Infoservis

Baumit informuje

„Vážení přátelé Baumitu, cítíme velké zadostiučinění, že snaha o kvalitu, která je v pozadí všeho, co děláme, byla oceněna nezávislou autoritou v oblasti stavebnictví a architektury. Je to pro nás velkým závazkem do budoucnosti a současně nás to nabíjí energií pro další práci. Děkujeme,“ říká Ing. Martin Sochor, vedoucí marketingu.

1. místo v kategorii Excelentní kvalita

Baumit obsadil první místo v Ratingu výrobců a dodavatelů stavebních výrobků, technologií a služeb (RABF) za období 2015–2019, který dlouhodobě hodnotí zúčastněné subjekty především z pohledu nabízené kvality. Každoroční vyhodnocení a slavnostní vyhlášení oceněných jednotlivců a firem připravuje

Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví (ABF), která již několik let velmi podrobně zpracovává velké množství vstupních dat o výsledcích celostátních, regionálních i oborových přehlídek a soutěží, v nichž na 200 odborných porotců, nezávislé expertní skupiny i laická veřejnost hodnotí jednotlivé služby i výrobky. Společnost Baumit zvítězila v kategorii dodavatelů stavebních výrobků, technologií a služeb pro období let 2015—2019, a to mezi celkovým počtem 131 zúčastněných subjektů.

Baumit SuperGrund

Svým produktům věříme, a proto se tváří nejen výrobku Baumit SuperGrund stala naše Baumit SuperKolegyně Tereza Šubrtová z oddělení produkt managementu. Použitím produktu Baumit SuperGrund si zajistíte dokonalé spojení mezi podkladem a nově nanášenou vrstvou. Je vhodný zejména pod podlahové potěry, samonivelační a hydroizolační stěrky, ale své uplatnění najde i při lepení dlažby na dlažbu nebo obkladu na obklad.

Baumit IonitColor v lázních Bechyně

Kouzlo těchto lázní, které se u svých pacientů zaměřují na léčení pohybového ústrojí, spočívá ve využívání zvláštního druhu rašeliny. Dnešní formy lázeňské zdravotní rehabilitace však kladou stále větší důraz na potřebu tzv. celostního léčení. Je totiž prokázáno, že tato forma celostního léčení, včetně kvality dýchaného vzduchu, pozitivně působí na psychiku člověka a přispívá tak k celkově rychlejší regeneraci lidského organismu. I proto se vedení lázní Bechyně rozhodlo k realizaci vnitřních nátěrů prostor pro léčení interiérovou barvou Baumit IonitColor.

Tato minerální barva dokáže svým složením aktivně vytvářet vysoké množství zdravých záporných iontů ve vzduchu. V lázeňských místnostech, kde byla barva aplikována, dosáhla následně kvalita vzduchu výrazně vyšší úrovně srovnatelné s pobytem v přírodě či u moře. Výjimečné schopnosti barvy Baumit IonitColor potvrdila také rozsáhlá měření koncentrace záporných iontů ve vzduchu před a po její aplikaci v místnostech.

Kreativní povrch fasády v dekoru dřeva

Stejně jako v jiných oborech i v realizaci novostaveb nebo rekonstrukcí starších bytových či rodinných domů mají investoři stále více tendenci odlišit se a používají k tomu zejména netradiční kreativní struktury včetně volby barevného odstínu fasády domu. Nejedná se však často o celé plochy fasády, ale pouze o zvýraznění některých jejích částí, například mezi jednotlivými okenními otvory nebo podlažími apod. Při realizaci těchto kreativních struktur je však nutné dodržet předepsaný technologický postup.

V případě velmi oblíbené techniky fládrování je pak výsledkem krásný povrch v dekoru dřeva. Je až neuvěřitelné, že finální vizáže dokonalého dřevěného dekoru na fasádě lze dosáhnout jednoduchou aplikací dekorativní omítky Baumit CreativTop. Prostě kreativitě fasád se dnes meze už dávno nekladou!

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*