Infoservis

ETICS bez tepelných mostů

Vůbec nejnižší hodnotou bodového součinitele prostupu tepla z hmoždinek ETICS s kovovým šroubemna trhu disponuje spirálová talířová hmoždinka KEW, novinka v sortimentu HPI-CZ.Revoluční zcela zápustná hmoždinka s názvem ThermoScrew TS U8 Gecko je přitom mimořádně univerzální: Svou délkou vyhovujetloušťceizolantuod 100 až do 400 mm, přitom je optimalizována pro všechny obvyklé ETICS izolační materiály a všechny typy podkladů. Kovový trn zajišťuje vysokou únosnost, práce s novou hmoždinkou je mimořádně jednoduchá, bezpečná a rychlá.
 ThermoScrew TS U8 Gecko
Nová spirálová hmoždinka ThermoScrew TS U8 Gecko nabízí bodový součinitel prostupu tepla χ = 0,000 W/K, což představuje u hmoždinek ETICS s kovovým šroubem vůbec nejnižší možnou hodnotu, v praxi pakeliminaci tepelných mostů od tloušťky izolace 100 mm.
Tento jediný typ hmoždinky se uplatní pro všechny tloušťky izolačních desek (od 100 mm), a to z expandovaného (EPS) a extrudovaného (XPS) polystyrenu, ale také polyuretanu (PU), minerální vlny či fenolové pryskyřice, a také pro všechny skupiny podkladových stavebních materiálů (A až E), tj. od betonu, přes plné cihly, vápenopískové tvárnice a děrované cihly či vápenopískové tvárnice až po mezerovitý lehčený beton a pórobeton.Systém ThermoScrew TS U8 Gecko je vhodný pro zdvojení vrstev izolace – nabízí možnost doplňkové izolace až do celkové tloušťky 190 mm. Dokonale univerzální systém KEW ThermoScrew TS U8 Gecko ocení i realizační firmy: Stačí jim pořídit si jeden typ hmoždinky pro všechny realizace, čímž optimalizují zásoby a zajišťují si snadnou dostupnost materiálu.
Pokroková konstrukce
Systém KEW ThermoScrew TS U8 Gecko tvoří několik částí: jednak jasně zelená spirála, dále samotná hmoždinka s kotevní hloubkou 30 mm pro podklady A, B, C a D a 50 mm pro podklady kategorie E, usazovací nástroj a dorazový klip. Usazovací nástroj je vhodný pro všechna stávající sklíčidla až do 10 mm. Dorazový klip slouží pro označení optimální hloubky usazení hmoždinky. K uzavření otvoru po hmoždince slouží speciální polystyrenová zátka, která je rovněž součástí systému, případně polyuretanová pěna.
Bezpečnost montáže je zajištěna kotvicí zónou s osvědčenou 3dílnou KEW konstrukcí rozpěrné hmoždinky. Vysoký přítlačný účinek je zajištěn rovnoměrným rozdělením síly, optimálním středovým vedením šroubu i velkou odolností proti vytažení.
Jednoduchá a bezpečná práce
Práce s novou hmoždinkou je přitom mimořádně jednoduchá, bezpečná a rychlá. Montážní nástroj pro KEW ThermoScrew TS U8 Gecko, rovněž z nabídky HPI-CZ, je totožný pro všechny tloušťky izolace.
Nejprve je třeba připravit si usazovací nástroj a pomocí dorazového klipu nastavit hloubku vrtání. Spirála se nasadí na usazovací nástroj a až po zářez se zatlačí do izolantu, asi do hloubky 5 mm. Spirála se přidrží a pomocí montážního nástroje se usadí. Otvor do podkladu se poté vrtá skrz tuto spirálu. Instalace je tedy dvoufázová, což eliminuje opomenutí a zajišťuje vyšší bezpečnost. Otvor nezapomeňte vyčistit. Následuje nasazení samotné hmoždinky na montážní nástroj a její usazení. Hmoždinka se celá prostrčí spirálou. Po usazení se otvor v izolantu zaslepí systémovou polystyrenovou zátkou, případně pomocí montážní pěny. Na izolaci díky hlubokému zapuštění šroubovice a zaslepovací zátce v izolaci nezůstanou žádné viditelné stopy po hmoždince.
Nová hmoždinka disponuje evropským technickým posouzením ETA a splňuje podmínky pro vícenásobné upevnění lepených spojovacích izolačních systémů podle ETAG 004 pro užitnou kategorii A/B/C/D/E.
Schéma ThermoScrew TS U8 Gecko

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*