Infoservis

Architektonicko-sociologická sci-fi – téma soutěže

Společnost Xella vyhlásila pro studenty architektury a stavebnictví téma 26. ročníku své soutěže. Zadání je tentokrát mimořádně volné a výrazně orientované na otázku udržitelnosti rozvoje – soutěžící mají navrhnout jakékoli bydlení pro rok 2045. Jediným limitem je dodržet oblast severovýchodní části Moravskoslezského kraje, který jako téma nabízí postindustriální krajinu, zasaženou těžbou, ale také chráněné přírodní lokality.  Studenti se mohou přihlásit už nyní, nejzazší den registrace je den před odevzdáním soutěžního návrhu – ty je možné podat do pondělí 22. 2. 2021 do 16 hodin.

„Píše se rok 2045. Z účastníků 26. ročníku studentské architektonické soutěže jsou úspěšní architekti na vrcholu fyzických sil a profesního entuziasmu, kteří uvažují o definitivním vyřešení své bytové otázky. A právě tehdy si možná vzpomenou na své architektonické návrhy „bydlení budoucnosti“ z roku 2020. Bude jejich science fiction odpovídat skutečnosti roku 2045? “  Motto i návrh soutěže pochází od Ing. arch. Pavla Jiroudka, odborného garanta soutěže. „Idea vznikla už při práci na 25. ročníku, napadlo nás, že za dalších 25 let budou dnešní studenti řešit vlastní bydlení. Mohli by se pak zpětně ohlédnout, jaké navrhovali bydlení, a zda se jejich představy naplnily,“ říká Ing. Peter Markovič, jednatel a generální ředitel společnosti Xella, vyhlašovatele soutěže.

Studenti ve svých návrzích tentokrát nemusí zohlednit současné stavební předpisy ani území plány. Mají proto mimořádnou volnost v úvahách, kudy se podle jejich představ budoucnost architektury bude vyvíjet a jaké technologie či postupy považují za významné pro budoucnost. Navrhovat mohou jakoukoliv formu bydlení (individuální bydlení, bydlení v bytových domech, komunitní bydlení, cohousing, bydlení na vodě, bydlení pod vodou, bydlení pod zemí, bydlení nad zemí či jakékoli další formy). Jedinou definovanou podmínkou je umístění návrhu do území severovýchodní části Moravskoslezského kraje. To je specifikováno v letecké mapě, která je součástí zveřejněného zadání.

Pro adepty architektury je tu řada možností, zda se zabývat rekultivací oblasti, navázat na historický a urbanický kontext některého města anebo se pokusit o návrh bydlení v horské oblasti. Na jedné straně jsou zde velká průmyslová města (Ostrava, Frýdek – Místek, Havířov) s konsolidovanou zástavbou, ale zároveň nevyužitými plochami po minulé průmyslové výrobě a těžbě uhlí. Na druhé straně jsou zde hodnotné přírodní lokality (Moravskoslezské Beskydy, nížinné oblasti Moravské brány) a velké vodní plochy (Těrlicko, Žermanice).

Soutěžící mají za úkol uplatit takové architektonické prvky, konstrukční systémy a technologické postupy, o kterých jsou přesvědčeni, že jim patří budoucnost. Jejich návrh by měl budit emoce a vybízet k diskuzi o budoucnosti architektury. Mohou se vydat cestou technické dokonalosti a zaměřit se na maximální energetickou soběstačnost. Zároveň se ale nabízí otázka, zda se trend nevrátí k jednodušším formám bydlení a jak v budoucnu splnit lidské představy o domově. Nabízí se zde samozřejmě také téma klimatické změny, respektu k přírodě a udržitelnosti života na planetě.

„Já jsem fakticky nadšený z tohoto zadání! Taky pořád přemýšlím o tom, kam by měl směřovat vývoj v tomto ohledu. Vzhledem k tomu, že se mi nedávno narodil pátý vnouček, je to pro mne stále aktuálnější téma i z praktického hlediska…Ta úloha nesouvisí pouze s pohledem architekta, ale s pohledem člověka na tento svět. Nevíme, kam má nadále směřovat, ale všichni se bojíme říci nahlas, že by měl směřovat někam trochu jinam než doposud. Poslední události tento proces změny paradigmatu urychlují, „říká k tématu člen poroty Ing. arch. Jakub Cigler. Spolu s ním bude studentské práce opět hodnotit porota složená z mnoha známých jmen české a slovenské architektury, jako je Juraj Benetin, Juraj Hantabal, Michal Krištof, Peter Moravčík, Peter Richtárik, Jana Stachová, Miroslav Stach a Jaromír Veselák.

Z jejich odborné diskuse nad soutěžními návrhy vzejde opět trojice vítězů, kteří získají finanční odměnu v rozpětí od čtyř do jednoho tisíce euro. Hlavní motivací však je zviditelnění v odborných kruzích a médiích a významné ocenění, které se jim při vstupu do praxe může stát velkou konkurenční výhodou. Veškeré podmínky pro zájemce jsou již zveřejněny na webu vyhlašovatele.

Společnost Xella nově členem BIM v České republice a na Slovensku

Společnost Xella se jako řádný člen aktivně zapojí do práce českého spolku czBIM a BIM Asociácie Slovensko (BIMas). Tento krok je součástí vize a poslání společnosti Xella, která usiluje o vytváření a poskytování moderních způsobů řešení a partnerství v celém cyklu stavby.

BIM nebo-li informační model budov se jako efektivní technologie skloňuje v poslední době čím dál více a dnes je zřejmé, že v oblasti stavební praxe, provozu a údržby budov (facility managementu) představuje budoucnost oboru. Společnost Xella svými aktivitami tuto významnou inovaci aktivně podporuje a podílí se na přinášení nových trendů do České republiky a na Slovensko.

Potvrzuje to ostatně i její BIM koncept Blue.sprint, který v sobě zahrnuje pomoc investorům a developerům při optimalizaci výběru materiálu, konzultace pro projektanty, přípravu digitální databáze produktů a bezproblémové objednávkové a dodavatelské řetězce díky řízení a sledování dodávek na čas. Výhodou všech těchto služeb je, že na sebe navazují v celém cyklu projektu: od fáze plánování přes výrobu, dodávku a realizaci až po udržitelnost a provoz. Díky tomu společnost Xella poskytuje svým partnerům a zákazníkům nejen nákladově nejefektivnější, ale i nejspolehlivější a ekologická řešení.

Informační modelování budov je součástí systémových změn vyvolaných průmyslovou a technologickou revolucí 4.0 a probíhajícího příchodu Stavebnictví 4.0. Klíčovým obsahem spolupráce bude sdílení informací a zkušeností jednotlivých členů a podpora hlavních aktivit včetně přednášek, workshopů apod. Posláním kooperace je také propagace principů a výhod BIM ve všech projektových fázích za účelem trvale udržitelného rozvoje. Společnost Xella bude v rámci členství klást důraz na popularizaci užívání metodiky projektování BIM a společnými silami chce pomoci systémově implementovat BIM do veřejného i soukromého sektoru. Propojení společných cílů tak přinese nejen kvalitu, ale zvýší i prestiž českého a slovenského stavebnictví.

Z praktického hlediska se Xella bude podílet na standardizaci a připomínkování legislativy v oblasti digitalizace a BIM v České republice a na Slovensku. Xella se svým členstvím také zavazuje k zapojení do vzdělávání a aktivní prezentace na akcích a eventech (akademický půda, odborná veřejnost, výzkum aj.).

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*