Infoservis

Dokončení obchvatu Žiliny včetně nejdelšího tunelu na Slovensku

D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala

Nejsledovanější dopravní stavba na Slovensku – dálnice D1 v úseku Lietavská Lúčka – Dubná Skala znovu ožívá. Kontrakt na stavbu za 255 mil EUR (cca 6,6 mld. Kč) dnes podepsali zástupci Národní dálniční společnosti přímo na staveništi, 13,5 km dlouhý úsek včetně více než sedmikilometrového tunelu Višňové zprovozní Skanska do konce roku 2023. Fakticky se tak uzavře dálniční obchvat Žiliny, což kromě snížení dopravní zátěže ve městě přinese více než dvacetiminutovou úsporu času při cestě do Tater.

Dokončení stavby, kterou před dvěma lety opustil předchozí zhotovitel, je prioritou jak pro místní samosprávu, tak pro investora. „Jsem velmi rád, že díky naší usilovné práci a skutečně maximálnímu nasazení Národní dálniční společnosti se nám podařilo tento projekt postavit na nohy a doslova ho oživit. Faktem totiž je, že od začátku roku 2019 byly práce přerušeny. Dnes se restart výstavby stává skutečně reálným. Pevně ​​věřím, že v roce 2023 bude tunel Višňové součástí dálniční infrastruktury,“ říká Juraj Tlapa, předseda představenstva Národní dálniční společnosti.

Osm mostů

Stavba zahrnuje 13,5 km dlouhý úsek dálnice včetně osmi mostů (z toho dva nejdelší měří 947 a 585 metrů) a 7,5 km dlouhého tunelu Višňové. Na západě se napojuje na nedávno dokončený úsek Hričovské Podhradie-Lietavská Lúčka, na východě pak naváže na dálniční obchvat Vrůtek a Martina. Po dokončení tak vznikne kompletní obchvat Žiliny, který přinese jednak snížení objemu dopravy ve městě, jednak více než dvacetiminutovou úsporu při cestě do Tater. Kromě přímější trasy se tak řidiči vyhnou i častým dopravním komplikacím na stávající silnici I/18 pod hradem Strečno.

Kapacity soustředěny

Skanska má na stavbu přichystáno maximum kapacit, pracovat zde budou experti na mosty, tunelové stavby i betonové vozovky ze Slovenska i České republiky. Využijí se tak zkušenosti například z nedávno dokončeného úseku D1 Budimír-Bidovce, ale například i z podzemních staveb počínaje tunelem Sitina v Bratislavě nebo v současnosti budovanými úseky metra v Helsinkách.

„Jsme si vědomi významu i složitosti této stavby a uplatníme na ní naše mezinárodní zkušenosti. Co je ale nejdůležitější – uděláme maximum pro to abychom tuto stavbu odevzdali do užívání v termínu a požadované kvalitě tak, jako na našich předchozích projektech,“ říká generální ředitel Skanska SK Miroslav Potoč.

Vzniká také web projektu www.visnovebude.sk, informace ze budou postupně přibývat

Podrobné údaje o stavbě

Název stavby: Dálnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala včetně tunelu Višňové
Objednatel: Národní dálniční společnost, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Zhotovitel: Skupina dodavatelů SKANSKA – Višňové:
Skanska CZ a.s., Krajní 29, 821 04 Bratislava
Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
Smluvní cena: 254,8 mil. eur bez DPH
Doba výstavby: 04/2021 – 12/2023
Délka: 13,5 km včetně tunelu dlouhého 7,5 km
Kategorie: D26,5 s návrhovou rychlostí 130 km / hod
Lokalita: Předmětný úsek dálnice D1 je součástí dopravního koridoru č. 5 v trase Bratislava – Žilina – Košice – Užhorod (Ukrajina), v souladu s trasami evropských multimodálních dopravních koridorů.
Účel stavby: Dokončení úseku poskytne vyšší komfort, plynulost a bezpečnost dopravy, sníží se nehodovost, zlepší se kvalita životního prostředí snížením vysokého zatížení hlukem a dosáhnou se příznivé hygienické limity v přilehlých obcích. Oproti stávající trase přinese úsek úsporu cca 23 minut, propojí se totiž nedávno otevřený úsek D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka s již existujícím dálničním obchvatem Martina, čímž vznikne úplný obchvat Žiliny. Motoristé se tak vyhnou problémovému úseku pod hradem Strečno.
Popis: Úsek dálnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala začíná v křižovatce Lietavská Lúčka, kde trasa úseku navazuje přímo na předchozí úsek dálnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Křižovatka pomocí plánovaného přivaděče umožní propojení dálnice D1 s městem Žilina a cestou I / 64. Za křižovatkou trasa dálnice postupuje směrem na východ, protíná katastry obcí Porúbka, Rosina, Višňové až splyne s tunelem Višňové. Tunel prochází pod vrch Hoblík a po více než sedmi kilometrech vyúsťuje v křižovatce Dubná Skala a napojí se na další pokračování D1.

-red-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*