Infoservis

Dobře utajený podzemní vodní zdroj


Projekt CWI Smíchov

Vedení Prahy si vlastní vinou velmi zkomplikovalo výstavbu terminálu na Smíchově. Ztížilo také jakoukoli další výstavbu na téměř třetině celého Smíchova. Pražští radní odmítli začátkem března vydat výjimku ze stavební uzávěry pro projekt společnosti CWI Smíchov ze skupiny UDI Group s odvoláním na nezbytnou ochranu vodního zdroje, který se nachází v podzemí. Stejné podmínky nicméně bude muset uplatnit i vůči vlastnímu plánovanému teminálu, který má stát naproti.

Developer nyní vyzval vedení Prahy k okamžitému zastavení prací na projektu terminálu. „Ten totiž s ochranou spodní vody vůbec nepočítá. A jen za samotný projekt třímiliardové stavby má Praha zaplatit téměř 150 milionů korun. Ty by po vyhlášení ochranných pásem vodního zdroje mohly přijít vniveč. Není totiž vůbec jisté, že terminál může v lokalitě stát. Město ho projektuje, aniž by začalo projednávat EIA,“ řekl majitel UDI Group Radek Menšík. Podle něho by další vynakládání peněz za projekt, který nebude možné realizovat mohlo mít i tresněprávní dopady na konkrétní představitele Prahy.

Vodní dílo za miliardu chátrá bez užitku

V podzemí Smíchova se totiž nachází vodní zdroj, který svádí údajně pitnou vodu z okolních kopců až k řece. Tam bylo před více než 20 lety vybudováno za miliardu korun podzemní vodní dílo, které má vodu jímat pro potřeby metra. Dnes však není téměř nijak využíváno.

Město si přesto hodnotu podzemního zdroje vody uvědomuje, o čemž svědčí právě fakt, že rada města odmítla vydat výjimku ze stavební uzávěry společnosti CWI Smíchov. V rozhodnutí přitom uvádí, že umožnění výstavby v území dotčeném, budoucími ochrannými pásmy před jejich vyhlášením, by mohlo vést ke změnám ve vydatnosti vodního zdroje, změnám proudění podzemní vody, vzniku nepropustných bariér, včetně kontaminace vodního zdroje a následně degradaci vodohospodářského díla. Zjednodušeně tedy město rozhodlo, že v lokalitě, které se dotýkají budoucí ochranná pásma I. a II. stupně, se do vyhlášení pásem stavět nesmí.

Ochranná pásma přitom zasáhnou v podstatě třetinu celého Smíchova. Kromě tisícovek soukromých parcel se tak mohou dotknout i velkých veřejných staveb, jako je Smíchovský terminál, sídlo Správy železnic nebo Radlická radiála.

Projekt CWI Smíchov počítá s ochranou podzemní vody v rozsahu, který vyžadují hydrogeologické posudky. Ty jsou podkladem pro vyhlášení ochranných pásem. V prvním ochranném pásmu, přímo nad jímacími vrty vodního díla se stavět nesmí a developer s tím ani nikdy nepočítal. Naopak již před lety nabídl městu, že mu pozemky, pod kterými se vrty nacházejí zdarma převede, pokud mu bude udělena výjimka ze stavební uzávěry. Druhé ochranné pásmo však bude daleko širší a zasahuje obrovské spádové území, ze kterého je štěrkovým ložem odváděna voda. Podle hydrogeologů nesmí žádné podzemní stavby do tohoto podloží zasahovat. Tomu vyhovoval i projekt CWI Smíchov. Nikoli však projekt terminálu. Ten s ochranou spodní vody vůbec nepočítá.

Nový požadavek DPP znamená STOP

Dopravní podnik nicméně nyní nově vyžaduje v rozporu s vlastními hydrogeologickými posudky, aby spodní stavba CWI Smíchov nezasáhla ani jílové nadloží štěrkového lože. To by znamenalo, že některé z budov nebudou moci mít vůbec žádné podzemní podlaží určená pro parkování. Stejně by nicméně muselo postupovat i město v rámci projektu Smíchovského terminálu nebo stát při stavbě sídla Správy železnic. Obě stavby se totiž nacházejí přímo na protějších parcelách od pozemků CWI Smíchov jen přes Nádražní ulici. Realizaci podzemních tunelů Radlické radiály by tento nový požadavek DPP zřejmě zcela vylučoval.

-red-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*