Ekonomika

Zásadní je i nadále budovat přátelské, týmové a kolegiální prostředí

Výstavba dálnice D3, výkon TDI pro ŘSD

ROZHOVOR – Nejbližší pomocná ruka se nachází na konci mé paže, dále se vyplatí oplývat vlastními vědomostmi a schopnostmi. V tomto směru jsem velmi vděčen za penzum vědomostí, které jsem nabyl během jak středoškolského, tak i vysokoškolského studia, říká Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., statutární ředitel a člen správní rady INFRAM a.s.

 • Proč jste se rozhodl vystudovat a pracovat ve stavebnictví?

Střední průmyslová škola stavební v Brně na Kudelově ulici byla naproti mému bydlišti. Měl jsem to do školy zhruba pět minut. Je to samozřejmě nadsázka, dostat se v sedmdesátých letech na tuto školu nebylo jednoduché. Byl velký přetlak zájmu, v úvahu se bralo právě také to, jestli zájemce byl z města, nebo z venkova. To, že jsem bydlel tak blízko, právě nebyla výhoda… Hlavním motivem pro studium stavařiny byl fakt, že šlo o technicky zaměřené studium, brněnská stavební průmyslovka byla velmi kvalitní školou. Po ukončení střední školy následovala stavební fakulta VUT Brno – jak jinak.

Pro dnešní mladou generaci se sluší říci, že studium mě bavilo, měl jsem výborný prospěch, a tím byl také předurčen můj další život. Během studia jsem se oženil, založili jsme rodinu a já jsem dostal podnikové stipendium od Železničního stavitelství Brno. Tím pádem bylo jasné, kam nastoupím po ukončení studia. Bylo to na stavby a protože jsem vystudoval geotechniku, tak to byly stavby tunelové na různých místech naší republiky. V podstatě „od Šumavy k Tatrám“. Ta Šumava byla doslovně, neboť jsem pracoval několik let jako mistr a potom stavbyvedoucí na šumavském Špičáku, ty Tatry (ještě předtím) tak doslova nebyly, byl jsem na tunelu Čremošné, což je ve Velké Fatře.

 • Rozhodnutí člověka determinují jeho zkušenosti. Na ty je váš život dost bohatý. Které působení vám nejvíce pomohlo na dnešní pozici v INFRAM a.s.?

Ano, rozhodnutí jsou determinována zkušenostmi – ale nejen. Roli hraje i náhoda a fakt, že v roce 1989 „Čas oponou trhnul – a změněn byl svět! Kam, kam padlo lidstvo staré? Ej, kamkoli tázavý letěl hled, vše nové, tak mladě jaré!“ – jak píše Jan Neruda v Romanci o jaru 1848. Pro mě to znamenalo, že můj „tázavý hled“ letěl do nových – do té doby nevídaných směrů. Začalo se podnikat, zpočátku celkem klopotně. Mne to v roce 1995 zaválo k rakouské společnosti Maculan, která si v Praze vybudovala dceřinou firmu. Tato firma po zajímavých peripetiích v Rakousku vyhlásila úpadek a pražská dceřinka se s tím musela nějak vyrovnat. To byl důvod k založení nové inženýrské firmy – INFRAM a.s.

Vraňansko–Hořínský kanál, výkon správce stavby pro ŘVC
 • Jak vás ovlivnilo působení v rakouské společnosti? Co jste si z něho odnesl za poučení?

Ano, určitě jsem si odnesl několik poučení. Mezi jinými to bylo například přesvědčení, že naši čeští kolegové snesou plně srovnání se zahraničními, jsou schopni velmi úspěšně improvizovat. Zase zahraniční odborníci jsou odjakživa vedeni přísnými směrnicemi firemní hierarchie a systémů řízení, tudíž jsou vedeni více k týmové spolupráci. Ve stabilním systému není třeba improvizovat. To platilo minimálně v devadesátých letech, dnes je situace jistě do značné míry jiná. Také se výrazně zvýšil počet firem, které mají zahraniční majitele, tudíž mají implementované také jiné systémy řízení.

Ovšem jedno ze základních poučení, které ve mně uvázlo, je přesvědčení, že nejbližší pomocná ruka se nachází na konci mé paže, dále – že se vyplatí oplývat vlastními vědomostmi a schopnostmi. V tomto směru jsem velmi vděčen za penzum vědomostí, které jsem nabyl během jak středoškolského, tak i vysokoškolského studia. Domnívám se, že např. dnes je situace v odborném školství velmi složitá, školy ztrácí odbornost a věhlas, tudíž se na ně zrovna nehrnou mladí lidé. To je problém…

 • Založit firmu chtělo asi dost odvahy. Co ještě to chtělo?

Jak jsem výše uvedl – v těch dobách, kdy bylo vše „mladě jaré“, to zase až tak odvážný čin nebyl. O odvaze bych nemluvil. Chtělo to ale hlavně tvrdě pracovat. Běžná délka pracovní doby byla okolo 10 až 12 hodin. Bylo nutno pochopit zákonitosti trhu, bylo nutné obklopit se kvalitními odborníky. V našem případě to byli odborníci na železniční stavby, geotechniku, silniční stavby, mostní stavby, jakost ve stavebnictví a další obory…

INFRAM a.s. se v průběhu času vypracoval na firmu, která úspěšně poskytuje výkony stavebně-technického dozoru, takže musí umět nabídnout právě práci prvotřídních odborníků.

Výstavba tunelů na D8, výkon TDI pro ŘSD
 • Jste 25 let věrný jedné firmě, to není zcela běžné. Kolikrát jste si za tu dobu řekl: Že jsem do toho vůbec šel?

Odpovím od konce. Určitě bych do toho zase šel, i když jsem občas pochyboval. Vždy jsem se uměl spolehnout na sebe, na rodinu a také na své spolupracovníky. Co mi často dělalo chmury, to byly vnější jevy a vlivy. Pohybujeme se především v investiční výstavbě, především v infrastruktuře. Jde hlavně o státní zakázky, do jejichž plánování se často mísí politické vlivy. Čas od času nastávají právě proto zvláštní jevy, kterým je těžko rozumět. Před nějakým časem jsme zaznamenali snahu – v podstatě stavebnictví zastavit. Příslušný ministr dopravy tenkrát chtěl „stavební firmy vyvrátit z kořenů“. A ono se to v tom čase víceméně povedlo! Najednou jsme zjistili, že infrastrukturu nepotřebujeme! Vzpomeňme tenkrát na defi lé neustále – po několika měsících – se střídajících ministrů dopravy, resp. ředitelů ŘSD.

Čtěte také: Pátá generace v čele firmy Podzimek a synové

 • Kdy a kde jste se cítil nejlépe a nejsvobodněji?

Nejlépe a nejsvobodněji se cítím vždy, když se firmě – mým spolupracovníkům podaří rozlousknout nějaký problém, když přijdeme s něčím novým. V průběhu našeho firemního vývoje jsme například přišli s novým typem železničního svršku, který se přes docela velké problémy spojené se zaváděním ujal. Jde o ocelové pražce tvaru Y a také o nový typ železničních přejezdů – typ BODAN, resp. BOTRAK.

 • Je něco, co byste nyní udělal jinak?

Těžko říci, vždy je každé řešení orámováno okrajovými podmínkami. Takže klidně bych spoustu věcí udělal jinak, ale ty okrajové podmínky těžko zpětně řešit. No – ale znovu něco dělat – a jinak, bohudík ani nepřipadá v úvahu.

Výstavba mostu přes dálnici D1 v úseku Senec – Blatné na Slovensku, výkon stavebního dozoru pro NDS
 • Jak jste si budoval tým nejbližších spolupracovníků?

Na spolupracovníky jsem měl velké štěstí. Mám ve firmě spoustu zapálených a fundovaných odborníků v různých oborech. Z těch se podařilo vytvořit semknutý tým, který velmi dobře řeší pracovní úkoly. Jsem velmi rád, že moji spolupracovníci nacházejí i společné zájmy mimo pracovní dobu. Domnívám se, že zaměstnanci na všech úrovních jsou velmi ztotožněni se zaměřením a úkoly firmy.

 • Kde spatřujete tajemství úspěchu společnosti?

Tajemství úspěchu společnosti není žádným tajemstvím. Vycházím z faktu, že hlavním kapitálem firmy jsou lidé – spolupracovníci. A domnívám se, že více jako budování striktního a přísného režimu je nutné sázet spíše na autonomii jedince a vytváření příznivého klimatu díky partnerským vztahům na pracovišti.

 • Nelze oddělit firmu od celospolečenského podnikatelského prostředí a klimatu. Když se podíváte zpátky, kdy se vám i firmě podnikalo nejlépe?

Jistě, firmu nelze oddělit od celospolečenského podnikatelského prostředí. Navíc Infram je do značné míry závislý na práci pro veřejné zadavatele. No, a jak jsem už výše uvedl, veřejní zadavatelé pracují v návaznosti na politické tlaky, které jsou na ně vyvíjeny. Bohužel, chybí jednoznačně určená státní koncepce rozvoje infrastruktury. Naše firmy obecně nemohou počítat s dlouhodobě plánovaným rozvojem v této oblasti. Reagují docela překotně na poptávku trhu. To má vliv např. na obsazování míst pro kvalifikované odborníky. Jak jsem výše uvedl, mladí se při výběru studia stavebnictví docela vyhýbají, neboť právě ta stabilita vývoje do budoucna chybí.

Zásahy státu do budování stabilního podnikatelského prostředí jsou mnohdy necitlivé. Bohudík, všemi událostmi jsme se nějak prokousali. Pamatuji dobu, kdy jsem měl jistotu zakázky na tři měsíce dopředu. Nyní se zdá, že v oblasti plánování vidím zhruba do budoucna na dva roky. Je otázka, co s námi všemi provede COVID. Fandím vyslovenému heslu, tzn. že z finanční krize je nutno se proinvestovat. Myslím, že je to logické. Ale – kdo ví, kudy se po volbách a v návaznosti na finanční a ekonomické propady vydáme.

Při řešení minulé finanční celosvětové krize bylo propočteno, že do infrastruktury investované peníze se z velké části (více než polovina) ihned vracejí do oběhu, do rozpočtu. Trochu se podivuji navyšování počtu státních zaměstnanců, zároveň sleduji snahu státních institucí provádět činnosti, které se dají snadno outsourcovat – vlastními silami. Tomuto vývoji nerozumím. Jako bychom se vraceli ve vývoji zpět. Těmito tendencemi se může rozpadnout podnikatelské prostředí, přičemž každé bytnění státního aparátu nakonec stejně vždy končí „snižováním stavů“.

Výstavba tunelů na D8, výkon TDI pro ŘSD
 • Postoj firmy k okolí – nadace, sponzoring? Jaká je strategie firmy v této oblasti?

Infram je členem mnoha odborných společností (Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Český betonářský svaz, CACE, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká silniční společnost, Asociace pro rozvoj infrastruktury…). Na půdě těchto společností a na akcích, které tyto společnosti pořádají, se snažíme aktivně podílet. Podporujeme různé aktivity – v poslední době je to například podpora brněnského spolku, který se zabývá krea tivitou dětí „Prototýpci“. A protože su z Brna, tak mám slabost pro folklór, takže jsme sponzorovali několik alb cimbálové hudby.

 • Dvacet pět let na trhu. Jaká je další strategie společnosti?

Každopádně se budeme snažit dožít se dalších 25 let. To už proběhne rozhovor s někým, kdo mě nahradí. Další směřování firmy vidím v tom, že půjdeme vyšlapanou cestou. Nebudeme se vyhýbat novinkám, budeme rozvíjet a prohlubovat naše současné schopnosti. Budeme (muset) investovat do vzdělání spolupracovníků. Zásadní bude i nadále budovat přátelské, týmové a kolegiální prostředí, které bude zaměřeno na efektivitu, korektnost a odbornost.

Jiří Kučera

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*