Infoservis

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE a INOVACE ROKU

Ve čtvrtek 14. června 2018 byli na Galavečeru v Betlémské kapli oceněni soutěžící, kteří získali tituly a další ceny v 15. ročníku celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE, INOVACE ROKU 2017. Součástí večera bylo tradičně také ocenění úspěšných řešitelů z řad studentů technických vysokých škol. Časopis STAVITEL je mediálním partnerem a udělil i vlastní cenu.

TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA / TECHNOLOGIE / INOVACE ROKU 2017 – Celkem bylo uděleno sedm titulů bez udání pořadí:
 
TITUL v kategorii B Dopravní technologie
Stavba: Automatická kolárna BIKETOWER
Přihlašovatel: SYSTEMATICA s.r.o.
Dodavatel: SYSTEMATICA s.r.o.
Projektant: SYSTEMATICA s.r.o.
Investor: Město Lysá nad Labem
Výrok poroty: Za systém „automatické kolárny BIKETOWER“, která nabízí moderní řešení pro uložení 118 kusů jízdních kol na malé ploše (69 m2) v blízkosti uzlů veřejné hromadné dopravy. BIKETOWER zvyšuje využívanost cyklistické infrastruktury a umožňuje rychlejší a zdravější dopravu lidí v městských aglomeracích.
 
TITUL v kategorii A1.1 SILNIČNÍ A DÁLNIČNÍ STAVBY nad 150 mil. Kč
Stavba: Silnice I/44 Červenohorské sedlo – jih
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Dodavatel: Sdružení firem Metrostav a.s. a KARETA s.r.o.
Projektant: VIAPONT, s.r.o.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Výrok poroty: Za precizně provedenou modernizaci úseku silnice I.třídy v horském prostředí plně v území CHKO Jeseníky, která vyžadovala řešení celé řady technických i organizačních úkolů tak, aby bylo vytvořeno plně funkční dílo a v průběhu výstavby i splněna podmínka zprovoznění silnice v zimním období.
 
TITUL v kategorii A3 VODNÍ STAVBY
Stavba: Plavební komora u jezu Hněvkovice a modernizace jezu Hněvkovice
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Dodavatelé: Metrostav a.s., A.K.U.P.I. CB s.r.o., Argo Automatizace s.r.o., Strojírny Podzimek s.r.o.
Projektant: AQUATIS a.s.
Investor: Ředitelství vodních cest ČR
Výrok poroty: Za významné dílo Vltavské vodní cesty, sloužící pro plavbu zejména rekreačních plavidel mezi zdrží VD Hněvkovice a Týnem nad Vltavou. Stavba probíhala v ochranné štětové jímce, pata štětových stěn byla tryskově proinjektována, aby byly omezeny průsaky vod.
TITUL v kategorii A4 DOPRAVNÍ STAVBY OSTATNÍ
Stavba: Rekonstrukce střech nástupišť Hlavního nádraží v Praze
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Dodavatelé: Metrostav a. s., EXCON, a.s., EVEREST servis s.r.o., Proficolor s.r.o., mmcité+
Projektant: Sudop Praha a.s.
Investor: Správa železniční a dopravní cesty, s.o.
Výrok poroty: Za zdařilou rekonstrukci historické, památkově chráněné budovy, kde  vzhledem k stáří a  stavu některých nosných částí objektu i doplňkových konstrukcí bylo nezbytné provézt komplexní rekonstrukci všech částí díla.
TITUL v kategorii A2.2 ŽELEZNIČNÍ A TRAMVAJOVÉ STAVBY do 150 mil. Kč
Stavba: Modernizace železniční stanice Karlovy Vary – výpravní budova
Přihlašovatel: Sudop Praha a.s.
Dodavatel: Skanska a.s.
Projektant: Sudop Praha a.s.
Investor: Správa železniční a dopravní cesty, s.o.
Výrok poroty: Za projekt moderního objektu splňujícího požadavky a nároky „vstupní“ brány do největšího lázeňského města České republiky, který umožní zvýšení kvality odbavení cestujících v oblasti osobní dopravy a dosažení standardů evropských železnic.
TITUL v kategorii A1.2 ŽELEZNIČNÍ A TRAMVAJOVÉ STAVBY do 150 mil. Kč
Stavba: II/150 Brzotice, rekonstrukce mostu ev.č. 150-012
Přihlašovatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Dodavatel: Společnost Brzotice – SDS Exmost – Firesta
Projektant: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Výrok poroty: Za rekonstrukci mostu unikátní rámové letmo betonované konstrukce o 4 polích z předpjatého betonu, v příčném řezu dvoukomorového průřezu s vyloženými konzolami. Práce probíhaly v I. ochranném pásmu vod na zdrojem pitné vody pro Prahu a část Středních Čech.
TITUL v kategorii A2.1 ŽELEZNIČNÍ A TRAMVAJOVÉ STAVBY nad 150 mil. Kč
Kategorie: A2.1 ŽELEZNIČNÍ A TRAMVAJOVÉ STAVBY nad 150 mil. Kč
Stavba:  Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) – Přerov
Přihlašovatel: Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Dodavatelé: Sdružení Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., AŽD Praha s.r.o.
Projektant: Exprojekt s.r.o.
Investor: Správa železniční a dopravní cesty, s.o.
Výrok poroty: Za náhradu technicky nevyhovujícího mostu v km 80,930 trati novou nosnou konstrukcí mostu, která je ocelová s ortotropní mostovkou, která tvoří žlab pro kolejové lože. Každou kolej převádí jednokolejný most – jde tedy o dvě jednokolejné mostní konstrukce. Konstrukce zajišťuje požadovanou traťovou rychlost 160 km/hod.
 
CENA ČASOPISU STAVITEL
Kategorie: A1.1 SILNIČNÍ A DÁLNIČNÍ STAVBY nad 150 mil. Kč
Stavba: Silnice I/44 Červenohorské sedlo – jih
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Dodavatel: Sdružení firem Metrostav a.s. a KARETA s.r.o.
Projektant: VIAPONT, s.r.o.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Hodnocení redakce: Po šesti letech příprav a 17 měsících výstavby se povedlo Metrostavu zmodernizovat a v zatáčkách rozšířit silnici přes Červenohorské sedlo. Dílo vzniklo v náročných podmínkách CHKO Jeseníky. Stroje musely bez narušení okolní přírody vyhloubit 211 100 m3 výkopů a navršit 59 400 m3 násypů plus 19 900 m3 dalších, vyztužených ploch a tisíce metrů gabionových stěn.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*