoc.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*