Infoservis

Den digitalizace – 22. září

Den digitalizace ve stavebnictví

 Digitalizace ve stavebnictví přinese úsporu času i nákladů a povede ke kvalitnější správě budov; doloží nadcházející Inženýrský den v Brně.

Jak má v moderním státě probíhat stavební řízení? Digitálně! Shodují se na tom všichni aktéři českého stavebnictví. Elektronizace procesů spjatých s přípravou, povolováním, realizací, provozem a správou staveb bez ohledu na jejich účel či velikost je již právně ukotvena. Díky tomu může digitalizace proniknout v plné míře do oboru, jenž se bez nadsázky dotýká každého občana České republiky; ať už jako stavebníka, vlastníka, provozovatele nebo uživatele soukromých či veřejných staveb.

O konkrétních dopadech digitalizace na praxi autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě budou diskutovat účastníci každoroční odborné konference Inženýrský den 2021. Ten se letos uskuteční ve středu 22. září v prostorách Fakulty stavební VUT v Brně.

BIM jako komplexní zdroj informací o stavbě

Program se nebude týkat pouze budoucnosti. Přiblíží aspekty probíhajících nebo již realizovaných projektů, které byly navrženy metodou informačního modelování staveb (BIM). To je prostorovým zobrazením klasické projektové dokumentace a zároveň i informačním systémem negrafických informací o projektu včetně průběhu v čase a finanční náročnosti. A to nejen v průběhu výstavby, ale i po dobu údržby a provozu. BIM tedy není jen trojrozměrným (3D) modelováním, ale zcela novým přístupem k informacím o stavbě.

„Soukromý sektor se stal inspirací i pro stát a veřejnou sféru. Jednou z prvních veřejných budov projektovaných kompletně v BIM je nové sídlo Nejvyššího kontrolního úřadu v Praze-Holešovicích. BIM je přitom jen jeden z řady inovačních nástrojů spojených s digitalizací. Není jejím synonymem, ale do značné míry symbolem,“ upozorňuje prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, první místopředseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), jenž bude brněnskou, prestižně obsazenou konferenci moderovat.

Vedle transparentnosti, usnadnění sdílení či kompatibility pro všechny složky podílející se na přípravě, realizaci a rovněž kontrole výstavby přináší digitalizace řadu dalších výhod. K hlavním patří zjednodušení, tedy čas. Mezi projektanty a úřady, a i mezi úředníky navzájem, nebudou nově kolovat obsáhlá tištěná paré projektové dokumentace. Vše bude přístupné na sdíleném úložišti. Rychlosti řízení napomohou rovněž datové schránky a elektronická autorizační razítka autorizovaných osob.

Podle předsedy ČKAIT, Ing. Roberta Špalka, se výše uvedené výhody digitalizace promítnout rovněž do nákladů: „Považujeme za důležité zdůrazňovat, že obsáhlejší a kvalitnější dokumentace zpracovaná například v BIM bude finančně náročnější, ale k zásadní úspoře dojde ve fázi provádění stavby a zejména ve fázi udržování a provozu stavby.“

Vzor v zahraničních modelech

Jak doplňuje předseda ČKAIT, je důležité, že na rozdíl od nového stavebního zákona nešli zákonodárci cestou experimentu, ale pro digitalizaci hledali oporu ve fungujících modelech v zahraničí – hlavně v USA, ve Finsku nebo ve Velké Británii. I díky tomu, a rovněž přijatým zákonným úpravám, by mělo dojít velmi brzy ke zpřehlednění, a tedy i zrychlení stavebních řízení.

S dalšími plány na zavádění digitalizace a konkrétními stavební záměry seznámí účastníky konference představitelé Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Státního fondu dopravní infrastruktury a zástupci významných projektových nebo stavebních společností. Konference bude přístupná i online.

-red-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*