Ekonomika

Základním cílem je úspěch, od toho se pak odvíjí to ostatní

Při pracovní poradě v plzeňském závodě se sešli Petr Píža, Martin Hašek, Jan Kutač a Jakub Balihar

ROZHOVOR – Společnost SWIETELSKY stavební hodně investuje do svých zaměstnanců a pomáhá jim v kariérním růstu. Pozvání k rozhovoru přijali Jiří Kozel, jednatel společnosti, a Petr Šolc, ředitel závodu Pozemní stavby Západ, který sídlí nedaleko Plzně v Ejpovicích.

 • Pro českou společnost SWIETELSKY stavební je charakteristický poměrně silný vztah zaměstnanců ke značce. Jak jste ho budovali?

Jiří Kozel: Úplně od píky, protože firma SWIETELSKY v České republice vznikla v listopadu 1992 téměř z ničeho. Hodně kolegů proto tvořilo svoji „jednotku“ samo nebo s několika málo lidmi, aby vytvořili fungující samostatné součásti firmy. S nimi prožili i první neúspěchy a nesnáze, než si mohli užít ten správný pocit úspěchu. Tak vzniká ten opravdový vztah k firmě a značce, který není jen pouhým vztahem zaměstnance a zaměstnavatele. A už to v naší firemní „dé-en-á“ zůstalo.

 • Co přitom pokládáte za klíčové? Mzdu, práci, vztahy, prostředí?

Jiří Kozel: Je to vyvážená mozaika jednotlivých střípků, které dohromady tvoří vyvážený vztah mezi zaměstnancem a firmou. Základním cílem je úspěch naší práce. Od toho se pak odvíjí to ostatní. Úspěšnou firmu tvoří úspěšní zaměstnanci a ti bývají zpravidla i spokojeni.

 • V čem se takový vztah lidí k firmě projevuje?

Jiří Kozel: Lidé, kteří k nám nově přicházejí, buď odcházejí téměř hned, nebo se s naší firemní filozofií a kulturou ztotožní a pak zůstávají dlouho. V mateřském rakouském koncernu SWIETELSKY AG, jehož kořeny sahají až do poloviny 30. let, nejsou výjimkou zaměstnanci pracující u firmy přes čtyřicet roků. To pak znamená, že firma SWIETELSKY byla i jejich jediným zaměstnavatelem v životě. I v České republice se podobná pracovní dlouhověkost buduje – máme kolegy, kteří jsou s námi více než 25 let, tedy vlastně od založení.

Petr Šolc: Silným charakteristickým rysem se pak stává kolegialita, hrdost na svou práci a značku. Kolegové jsou velmi loajální a je příjemné cítit, že máte okolo sebe lidi, kteří do toho jdou s vámi. Mnoho věcí se tak zvládne lépe a s menším stresem. Děláme týmovou práci a výsledek záleží na každém členovi týmu.

 • Mění se tyto priority v čase?

Jiří Kozel: Snažíme se, aby se taková priorita, jako je kolegialita, v čase neztrácela. I když vnímáme, že obecně loajalita a vztah k firmě zaznamenávají výrazný pokles.

 • Proč?

Jiří Kozel: Loajalita se dnes příliš nenosí. Pryč jsou doby našich rodičů, kteří mnohem častěji strávili svůj profesní život v jedné firmě, ale ani to by v dnešní době nebyl ideální stav. Snažíme se umožnit našim zaměstnancům odpovídající profesní a kariérní růst, aby ho nemuseli hledat někde jinde. A jsme v tom i docela úspěšní.

 • Co tedy letí? Jak na to firma reaguje?

Jiří Kozel: Především chceme, aby „frčel“ úspěch našeho podnikání. Ne vždy a ze sta procent může být práce identická se zábavou. Na druhé straně chceme, aby naši lidé měli možnost využívat nejmodernější technologie.

Petr Šolc: Snažíme se například reagovat na prudký rozvoj a oblibu sociálních sítí, informujeme přes ně o dění ve firmě, novinkách a úspěších. Počet lidí, kteří nás přes ně sledují, rychle roste. Utužuje se tím i vědomí, že jsme velký fungující tým.

 • Jak se na tom podepsala rok a půl trvající koronavirová pandemie?

Jiří Kozel: Naštěstí na naši práci zase takový vliv pandemie neměla. Stavět z domova se prostě nedá. Činnosti, které lze v naší profesi vykonávat z home office, jsou velmi omezené. Ale určitě jsme pochopili, že mnoho věcí lze vyřešit distančně, bez dlouhého a nákladného cestování. A také, že spoustu věcí k životu a k práci nepotřebujeme.

Petr Šolc: Hodně se rozvinula komunikace a „potkávání se“ přes počítačové sítě na dálku, pomohly i sociální sítě.

 • Nicméně, může se home office stát standardem alespoň některý den v týdnu?

Jiří Kozel: Snažíme se dát našim zaměstnancům důvěru, takže určitá volnost je u nás standardem už dlouho. Zajímají nás výsledky, nikoliv čas prosezený v kanceláři. Ovšem v našem oboru se stále to nejdůležitější odehrává a bude se odehrávat na stavbě.

 • Nemuseli jste řešit ani sociální izolaci zaměstnanců?

Petr Šolc: Hodně nám pomohla kolegialita a dobré vztahy mezi lidmi. Díky tomu se nám dařilo překlenout období, kdy bylo nutné mnoho věcí řešit na dálku a zprostředkovaně. V řadě případů je ale osobní kontakt nezastupitelný a jsem rád, že se k němu už zase vracíme.

 • Jak přitom komunikovat s lidmi z kanceláří a ze staveb? Úkoly i prostředí bývá jiné, často daleko od centrály nebo sídla závodu.

Petr Šolc: V tom je stavebnictví hodně specifické a komunikace mezi členy týmu je proto klíčová, to platilo a bude platit vždy. Jak komunikovat? Podle mne to je umění a není na to jednotný recept. Záleží na okolnostech i osobách, s nimiž mluvíte.

 • Jakou roli v tom má další vzdělávání?

Petr Šolc: Další vzdělávání je nutnost. Za velké plus považuji také školení, na nichž se lidé nejen něco naučí, ale poznají i kolegy a jejich pohled na řešenou problematiku.

 • Na co se zaměřují? Jsou to dobře vynaložené peníze?

Petr Šolc: Zaměřují se jak na odborný růst, tak na osobnostní vývoj. A jak se ukazuje, jde o investice, které se firmě vrací.

 • O které profese máte zájem?

Petr Šolc: O dělníky, mistry, stavbyvedoucí a pracovníky do přípravy a kalkulací. Stejně tak velký zájem máme o absolventy nebo studenty stavebních oborů. Obecně pak o lidi iniciativní se zájmem o práci.

 • Lze na loajalitu sázet už při získávání nových kolegů?

Jiří Kozel: Zkušenost je nesdělitelná a tu si každý musí prožít a vyhodnotit sám.

 • Hranice mezi firmami a dodavateli se redefinují, dochází k většímu prolnutí, více se mluví o autonomních týmech. Cítíte tyto změny i ve vaší firmě?

Jiří Kozel: Ve firmě SWIETELSKY to není nic nového. K našim dodavatelům jsme se vždy chovali férově a partnersky. Stále častěji pracujeme s určitými subdodavateli na jednotlivých projektech opakovaně. Za to však požadujeme spolehlivost a stoprocentní kvalitu. Totéž se nám daří i vůči investorům. Stále víc jich už pochopilo, že je lépe nasměrovat energii do partnerské spolupráce s dodavatelem než do rozsáhlých a časově náročných výběrových řízení. Přitom platí, že i my musíme nabízet a poskytovat to, co chceme od našich dodavatelů: Spolehlivost a stoprocentní kvalitu.

 • Co tedy dál?

Petr Šolc: Pro nás není hlavní získat jen zakázku, ale včas a úspěšně ji zvládnout. A to se bez pevných pracovních týmů neobejde, stejně jako bez prověřování dostupnosti stavebních kapacit a odhadu vývoje cen materiálů. I když to je obtížné. Ale je-li stavba dobře připravena a řízena, vydělají na tom naši zaměstnanci i klient.

Anketa: Co se vám vybaví, když se řekne SWIETELSKY?
Aleš Ullmann, obchodní ředitel Divize pozemního stavitelství, SWIETELSKY stavební:
Především kvalita a serióznost. Korektní vztah ke všem. Mnoho firem vnímá jako nejpodstatnější vztahy se zákazníky, obchodními partnery, akcionáři či odbornou a laickou veřejností. Pro nás jsou také velmi významné, ale zároveň si dobře uvědomujeme, že to nejdůležitější a nejcennější jsou vlastní zaměstnanci.

Bernhard Brandner, jednatel, SWIETELSKY Rail CZ:
SWIETELSKY pro mne znamená být součástí velké rodiny, která společně dosahuje vynikajících výsledků.

Viliam Perknovský, jednatel, obchodní ředitel, SWIETELSKY Rail CZ:
Pro mne je SWIETELSKY celoevropsky uznávaným partnerem ve stavebnictví, který si zakládá na péči o své zaměstnance, na vztazích s dodavateli a kvalitě práce. Na železnici nám přitom pomáhají nejmodernější koncernové technologie, které současně i vyvíjíme. Stále hledáme šikovné a zanícené lidi, kterým nabízíme i řadu benefitů.

Vladimír Lesovský, ředitel závodu Dopravní stavby Morava, SWIETELSKY stavební:
Slušná stavební firma, která dá každému šanci na uplatnění, na osobní i profesní růst, prostě na seberealizaci.

Pavel Rouha, ředitel závodu Pozemní stavby Jih, SWIETELSKY stavební:
Firma SWIETELSKY je pro mě důkazem, že i ve velké nadnárodní korporaci se každý zaměstnanec může cítit její důležitou součástí.

Milan Chodacki, ředitel závodu Speciální stavby, SWIETELSKY stavební:
Především tradiční stavební společnost, která staví na kvalitě a dobrých vztazích nejen mezi zaměstnanci, ale i mezi svými partnery. Přestože dnes už patří mezi největší v Evropě, stále uznává hodnoty, kterých se držela ve svých začátcích.

Zdeněk Zuntych

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*