Infoservis

MEA představuje květnové realizace

MEA WATER MANAGEMENT je významný dodavatel žlabů pro liniové odvodnění z polymerického betonu nebo žlabů z pevnostních kompozitů SMC. Navrhují a dodávají komplexní řešení dešťových vod s předčištěním pomocí odlučovačů ropných látek a tuků s návazností na vsakovací systémy.

Vytížený silniční průtah u Domažlic odvodněn obrubníkovým systémem MEA KERB

Právě dokončovaná rekonstrukce vozovky na průtahu silnice I. třídy/22 u Domažlic je odvodněna téměř 500 m dlouhým obrubníkovým odvodněním MEA KERB. Nepříznivé spádové a podzemní podmínky a také intenzivní provoz neumožňovaly bezproblémové použití klasických silničních vpustí. Byly zde proto navrženy a instalovány obrubníkové žlaby v celkové délce 470 metrů tak, aby dešťová voda byla svedena ihned mimo vozovku a poté odtékala plynule uvnitř žlabu do nejbližší gule, obvykle umístěné v chodníkové části. Na vozovce se tak nevytváří nesouvislé kaluže a také nepřekáží žádné vtokové mříže. Konečná dodávka proběhla na stavbu přímo z MEA výrobního závodu v Plzni.

Modulové obrubníkové odvodnění z polymerického betonu nezasahuje do vozovky a řeší odvodnění i při malých spádech (ve dvou výškových stupních podle potřebné hydraulické kapacity). Instalace plynulých tvarovek pro vjezdy nebo snížené obrubníky pro chodce a cyklisty zajistí bezpečný pohyb vozidel i osob. Materiál je nenáročný, pevný a vhodný i pro vysoké zátěže.

Video a technické informace o obrubníkovém odvodnění:  https://www.mea-odvodneni.cz/mea-kerb/sortiment/198

Anglické dvorky MEA MULTINORM prosvětlí suterénní prostory BD Cikánka v Radotíně

Při právě probíhající nové výstavbě bytových domů, na místě bývalého zámečku v Radotíně Na Cikánce, jsou instalovány anglické dvorky MEA MULTINORM. Přes 20 oken bytového domu umístěných částečně pod úrovní terénu mají dostatečné světlo a větrání zajištěné pomocí sklepních světlíků. Ty jsou upevněny přes izolaci pro zabránění vzniku tepelných mostů a napojeny na odpadní potrubí.

Systém anglických dvorků má vyřešeno i vodotěsné ukotvení při vysoké spodní vodě. Odvodňovací přípojky mají zpětnou klapku nebo zápachovou uzávěrku pro větší komfort obyvatel. Nástavec pro přívod světla a vzduchu může vést až několik metrů pod úroveň terénu. Pochozí mřížky unesou i auto (zátěž B125 kN).

Anglické dvorky MEA MULTINORM jsou oblíbené pro svou snadnou montáž a kvalitu.

Technické informace o anglických dvorcích: https://www.mea-odvodneni.cz/sklepni-svetlik-mea-multinorm/sortiment/69

Monolitické žlaby MEA DM1500 odvodňují plochy s vysokou zátěží areálu v Plzeňském kraji

Při rozšíření výrobního závodu pro automobilový průmysl v Holýšově v Plzeňském kraji bylo třeba pro odvodnění zpevněných ploch zvolit únosný systém s dostatečnou hydraulickou kapacitou. Náročným požadavkům vyhověl celopolymerický monolitický žlab MEA DM1500, který je navržen pro odolnost na vysoké zatížení D400-F900 kN. Je tak dostatečně dimenzovaný vůči očekávané zátěži a současně nabízí i tichý provoz. Celková délka odvodnění v této etapě je cca. 1100 bm.

Tento žlab bez mřížek se světlou šířkou 150, 200 a 300 mm se používá také pro dálnice, rychlostní komunikace, autobusové zastávky nebo při příčném křížení komunikací u železničních přejezdů. Díky vysokému průtočnému profilu až 570 mm je možné navrhnout i dlouhé linie bez jediného přerušení. Polymerický beton je odolný i v agresivním prostředí, včetně posypových solí.

Video a technické informace o monolitických žlabech pro vysokou zátěž: https://www.mea-odvodneni.cz/dm-1500/sortiment/18

Parkoviště před areálem Madeta odvodňují žlaby MEARIN

Při rekonstrukci parkoviště před areálem Madeta v Plané nad Lužnicí bylo odvodnění vyřešeno se žlaby Mearin Expert 200, které mají dostatečnou kapacitu na odvod veškeré dešťové vody z plochy. Díky tělu konstrukce z kompozitního materiálu SMC mají tyto žlaby, společně s litinovým roštem, vysokou odolnost na pojezd i nákladních vozidel. Hrana žlabu je navíc zesílena ocelovou hranou. Nízká hmotnost žlabů, patentovaný způsob uchycení roštů s jednoduchým zaklapnutím, velmi zrychlují stavební práce bez potřeby těžké mechanizace nebo speciálního nářadí.

Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s ocelovou ochrannou hranou jsou vhodné pro zátěžové třídy A15 – E600 kN. Materiál SMC odolá agresivním chemikáliím, olejům, benzínu, horkému asfaltu, močůvce a silážním šťávám. Zaručuje vysokou stabilitu a tvarovou stálost se snadnou údržbou.

Technické informace o žlabech MEARIN:  https://www.mea-odvodneni.cz/mearin-expert-200/sortiment/31
 

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*