Ekonomika

WEBER: známe environmentální stopu našich výrobků

Weber má další přidanou hodnotu ke svým výrobkům a dokonce i k vybraným zateplovacím systémům a tím je Environmentální prohlášení o produktu (EPD) typu III. Je to transparentní dokument, který jasně deklaruje, jak daný výrobek ovlivňuje životní prostředí. 

EPD představuje soubor měřitelných informací o vlivu produktu na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu od výroby až po jeho používání, jakými jsou například spotřeba energií a vody, produkce odpadů, vliv na změnu klimatu apod.
Proč? Přihlásili jsme se k environmentální politice a dodržování principů trvale udržitelného rozvoje, protože dlouhodobě klademe důraz na kvalitní výrobky, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Vliv našich výrobků jsme tak přenesli do fáze inovace a vývoje šetrných materiálů a technologických postupů, se kterými se daří snižovat environmentální zátěž, tak spotřebu energií, a to se zachováním kvality a ekonomické výhodnosti. A že to myslíme vážně je právě aktivní přístup k EPD.

Zaznamenali jsme i vzrůstající zájem investorů, kterým životní prostředí není lhostejné a vkládají své požadavky na EPD do výběrových řízení.
EPD (Environmental Product Declaration): Prakticky jde o podrobný průkaz produktu o jeho vlivu na životní prostředí.
Tyto informace se zjišťují metodou analýzy životního cyklu (LCA) podle norem ČSN ISO 14040-49 a mohou být doplněny dalšími údaji, jež jsou považovány za podstatné. Pro získání EPD jsou doložené informace ověřovány třetí stranou. Prohlášení je veřejně přístupné a údaje v něm obsažené musí být ověřitelné. Jejich tvorba se řídí normou ČSN ISO 14025.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*