Infoservis

Jak dosáhnout dokonale hladkého povrchu stěn za pomoci tmelení?

Nezbytným krokem v technologii montáže konstrukcí suché výstavby je tmelení, závěrečný pracovní úkon, který významně ovlivňuje nejen estetické, ale také stavebně-technologické vlastnosti. Těmi jsou například zajištění stability, dobrých akustických vlastností, požární ochrany nebo potřebné kvality a rovinnosti povrchu. Společnost Rigips nabízí pro kvalitu dokončeného povrchu sádrokartonových a sádrovláknitých povrchů čtyři stupně kvality.

V praxi se používají rozdílná, často subjektivní kritéria, která se kromě rovinnosti orientují především na optické vlastnosti (např. viditelnost formátů desek či viditelnost a zřetelnost spár). Při návrhu konkrétního provedení povrchové úpravy konstrukcí Rigips je nutné vycházet na jedné straně z možností a povahy těchto konstrukcí, na druhé straně z konkrétních podmínek na stavbě a požadavků zákazníka.

Jak postupovat při standardním tmelení (Q2)?

Nejprve je potřeba, aby plochy, které jsou určené ke tmelení, byly suché, pevné, zbavené prachu, mastnoty a nečistot. Před tmelením finální vrstvy opláštění příček musí být konstrukce opláštěné z obou stran podle zásad technologického předpisu Rigips.

Příprava sádrového tmelu

Na úvod celého procesu je potřeba připravit sádrový tmel. Do čisté nádoby s čistou vodou se postupně sype sádrový tmel, dokud nevzniknou „ostrůvky“. Pomalé sypání zabrání případné tvorbě hrudek. Po nasypání směsi do vody se nechá 2 až 3 minuty odstát. Poté se ručně, popř. elektrickou metlou, rozmíchá. V případě potřeby lze směs zředit přidáním vody a řádným rozmícháním. Nikdy se však nedosypává dodatečně prášek. Mohly by vzniknout hrudky.

Tmelení příčné spáry

Poté můžeme začít s tmelením příčných spár. Pro tmelení spár sádrokartonových konstrukcí se použije některý z řady sádrových nebo pastových spárovacích tmelů. Příčnou spáru vyplníme sádrovým tmelem a necháme zaschnout (nejlépe 24 hodin). Po zaschnutí a mírném propadnutí tmelu spáru doplníme a aplikujeme skelnou výztužnou pásku do tenké vrstvy čerstvého tmelu. Po zaschnutí první vrstvy tmelu se spáry přestěrkují, hranou hladítka se tmel roztáhne do šířky a uhladí do ztracena. Konečnou úpravu povrchu – finální tmelení – je možno provést např. pastovým tmelem ProMix Finish nebo ProMix Mega. Spáry po zaschnutí následně přebrousíme smirkovou mřížkou.

Tmelení podélné spáry

Dalším krokem je tmelení podélné spáry. K vyztužení podélných spár se opět používají výztužné pásky. Při použití skelné nebo papírové pásky vkládáme pásku do tenké vrstvy čerstvého tmelu. V případě použití samolepící výztužné pásky se páska nalepí na suchou desku a následně se přetmelí. Po zaschnutí první vrstvy tmelu se spáry přestěrkují do roviny. Konečnou úpravu povrchu – finální tmelení – můžeme opět provést např pastovým tmelem ProMix Finish nebo ProMix Mega a spáry po zaschnutí následně přebrousíme smirkovou mřížkou.

Jak na speciální tmelení v kvalitě povrchu Q3

Jsou-li na tmelený povrch kladeny zvýšené nároky, jsou nutná dodatečná opatření překračující základní a standardní tmelení. Jedná se o speciální tmelení odpovídající stupni jakosti Q3, které spočívá v celoplošném tmelení tzv. „do nuly“.

U sádrokartonových konstrukcí provedeme nejprve základní tmelení v kvalitě povrchu Q2. Dbáme na to, aby podélné spáry byly vytmeleny do roviny a příčné spáry přetmeleny dostatečně ze široka. Pro celoplošné tmelení bez broušení rozmícháme tmel Rifino Top řidší konzistence. Tmelení provádíme pomocí špachtle Rigips pro celoplošné tmelení. Dlouhými tahy naneseme tmel a následně na „tupo“ stáhneme do nuly.

Jak dosáhnout dokonale hladkých stěn

Pro splnění nejvyšších nároků na tmelený povrch je nutné provést celoplošné přetmelení. Na rozdíl od speciálního tmelení Q3 se celá plocha pokryje souvislou vrstvou sádrového tmelu či stěrky v max. tloušťce 3 mm.
U sádrokartonových konstrukcí provedeme základní tmelení. Dbáme na to, aby podélné spáry byly vytmeleny do roviny a příčné spáry přetmeleny dostatečně zeširoka.

Pro celoplošné tmelení Q4 použijeme sádrovou stěrku Rimano Glet XL nebo sádrový tmel Rifino Top v takové konzistenci, aby tmel nestékal z lopatky. Po celoplošném nanesení tmelu ho stáhneme pomocí zubové špachtle, čímž se sjednotí výška naneseného tmelu. Následně vyhladíme pomocí hladké špachtle pro celoplošné tmelení.

Špachtlí vedeme co nejvíce naplocho zešikma, tak, abychom neubírali nanesený materiál. Po mírném zavadnutí strhneme drobné kontury např. pomocí fasádní špachtle a přetmelíme „do nuly“. V případě tmelení Rimano Glet XL dbáme na to, aby napojení jednotlivých vrstev probíhalo tzv. „mokré do mokrého“.

Více o tmelení se dozvíte na webových stránkách www.rigips.cz nebo si přijďte tmelení sami vyzkoušet do Školy suché výstavby.

Šikovné ruce pracují pro Rigips


 

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*