Infoservis

Kaskáda tepelných čerpadel v bytové objektu v Chomutově

Bytový dům v Chomutově přešel ze systému centrálního zásobování teplem na kaskádu tepelných čerpadel, úspora je obrovská.

Osmipodlažní bytový dům s celkem 24 bytovými jednotkami se nachází v Chomutově. K odpojení od systému centrálního zásobování teplem (CZT) došlo v rámci rekonstrukce strojovny z důvodu vysokých cen dodávaného tepla. Vlastnické sdružení se rozhodlo dům vytápět prostřednictvím kaskády tepelných čerpadel vzduch-voda značky Master Therm.

Zdrojem tepla pro vytápění a pro ohřev teplé vody je trojice tepelných čerpadel typu EM75Z s nominálním topným výkonem 3×30,8 kW. Originální splitová konstrukce tepelných čerpadel s kompresorem ve vnitřní jednotce zajišťuje efektivní předávání tepla do otopné soustavy a umožňuje vysoce účinný ohřev teplé vody horkými parami na výstupu kompresoru pomocí tzv. podchlazovače (desuperheateru). Venkovní skříně obsahují jen lamelový výparník a ventilátor a jsou díky tomu lehké, tiché a prosté vibrací a jsou umístěné na konzoli na stěně objektu.

Trojice tepelných čerpadel typu EM75Z s nominálním topným výkonem 3×30,8 kW

Soustava je doplněná bivalentním a záložním zdrojem v podobě elektrických kotlů. Instalace tepelných čerpadel snížila přímé náklady na energie pro vytápění a ohřev teplé vody celého domu z původních 900 tis. Kč na 420 tis. Kč za rok (z původních 620 Kč/GJ na necelých 260 Kč/GJ).

Čerpadla vzduch-voda značky Master Therm

-red-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*