Ekonomika

Výstavba zelených zdrojů jako investiční příležitost

Pilotní projekt EFG odpadářská bioplynová stanice EFG Rapotín BPS, která dokáže zpracovat až 30 000 tun biologicky rozložitelného odpadu ročně

Poslední roky výrazně sílí hlasy na podporu tzv. odpovědných investic do firem, které v rámci své činnosti respektují životní prostředí, své zaměstnance i společnost jako celek. Pro investory je tento přístup lákavý. Umožňuje jim nepřímo se podílet na udržitelnosti planety, a zároveň zajištění stabilního výnosu. Tyto společnosti totiž vykazují mnohem větší odolnost vůči krizím a obecně výkyvům trhu. Patří k nim také česká Energy financial group (EFG), která svou nabídkou oslovuje menší i velké tuzemské investory.

Investiční skupina EFG se prostřednictvím svých dceřiných společností zaměřuje na energetické zpracování biologicky rozložitelného odpadu, především na jeho přeměnu v bioplyn, elektrickou energii, teplo. A jako jediná u nás i na upgrading bioplynu na biometan, tzv. palivo druhé generace, které má v následujících letech nahrazovat zemní plyn. Pilotní projekt skupiny EFG, bioplynová stanice v Rapotíně u Šumperka, odstartoval v roce 2012. Od té doby se portfolio společnosti rozrostlo o nové projekty, jako jsou bioplynová stanice EFG Vyškov BPS nebo elektrárna na biomasu MOSTEK energo, a další akvizice jsou v jednání.

Stabilní investice, která má smysl

„Budoucnost energetiky je ve zpracování bioodpadu. Je to zdroj, který bude společnost neustále produkovat, a jak naše projekty v praxi ukazují, má velký energetický potenciál,“ uvádí Tomáš Voltr, výkonný ředitel EFG. Alternativní nakládání s odpady patří bezesporu k investicím, které mají smysl. Komunální odpad tvoří zhruba 16 % celkového objemu odpadu v Česku. Na jednoho člověka tedy v průměru připadá 551 kg komunálního odpadu ročně. Tento odpad je pochopitelně recyklován a druhotně využíván, přesto kolem 46 % stále končí na skládkách a pouze 12 % je energeticky využito. Česká republika je tak hluboko pod průměrem Evropské unie, kde na skládkách končí jenom 24 % komunálního odpadu.

„Abychom mohli naše budoucí projekty dále rozvíjet a modernizovat, vydali jsme v loňském roce veřejnou emisi dluhopisů. Je to příležitost pro ty, kteří myslí na budoucnost, a teď nemyslím jenom z hlediska ekonomického, ale i z hlediska využívání tuzemských zdrojů energie a ochrany životního prostředí,“ uvedl k investiční nabídce Voltr.

Jak již bylo zmíněno, mění se trh i legislativa. Banky a investoři vyhledávají příležitosti vložit své finance do společností, jako je EFG. „Lidská společnost musí řešit otázky klimatické krize, tomu se nevyhneme. V následujících letech bude potřeba více směřovat veřejné i soukromé finanční prostředky do ekologicky šetrných projektů. To je ostatně i cílem taxonomie EU, která pomůže investorům získat větší vhled na chování firem na trhu i vůči okolí. Naší výhodou je, že máme odvahu jít do projektů, které u nás zatím nikdo neuskutečnil a hledat nová a lepší řešení,“ dodává Voltr.

Jádro strategie EFG je v cirkulární ekonomice, jejíž smysl naplňuje prostřednictvím investic do výstavby, provozu a inovací ekologicky šetrných energetických zařízení. Do portfolia EFG vedle bioplynových stanic patří např. společnost na svoz odpadů nebo technologická společnost specializující se na plánování a přebudování zemědělských bioplynových stanic na odpadářské a dále na realizaci projektů úpravy bioplynu na biometan. Mezi nejnovější projekty skupiny patří EFG Green energy, přímý dodavatel zelené energie.

Biometan, palivo budoucnosti

Stále více se v diskuzích o alternativních zdrojích objevuje biometan, jako náhrada za zemní plyn. Biometan má srovnatelné vlastnosti se zemním plynem, lze jej tedy využít všude a ve všech zařízeních. Velkou výhodou je využití biometanu v dopravě. Jeho spalováním se do ovzduší uvolní až o 80 % méně emisí oxidu uhličitého oproti konvenčním palivům a až o 60 % méně než při spalování tradičního CNG.

„V roce 2030 má nahradit až 40 % zemního plynu používaného ve státech EU v sektoru dopravy. Využít jej ale můžeme i na běžné věci, jako vaření a topení,“ uvádí Voltr. EFG v Rapotíně spustila v roce 2019 jako první v Česku technologii úpravy bioplynu na biometan. A jako první odpadářská bioplynová stanice jej vtláčí přímo do plynárenské distribuční soustavy spravované společností GasNet. „V plánu máme i expanzi do zahraničí, nejen v segmentu bioplynu, ale obnovitelných zdrojů obecně,“ dodává Voltr.

EFG jako první u nás spustila upgraiding bioplynu na biometan

Méně skládek. Více energie

Ve směsném odpadu končí řada využitelných surovin. Typickým příkladem je právě biologicky rozložitelný odpad či gastroodpad z domácností, s jehož tříděním jsme stále ještě v začátcích. Proto se EFG rozhodlo odstartovat v blízkosti svého provozu v Rapotíně projekt „Třídím gastro“. Nabízí obcím a firmám možnost sběru a ekologickou likvidaci gastroodpadu na klíč, a to jak po technické, tak legislativní stránce. Mezi prvními se do projektu zapojil Šumperk a několik menších obcí v okolí, nejnověji potom Olomouc.

„Používat jako vstupní surovinu něco, co ostatní považují za neužitečné, je součástí naší filozofie. Pro nás odpady nejsou jenom něčím, co by mělo bez užitku ležet na skládkách, které ohrožují životní prostředí. Naše podnikání je jednou z možných odpovědí na tento problém, a proto jej chceme do budoucna dále rozvíjet,“ vysvětluje zakladatel investiční společnosti Ivo Skřenek.

Skupina Energy financial group i nadále investuje do stávajících projektů s cílem zefektivnit jejich provoz a neutralizovat uhlíkovou stopu výroby tuzemské energie. Zavádí pokročilé technologie a následuje aktuální trendy energetického i odpadářského sektoru ve světě. Díky tomu si v rámci České republiky drží v oblasti svého podnikání pozici lídra trhu a udává směr. Zisk z emise dluhopisů bude mimo jiné investován i do dalšího technologického rozvoje společností ve skupině EFG.

Emise dluhopisů nazvaná ENERGY FINANCIAL GROUP 26 I (ISIN CZ0003525545) je vydávána v českých korunách a úročena pevnou úrokovou sazbou 6,5 % p. a. Dluhopisy jsou splatné v roce 2026 s úrokovým výnosem vypláceným čtvrtletně zpětně. Prospekt s podrobnými informacemi k dluhopisům schválila Česká národní banka.

-advertorial-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*