Ekonomika

Vítězem loňského roku je společnost Eurovia

Aktuální analýza veřejných stavebních zakázek na stavební práce za rok 2020 zaznamenává v meziročním srovnání 1,9 % pokles zadaných a poměrně výrazný 29,6 % růst hodnoty vypsaných zakázek.

Zakázková náplň stavebních společností a zásoba práce ke konci roku ve vypsaných zakázkách vytváří po očekávaném poklesu v roce 2020 prostor k růstu stavební produkce pro veřejný sektor pro další období. Veřejné stavební práce, které se podílejí zhruba polovinou na celkové stavební produkci, by tak mohly částečně kompenzovat očekávaný pokles poptávky privátního sektoru a stát se stabilizujícím faktorem tuzemského stavebního trhu v nastávajícím období.

Klíčové pro další vývoj stavební produkce bude, jak se podaří realizovat stavební práce na zadaných smluvně zajištěných zakázkách a zejména v jakém rozsahu dojde k realizaci potenciální zásoby práce ve výši 128,5 mld. Kč na zakázkách, u nichž bylo zahájeno zadávací řízení v roce 2020 a k 31. 12. 2020 nebylo ukončeno.

Loni bylo zadáno 4473 nových veřejných zakázek na stavební práce v úhrnné hodnotě 204 643 mil. Kč (včetně DPH), z toho na pozemní stavby 1908 zakázek v hodnotě 61 250 mil. Kč a na inženýrské stavby 2565 zakázek v hodnotě 143 393 mil. Kč. V meziročním srovnání klesla celková hodnota zadaných zakázek o 1,9 %, přičemž u zakázek na pozemní stavby vzrostla o 17,7 % a u zakázek na inženýrské stavby klesla o 8,4 %.

Počet zadaných zakázek meziročně vzrostl o 14,2 %, z toho na pozemních stavbách o 16,6 % a v inženýrském stavitelství o 12,5 %. Na celkovém objemu zadaných zakázek v roce 2020 se podílely zakázky na pozemní stavby 29,9 %, v tom občanská infrastruktura 26,0 %, bytové stavby 3,9 %, a zakázky na inženýrské stavby 70,1 %, v tom zakázky dopravní infrastruktury 50,3 % a zakázky technické infrastruktury (včetně vodohospodářských staveb) 19,7 %.

Získané zakázky za rok 2020

Ing. Ivan Vrhel

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*