Infoservis

Co má společného OC Chodov a automobilka v Kvasinách? Společnost MEA

Estetické a funkční odvodnění venkovních ploch u nákupního centra OC Chodov Praha

Jedno z největších nákupních center v České republice, OC Chodov Praha, otevřelo po dostavbě novou část koncem roku 2017. Kromě uzavřených objektů jsou součástí komplexu i náměstí a venkovní plochy pro volnočasové aktivity. Vysoké architektonické požadavky musely splnit i technické detaily návrhu. Jedním z nich bylo i nenápadné odvodnění zpevněných ploch a stavebních prvků v místech, kde se pohybuje velké množství osob.

Bezpečný pohyb lidí byl také jeden z klíčových zadání pro projektanty. Generální dodavatel stavby, společnost STRABAG a.s., společně s investorem udělali výběrové řízení na návrh a řešení, ve kterém nejlépe obstál projekční tým MEA. Specialisté navrhli odvodnění parteru a zpevněných ploch před vstupy do objektu, kolem schodišť, okrajích chodníků, pásů zeleně a elipsovité fontány celonerezovým žlabem, systémem štěrbinových žlabů, nerezových obrubníků a také využili zadlažďovací poklopy.

Systém štěrbinového odvodnění MEA TSH v sobě spojuje odvodňovací žlab, který je skrytý v dolní části konstrukce a kryt, ze kterého je na povrchu vidět pouze úzká, téměř neviditelná spára. Žlab pod povrchem je navržen podle potřebné kapacity a je schopen odvést velké množství vody a zvládne i požadavky na vysoké zatížení.
Pro plochy se zátěží D400 až E600 kN, jako jsou pěší zóny nebo náměstí, se používá žlab s příčnými mikro žebry nahoře, které zamezují propadávání hrubých nečistot do spodního žlabu. Možnost volby spodních žlabů z polymerického betonu nebo SMC kompozitu (MEARIN) až do šířky 200 mm umožňuje odvodnit i rozsáhlé zpevněné plochy nebo dlouhé ulice. Je tak zachována plná průtočnost i v případě omezené stavební výšky. Celonerezové provedení zaručuje životnost po celou dobu užívání stavby.
Atypický tvar fontány před objektem s navrženým elipsovitým tvarem v délce 37,5 m byl výzvou i pro zkušený projekční a výrobní tým. Nerezový radiální štěrbinový žlab byl vyroben v tloušťce 3 mm s 20 mm štěrbinou. Součástí řešení bylo umístění pouze 3 čistících boxů s vpustí a osazení do betonového lože.
Výrobní závod ŠKODA Auto Kvasiny modernizuje areál, včetně ekologického odvodnění

Výrobní závod automobilů ŠKODA v obci Kvasiny prochází největší modernizací a rozšířením ve své historii.
Jedním z požadavků při rozšiřování areálu bylo i zajištění odvodnění dešťových vod ze zpevněných ploch. MEA Projekční tým připravil pro oblast odstavných ploch v jižní části lokality technické řešení. Produktem, který zajišťuje předčištění vody od nebezpečných látek, je velkoprůtokový odlučovač ropných látek (ORL) MEA TECH z oceli. Vodu, která projde ORL systémem, je možné bezpečně vypouštět do vodotečí nebo do veřejné kanalizace.
Kompaktní ocelová nádrž ve vstupní části obsahuje kalovou jímku, následně je umístěn koalescenční filtr a odlučovač ropných látek. Turbulentní proudění podporuje shromažďování jemných kapek lehkých kapalin v suspenzi s vodou a zvyšuje objem pro podporu flotace. Ropné látky plavající na povrchu se poté v pravidelných intervalech odsají. Velikost jednotlivých komor je dána maximálním průtokem, vypočteným z ošetřené plochy a intenzity deště a charakteru znečištění.
Instalace odlučovače ropných látek MEA DHCLB400AA bude dokončena na jaře 2018 zapojením sond na hlídání kalů a dalších kontrolních čidel. Odlučovač je navržen na průtok 400 l/s a byl pro rozšíření výrobního areálu zvolen v dlouhodobém horizontu pro svou snadnou a cenově efektivní údržbu.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*