Ekonomika

Známost značky je naše výhoda

Růst cen stavebních materiálů, pohonných hmot i energií je bohužel každodenní realitou – to vše umocňuje dvouciferná inflace.

Odpovídá: Roman Kubálek, obchodní ředitel značky VEKRA

Jak se vám za této situace daří dodržovat vysoutěžené ceny? Máte u všech akcí kvalitní inflační doložky?

Zásadní problém máme u starších smluv zejména developerského charakteru, které se realizují několik měsíců. Zde jsme na tuto situaci nebyli smluvně připraveni. Co se týká nově uzavíraných kontraktů, máme standardně smluvně zajištěné možné navýšení ceny o skutečně uznatelné náklady. Vzhledem k aktuálnímu růstu cen musí dnes každý výrobce s inflací počítat. Obecně se dají na trhu pozorovat dva trendy. První přístup, který zastává i VEKRA, je, že nechceme dělat kompromisy v kvalitě, což ale znamená nutnost postupného zvyšování ceny. Mnoho výrobců dnes ale kvůli růstu nákladů začalo nakupovat méně kvalitní materiály. Pokud tedy dnes někdo říká, že nemusel zdražit, dává tím najevo, že musel snížit kvalitu svých výrobků.

Co děláte proto, aby současná ekonomická situace neměla negativní dopad na kvalitu stavebního díla?

Pro nás je klíčové, aby zákazník, který si koupí okna VEKRA, měl jistotu v jejich dlouhé životnosti a spolehlivé funkčnosti. To je pro nás priorita, z níž neslevujeme ani v dnešní době, kdy trhem hýbe růst cen materiálů. Snažíme se růst cen minimalizovat, aby to koncový zákazník pocítil co nejméně, ale vyhnout se tomu bohužel nemůžeme. Nejedná se o jeden velký skok, ale o průběžné zdražování dílčích komodit na okně, aby se stlačil nutný růst cen na co nejmenší hladinu. Důležité také je dostatečné zajištění vstupních materiálů. Mnohdy se stává, že k nám přichází zákazník, který podepsal smlouvu u konkurence, ale původní firma, která „měla lepší cenu“, mu dnes není schopna výrobek dodat. Chybí suroviny k jeho vyrobení. V tomto ohledu je naší výhodou velikost a známost značky. S dodavateli máme úzké vztahy, takže se nám naštěstí daří zajistit vstupní komodity v dostatečné míře a kvalitě.

Kvalita je hodně o lidech a těch dobrých je tragický nedostatek. Jak řešíte nedostatek kvalifikované pracovní síly?

Dlouhodobě se snažíme o to, aby VEKRA byla značkou, pro kterou budou chtít lidé pracovat. I když máme přes tisíc zaměstnancům, pořád se držíme vnitřní politiky rodinné firmy. Máme kolegy, kteří jsou ve firmě patnáct a více let, pracuje u nás i spousta rodinných příslušníků. Vidí za námi stabilitu, jistotu a otevřené jednání, které pro ně značka VEKRA představuje. To nám pomáhá i při náboru nových zaměstnanců, je to naše reference, která k nám přivádí novou krev. Naší výhodou je i to, že VEKRA stojí na kmenových zaměstnancích, nenajímáme agenturní.

Stavebnictví dlouhé roky funguje díky ukrajinským pracovníkům. Nebojíte se, že válka, do níž někteří z nich odjíždí bojovat, zbrzdí výstavbu nových projektů?

To se uvidí až z dlouhodobého hlediska. Prozatím to nepociťujeme, protože počet nově vydaných stavebních, realizovaných projektů a podepsaných smluv je zatím standardní. V tomto ohledu to stavebnictví zatím neovlivnilo. Ovšem tento obor má ale obrovskou setrvačnost, jakmile se někdo do stavby pustí, samozřejmě chce stavbu dokončit. Takže trh to zatím neovlivnilo, ale co se bude dít, ukáže až čas. Válka na Ukrajině zatím vstoupila do druhého měsíce.

Podle čeho by se měla měřit kvalita výrobků, které jsou umísťovány na stavbu?

Naší klientelou jsou hlavně koncoví zákazníci, majitelé rodinných domů, ne developeři. VEKRA má v tomto ohledu dlouhodobou strategii a filozofii – klíčové pro nás je, aby prvek na stavbě dlouho a bez problémů sloužil. Okna by s námi měla tak zvaně dožít. Dnes jsou na ně kladeny nároky nejen z pohledu tepelně a zvukově izolačních vlastností, ale musí odpovídat i trendu ekologie bydlení a zdravého vnitřního prostředí. Proto je potřeba sázet v prvé řadě na kvalitu a nehledat toho, kdo splňuje normu. Okna musí splňovat podmínky moderních staveb, musí odpovídat životním trendům. V tomto ohledu norma trochu zaspala. Poslední roky se ukazují, že český zákazník se konečně naučil preferovat kvalitu před nízkou cenou, protože si dokáže spočítat, že nízká cena bývá vykoupena zpravidla také nízkou kvalitou. A tu u oken nikdo nechce nepředpokládat.

Pociťujete „dopad“ postupující digitalizace stavebnictví na kvalitu projektu, stavebních výrobků a samotné stavby?

Pociťujeme, ale naprosto pozitivně. Digitalizaci interních procesů jsme zahájili již před několika lety a pandemie tento vývoj ještě urychlila. Dnes máme automatizované postupy napříč celou firmou, od prvního kontaktu se zákazníkem až po předání oken na stavbě. Obchodník na stavbu jede s tabletem v ruce a všechny požadované parametry zadává rovnou do našeho interního IT systému. Navíc jsme zřídili cloudová úložiště, takže každý má přístup k potřebným informacím. Do budoucna chceme každé okno vybavit integrovaným označením, aby si klient mohl vlastnosti a třeba i svoji kupní smlouvu načíst přímo z okna.

Nezpůsobila digitalizace ve vaší společnosti již přebytečnost nějakých pracovních pozic?

Nezpůsobila, protože lidskou sílu nelze úplně nahradit. Naopak jsme digitalizaci ocenili v době covidové, kdy nám různě onemocněli zaměstnanci, nebo museli jít do karantény a my jsme díky tomu mohli variabilně řešit průběh zakázky s kolegy na jiných postech. Měli jsme naprosto přesnou informovanost. Díky digitalizaci je každý zastupitelný a zakázka tak nestojí, zákazníkovi jsme schopni splnit všechny slíbené termíny. Pomáhá nám to i optimalizovat obchodní i výrobní procesy, nemáme pracovní pozice navíc. Není to o tom, že bychom měli moc lidí zbytečně, ale spíše si uvolňujeme pozice tam, kde digitalizace člověka nezastane.

Jak máte ve firmě nastaveny procesy řízení kvality na vstupech a výstupech?

Máme nastaveny a kompletně zmapovány procesy od obchodu, přes výroby až po montáž. I v tomto ohledu nám pomáhá digitalizace. Dokážeme tak sledovat i maličkosti, které jsou ale pro hladký průběh zásadní, jako je například dopravní dostupnost stavby pro návoz oken. Jsme schopni zjistit GPS stavby a ověřit si, že bude okno v daných povětrnostních podmínkách spolehlivě funkční. Rovněž díky tomu například víme, že většina reklamací jsou drobné vady, jako je škrábanec na skle či vadné zabezpečovací čidlo, které obratem dokážeme vyměnit. Klíčové pro nás je, aby výstup odpovídal standardům na co nejvyšší možné úrovni. Jako jediný výrobce oken v ČR máme mezinárodní certifikaci TÜV NORD. Ta klientům zaručuje pevně dané, na sebe navazující procesní kroky a tím i garanci kvality nejen samotné výroby každého prvku, ale i správné konstrukce, systémové montáže a záručního servisu.

Nakolik se mění v průběhu posledních let požadavky investorů? Dříve často trvali na nejnižší ceně materiálů a samotné práce. Určitě je také stále znatelný rozdíl mezi soukromým a veřejným investorem.

Začal bych veřejným sektorem, ten je asi nejjednodušší – zde záleží zejména na splnění zadávacích podmínek. Pokud zde uspějeme, pak ve finále rozhoduje cena a termín plnění. Velké stavební firmy změnily svůj pohled na dodavatele v tom, že není vše jen o ceně, ale zejména o schopnosti garantovat dodávky a smluvní termíny. Soukromý sektor se díky covidové době změnil též, i zde se naši zákazníci čím dál více přiklánějí na stranu silného a kvalitního dodavatele celého díla.

Jak chápete ve firmě pojem kvalita odvedené práce? Prochází vaši zaměstnanci nějakými školeními?

Dlouhodobě realizujeme vlastní e-learningové kurzy napříč všemi odvětvími v rámci firmy, které využíváme ve velkém, aby byli naši zaměstnanci průběžně vzděláváni. Také otevřeně komunikujeme nejen ven, ale i dovnitř. Každý týden připravujeme s majiteli firmy pro naše pracovníky video s aktuálními informacemi, co se ve firmě děje a co je v plánu. Pořádáme i pravidelné team buildingy, aby naši zaměstnanci sdíleli firemní hodnoty a znali se navzájem.

Jak ovlivňují nejasnosti kolem nového stavebního zákona vaši práci?

Problém, který v této oblasti pociťujeme, jsou dlouhé schvalovací procesy. Investorovi vykalkulujeme zakázku na určitou částku, ale skutečná cena se může dost změnit, než proběhne stavební řízení. Pokud se toto podaří do budoucna urychlit, jen bychom to uvítali. Nasmlouvané termíny ale v drtivé většině případů dodržujeme, ať se děje, co se děje z pohledu ekonomiky i stále probíhající pandemie. To je výhoda jak pro koncové klienty, tak pro stavebníky.

Jak dlouhé by měly být záruky na stavbu a jaký je vztah mezi generálním dodavatelem a subdodavateli?

Pokud uzavíráme smlouvu se subdodavatelem, chceme, aby akceptovali naše podmínky, aby náš výrobek mohl správně plnit svoji funkci. Jde nám jak o kvalitu jednotlivých komponentů, tak i o to, zda subdodavatel dokáže splnit domluvené termíny.

Dovolte mi, abych Vás požádal o osobní úvahu na téma: Jak byste z Vašeho pohledu popsal výraz „kvalitní výrobek/stavba“?

Kvalitní výrobek a potažmo i stavba z našeho pohledu musí dlouhodobě sloužit bez toho, aby majitel musel neustále něco opravovat. Nikdo přece nechce řešit zatékající okna, plísně či praskající omítku. Moderní stavba by měla odpovídat také trendu zdravého bydlení. Náš domov by měl být naším útočištěm a oázou, kam si chodíme odpočinout. To významně podporují i okna, která mohou zajistit patřičný hlukový a teplotní komfort v interiéru. Podílí se jak na minimalizaci energetických ztrát, a tedy i úspoře za topení, tak i na zdravém vnitřním prostředí bez vlhkosti a plísní. Moderní okna zkrátka musí splnit víc než jen nízkou cenu. A my jsme rádi, že český zákazník toto chápe stále častěji.

Foto: VEKRA

-red-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*