Infoservis

Na sídlišti ožijí veřejné prostory

Městská část Praha 8 významně pokročila v přípravě revitalizace centrálního náměstí na sídlišti v Ďáblicích. Díky nové organizaci ploch a jejich doplnění mobiliářem a zelení se stane živým a atraktivním místem této lokality. Důležitým dílem mozaiky ve zlepšení jejího prostředí je také rekonstrukce obchodního domu Ládví, která právě probíhá. Příprava projektu byla s návrhem revitalizace náměstí úzce koordinována.

Vizualizace budoucnosti
Centrální náměstí sídliště Ďáblice se stanicí metra Ládví a dalšími veřejnými budovami je nejvýznamnějším veřejným prostranstvím této čtvrti. Náměstí i celé sídliště vzniklo na základě jednotného plánu, najednou, s minimem zachovaného původního kontextu. V jeho podobě se odráží atmosféra šedesátých let minulého století, kdy se ve velmi krátkém období v život uváděly modernistické myšlenky a velkorysé urbanistické koncepty. Byly poučené funkcionalistickou tradicí i zkušenostmi ze zahraničí.

Nová obchodní pasáž
Projekt obnovy
„V projektu Viktora Tučka ze 70. let minulého století byl rozvinut koncept zelených pěších os a systém řazení domů do otevřených bloků. Autoři vše doplnili obchody, školami a zdravotnickými středisky. Návrh přinesl řadu neobvyklých řešení, jednotlivé budovy se kvalitativně vymykají z panelové produkce. Významnou roli dostaly veřejná zeleň a koncept plastik ve veřejném prostoru,“ uvádí architekt Ondřej Tuček a dodává: „Samotné náměstí už prošlo několika dílčími modernizacemi, naposledy při otevření stanice metra Ládví. Žádná však nedokázala využít potenciál místa a přesvědčivě reflektovat nové společenské podmínky. Přitom jde o nejcennější prostranství sídliště. Vymezují je budovy drobnějšího měřítka, které kontrastují s výškou a proporcemi obytných domů. Prostor je důsledně oddělen od dopravy, i zásobování probíhá ze zadní fronty domů – to je obrovská výhoda. Centrum ale neplní svou funkci tak, jak by mohlo. Může za to charakter prostředí a chybějící funkce, které by mohly přilákat aktivitu. V současné době se na náměstí nachází Kulturní dům, kino, obchodní centrum se supermarketem a otevřenou pasáží, stanice metra, dále pošta a lékárna. Abychom zlepšili jeho charakter a estetické kvality, budeme se soukromými vlastníky budov řešit jednotné řešení reklamy a komerčních propagačních prvků, dále také pravidla pro stavební obnovu jednotlivých domů a práci s parterem.“

Historické foto
Obchodní dům Ládví
Obchodní dům stejně jako centrální náměstí a celé sídliště Ďáblice pochází ze 70. let 20. století a dodnes je srdcem tohoto místa. Sídliště přineslo řadu neobvyklých řešení, kvalitativně vystupujících z dobové panelové produkce. To dokazuje i ocenění UNESCO za komponování zeleně do městské zástavby. Obchodní dům od první poloviny 90. let vlastní společnost Regata, která v roce 2000 provedla jeho první modernizaci. Rekonstruovala obchodní prostory v prvním patře, vybudovala dvě nová schodiště a osobní výtahy. Význam a dostupnost obchodního domu Ládví v roce 2004 výrazně zvýšilo otevření přilehlé stanice metra trasy C.
Po čtyřiceti letech své existence je tato stavba však již fyzicky i morálně opotřebená, zejména uspořádání obchodních ploch neodpovídá požadavkům dnešní doby. Kromě obměny technologických instalací a části obvodového pláště budou při rekonstrukci zásadně přeměněny zejména vnitřní prostory. Hlavní vstup se přesune na východní stranu k náměstí u výstupu ze stanice metra Ládví. Přízemí bude dominovat supermarket Albert. U hlavního vstupu přibudou čtyři nové menší obchody. Lepší dostupnost prvního patra zajistí nové eskalátory, výtahy a schodiště. Zcela nová obchodní pasáž v prvním patře bude průchozí přes celou délku budovy. Na východním začátku pasáže přibude food court s výhledem na centrální náměstí. V suterénu budovy vzniknou dva velkoplošné prostory pro obchod a služby, přístupné výtahem a schodištěm.
„V našich obchodních domech se vždy snažíme o co nejlepší složení prodejen a provozoven služeb tak, abychom v maximální míře uspokojili potřeby obyvatel spádové oblasti. V tomto případě jednáme nejen se stávajícími nájemci, ale i s novými subjekty. Díky rekonstrukci tak dojde ke zkvalitnění a rozšíření nabídky zboží a služeb,“ říká Filip Votruba, ředitel závodu Obchodní domy Regata a člen dozorčí rady společnosti Regata Čechy, a.s.
Záměr rekonstrukce OD Ládví je úzce koordinován s projektem revitalizace centrálního náměstí sídliště Ďáblice, který připravuje Městská část Praha 8. Díky ní by se tento hlavní prostor měl stát atraktivním živým místem pro setkávání lidí, konání trhů a různých společenských akcí.
BOX
Základní údaje o stavbě
Obchodní dům Ládví v Praze 8 Ďáblicích čeká v letošním roce rekonstrukce. Jeho vlastník a provozovatel, společnost Regata Čechy, a.s., zveřejnil rozsah a harmonogram prací, které právě začínají a ukončeny by měly být do konce listopadu. Rekonstrukce proběhne v součinnosti se společností Ahold Czech Republic, která v objektu provozuje supermarket Albert. I ten projde celkovým remodelingem, a proto bude pro veřejnost uzavřen od května do začátku září.
Investor: Regata Čechy, a.s.
Generální projektant rekonstrukce OD Ládví: m4 architekti s.r.o.
Generální dodavatel stavby: STEP, spol. s r.o.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*