Infoservis

Hledá se nejlepší Urbanistický projekt roku

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj, Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českým svazem stavebních inženýrů vypisují již 6. ročník soutěžní přehlídky URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2019.

Přihlášky do soutěže URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2019 jsou otevřené do 10.června 2019, stejně jako přihlášky do celorepublikové tradiční soutěžní přehlídky STAVBA ROKU 2019. Přihlášky najdete na www.stavbaroku.cz.

„Dobrá územní regulace je základ pro rozvoj území i pro úspěšnou tvorbu prostoru, pro život nás všech“, odpovídá na otázku, proč je vypisovaná samostatná soutěž zaměřená na urbanismus a územní plánování, Petr Durdík, předseda Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR a zároveň předseda letošní odborné poroty soutěže.

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s důležitostí územního plánování. Soutěž je vypsána na podporu realizace kvalitních územních i regulačních plánů, urbanistických studií i koncepčních řešení částí územních celků, měst, obcí i krajiny.

Jednotlivé přihlášené projekty a studie budou posuzovány v návaznosti na stupeň a typ předložené dokumentace podle nejrůznějších kritérií, kterými jsou mimo jiné i kvalita a prezentace urbanistického řešení, úroveň celkové navržené koncepce řešení, kvalita a způsob řešení trvalé udržitelnosti z hledisek environmentálních, ekonomických a sociálních. Dalším kritériem pak je i vytvoření podmínek pro kvalitní architektonicko-urbanistický vývoj území, zároveň vytvoření podmínek pro kvalitní dopravní a inženýrskou obsluhu území. Neméně důležitým hlediskem je začlenění řešené části území z hlediska širších vazeb, způsob řešení veřejných prostranství, metodika zpracování předloženého soutěžního projektu, ale také komplexnost řešené problematiky, přehlednost, srozumitelnost a grafické zpracování a další aspekty, které bude posuzovat vypisovateli jmenovaná nezávislá odborná porota.

Předsedou odborné poroty Urbanistického projektu roku 2019 je Petr Durdík, předseda Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Dalšími členy poroty jsou Josef Morkus, za Ministerstvo pro místní rozvoj, Jan Fibiger, předseda Správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Pavel Křeček, předseda České komory autorizovaných architektů a techniků činných ve výstavbě a Adam Vokurka, prezident Českého svazu stavebních inženýrů.

Soutěž i v letošním roce organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program, za aktivní účasti všech vypisovatelů.

Hlavním oceněním je titul Urbanistický projekt roku 2019.

Na vyhlášení výsledků soutěže URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2019, který bude součástí galavečera tradiční celorepublikové soutěže STAVBA ROKU 2019, se můžete těšit 21. října 2019 v Betlémské kapli v Praze.

Více o URBANISTICKÉM PROJEKTU ROKU 2019 na www.stavbaroku.cz.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*