Ekonomika

Vysvědčení vládu moc nepotěší

Ve stavebnictví se toho současné vládě příliš mnoho nepovedlo. Hlavní problém je ve stavební legislativě, kde se schválená novela míjí u velkých staveb účinkem. Na konferenci Žofínské fórum to uvedl prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Václav Matyáš. Nová vláda by podle něj měla mít stavebnictví jako jednu z priorit.
„Před čtyřmi lety se nám řadu našich tezí podařilo protlačit do programového prohlášení vlády. Ale skutek utek a s plnou odpovědností musím konstatovat, že jsme se jako odvětví z té bídy dodnes nevyhrabali. Prostě řečeno: Sliby se slibují a blázni se radují. Přitom sektor stavebnictví byl nedávnou krizí postižen nejvíce ze všech,“ řekl Matyáš. Jako problém vnímá opožděné zahájení staveb, které dostaly výjimku z EIA. „Ovšem hlavní problém je ve stavební legislativě, kde se ne úplně všechno podařilo. Tah na bránu byl ze strany ministerstva pro místní rozvoj sice velký, ale neochota ostatních ministerstev ke spolupráci byla v některých ohledech až zdrcující. Potřebujeme úplně nový stavební zákon, ale to je běh na dlouhou trať,“ doplnil Matyáš.
Nezájem trvá
České stavebnictví se po růstu v letech 2014 a 2015, které bylo do značné míry způsobeno dočerpáváním evropských dotací z minulého programového období, opět loni propadlo zhruba na úroveň krizového roku 2012 a proti rekordnímu roku 2008 mělo téměř o čtvrtinu nižší tržby. Podle Matyáše je neuspokojivý také objem zadaných veřejných zakázek, který je rovněž na úrovni krizových let.
„Hledal jsem odkazy na stavebnictví ve volebních programech politických stran a hnutí. Výsledek byt tristní. Kromě hnutí ANO byla problematika investiční výstavby a stavebnictví obecně v programech zmíněna jenom mlhavě. Přitom je potřeba stabilizovat právní prostředí. Mít zákony, které se nemění a vzájemně se nepopírají,“ tvrdí Matyáš a dodává: „Jsem přesvědčen, že problémy stavebnictví jsou řešitelné, podmínkou pro to je vůle, ochota a schopnost k nim přistoupit. Očekáváme od nové vlády, že tento záměr uskuteční a že vše nezůstane jen proklamativním heslem. Bude toho nová politická garnitura však schopna? Pokud ano, bude to nejlepší odpověď na současné problémy tuzemského stavebnictví.“
Úředníci se pochválili
Podle ministra Brabce je úspěchem současné vlády transpoziční novela EIA, která by měla platit od začátku listopadu. „EIA je v Evropské unii jedním z nejsledovanějších kritérií. Tady se to neřešilo tak dlouho, až bylo ohroženo čerpání evropských peněz. My jsme to vyřešili. Další vláda už to bude mít v tomto ohledu mnohem snazší. Díky novele se posuzování vlivů na životní prostředí výrazně zjednoduší,“ sdělil Brabec. Proces EIA bude podle něj z hlediska časových lhůt evropsky zcela standardní.
Náměstkyně MMR Marcela Pavlová uvedla, že novela stavebního zákona, která by měla platit od začátku příštího roku, například zrychlila schválení změny územního plánu o devět měsíců až rok. „Pokrok nastal také u společného řízení. Tato možnost existuje už dnes, ale stavební úřad má možnost ji odmítnout. Pokud si ji od příštího roku stavebník vybere, tak ji bude mít. Jedno rozhodnutí navíc znamená pouze jedno případné odvolání,“ uvedla Pavlová. Společné řízení spojuje v sobě územní řízení a stavební povolení. MMR v současnosti pracuje na novém stavebním zákonu. „Pokud by měl výrazně zkrátit lhůty a zjednodušit povolování, je však potřebná rekodifikace veřejného práva jako celku,“ dodala náměstkyně.

Vaclav Matyas, president svazu podnikatelu ve stavebnictvi v CR. Feb 6 2008, Photographer: Vladimir Weiss
Vaclav Matyas, president svazu podnikatelu ve stavebnictvi v ČR
Podle Václava Matyáše je špatná připravenost velkých staveb způsobena hlavně dlouhodobě nevyhovující stavební legislativou. „Svědčí o tom i velmi rozpačitý postup při zahajování staveb, kterým Evropská komise udělila výjimku z procesu EIA (posuzování vlivu staveb na životní prostředí),“ uvedl Matyáš.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*