Infoservis

Dva příklady odvodnění a obrubníků

Společnost MEA je významným dodavatelem žlabů pro liniové odvodnění z polymerického betonu nebo žlabů z pevnostních kompozitů SMC. Navrhuje a dodává komplexní řešení dešťových vod s předčištěním pomocí odlučovačů ropných látek a tuků s návazností na vsakovací systémy. Kompozitní rošty a konstrukce jsou vhodné pro exponované stavby. Vnitřní odvodnění řeší nerezové žlaby a vpusti. Sklepní prostory pomohou prosvětlit anglické dvorky nebo plastová okna.

Most ve Štětí odvodněn obrubníkovým systémem MEA DECK

Na právě probíhající rekonstrukci mostu přes Labe ve Štětí, určeného pro osobní auta a pěší, je odvodnění řešeno obrubníkovými prvky MEA DECK. Vzhledem k nulovému podélnému spádu je třeba vodu z vozovky dostat co nejrychleji do odvodňovacího žlabu. Kombinace obrubníku a žlabu uspoří pojízdnou šířku komunikace, která je v jednom směru široká pouze 3 m a bodové odvodnění by zasahovalo do jízdního pruhu. Celková délka odvodnění obou vozovek je cca. 600 metrů. Řešení odvodnění mostů pomocí obrubníkového odvodnění prodlužuje životnost vozovky i celé konstrukce.

Voda se dostane nejkratší cestou do podélného žlabu, kde rychle odteče do průběžně navržených odtoků nebo až na konec mostu za dilatační spáru. Na mostě nevzniknou louže ani při silném dešti, a tudíž nehrozí stříkání vody na chodce.

Více informací o mostním odvodnění najdete na www.mea-odvodneni.cz

Rekonstrukce kuchyně základní školy umístěné v suterénu

V létě 2019 probíhala rekonstrukce školní kuchyně v suterénu ZŠ Hostýnská v Praze. Rekonstrukce se týkala nejen technologického gastro provozu, ale i celých sklepních prostor. Do suterénu bylo přivedeno světlo a vzduch pomocí sklepních světlíků MEA Multinorm. Světlíky mají zesílenou konstrukci, takže vydrží i vyšší zátěž nejen pohybu osob, ale i aut. Konstrukce tělesa, zpětné klapky a proti pachové odvodňovací přípojky zajistí provětrání suterénu čerstvým vzduchem i dostatečnou mírou přirozeného světla. Způsob montáže je vodotěsný a také zabrání vzniku tepelných mostů.

Každý gastro provoz má své specifické technologické požadavky a vyžaduje také individuální návrh odvodnění jednotlivých přípravných a provozních sekcí. MEA Water Management navrhl a dodal pro školní kuchyni nerezový systém podlahových van, žlabů, vpustí podle dodaných technologických požadavků a s ohledem na stávající stav konstrukce budovy. MEA má dlouholeté zkušenosti s nerezovým odvodněním pro gastro provozy a patří mezi nejvýznamnější dodavatele na tuzemském trhu.

Více o systému nerezového odvodnění MEA pro gastro provozy najdete na www.mea-odvodneni.cz
 

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*