Infoservis

Noví lidé ve Skanska komerční development

Byl jmenován nový tým vrcholového managementu společnosti Skanska pro komerční development ve střední a východní Evropě.

Obchodní jednotka komerční výstavby společnosti Skanska posiluje své strategické zaměření na zákazníky, a zřizuje regionální centrum pro tvorbu obchodní hodnoty. Současně centralizuje organizaci na regionální úrovni prostřednictvím nových výkonných viceprezidentů, kteří odpovídají za obchodní činnost.

Obchodní jednotka komerční výstavby společnosti Skanska pro střední a východní Evropu působí na deseti městských trzích ve čtyřech zemích: v České republice, v Maďarsku, Polsku a Rumunsku. Jako lídr na trhu v regionu střední a východní Evropy realizoval developer zhruba 1 300 000 m2 kancelářských prostor. Díky vysoce kvalitním udržitelným produktům, nadnárodním zkušenostem, a silné finanční přítomnosti láká Skanska do střední a východní Evropy mnoho nových příchozích i řadu svých stálých nájemců a investorů. Jmenování nového týmu vedení má za cíl posílení spolupráce v regionu napříč různými zeměmi, budování dlouhodobých partnerství a představení portfolia projektů na regionální úrovni.

„Skanska je lídr na trhu v regionu střední a východní Evropy a největším developerem kancelářských prostor v Evropě. S novým týmem vrcholového managementu budeme i nadále vyvíjet úspěšnou obchodní činnost se silnějším zaměřením na regionální strategii pro podporu našich zákazníků. Současně zůstáváme věrni svým hodnotám a v souladu s oceněním, které nedávno získala, držíme společnost Skanska na kurzu být společností která mění svět”. Toto uznání je pro nás současně velkou poctou i velkou odpovědností. Přijímáme výzvu a stanovujeme si ambiciózní cíl dosažení nulových uhlíkových emisí do roku 2045 při zachování stejných obchodních výsledků. Příprava organizace na splnění tohoto dlouhodobého cíle začíná již nyní u tohoto silného týmu vedení složeného z úspěšných odborníků, plně oddaných našim obchodním i environmentálním cílům“ – uvedla Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezidentka a generální ředitelka společnosti Skanska pro komerční development v regionu střední a východní Evropy.

Nově jmenovaný tým vrcholového managementu společnosti Skanska pro komerční development ve střední a východní Evropě  – s účinností od 21. ledna 2020:

  • Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezidentka a generální ředitelka.
  • Arkadiusz Rudzki, výkonný viceprezident pro pronájem a prodej.
  • Mariusz Krzak, výkonný viceprezident pro Polsko (Varšava, Vratislav, Gdaňsk).
  • Marcin Łapiński, výkonný viceprezident pro Polsko (Krakov, Katovice, Lodž, Poznaň).
  • Aurelia Luca, výkonná viceprezidentka pro Rumunsko.
  • Alexandra Tomášková, výkonná viceprezidentka pro Maďarsko & Českou republiku.
  • Thomas Henriksson, výkonný viceprezident pro finance a finanční ředitel.
  • Karolina Radziszewska, výkonná viceprezidentka pro lidské zdroje.
  • Jacob Møller-Nielsen, výkonný viceprezident pro centrum excelence.
  • Tomáš Fabian, výkonný viceprezident pro právní oblast.

Jednou z největších změn v nové struktuře je sloučení obchodní jednotky komerčního developmentu v Maďarsku a v České republice. Nově vzniklou jednotku povede s okamžitou účinností Alexandra Tomášková, výkonná viceprezidentka pro Maďarsko a Českou republiku, která v roli generální ředitelky odpovídalaza jednotku komerčního developmentu v České republice. Alexandra se ujímá této nové roledíky úspěšnému vedení české pobočky.

„Sloučení těchto dvou zemí vnímám jako skvělou příležitost. Přirozeně chceme i nadále úspěšně podnikat v obou zemích, současně však plánujeme si vzít to nejlepší z obou a vytvořit úspěšnou jednotku, která využije svého potenciálu, talentu a znalostí, které ve svých řadách nepochybně má. Využijeme této synergie a budeme se vzájemně inspirovat. V neposlední řadě navážeme i na oboustranně prospěšný vztah se středoevropskou stavební jednotkou Skanska.,“ uvádí Alexandra Tomášková, výkonná viceprezidentka pro Maďarsko a Českou republiku.

Další změnou, která se dotýká naší obchodní činnosti v regionu, je nově zřízená pozice výkonného viceprezidenta pro právní oblast v týmu vrcholového managementu. Vůbec poprvé tak bude pozice právníka společnosti zastoupena v týmu regionálního vedení. Této role se za celý region střední a východní Evropy ujímá Tomáš Fabian, který byl v předchozí pozici zodpovědný za prodej komerčních budov společnosti Skanska v České republice, Maďarsku a Rumunsku, jakož i za právní záležitosti v regionu.

Jednou z hlavních změn, která zajistí pokrok v realizaci kvalitních, technicky vyspělých a udržitelnějších projektů, pokud jde o dlouhodobý cíl realizace budov s nulovými emisemi, je vytvoření centra excelence. Tento tým bude slučovat a standardizovat kompetence v klíčových oblastech jako jsou digitalizace, udržitelnost, inovace, technická kvalita a zdraví a bezpečnost v rámci celého jednotky v neustálém úsilí o realizaci prvotřídních produktů pro nájemce a investory, které obstojí i v budoucnosti.

Ve všech těchto změnách se bude odrážet strategické zaměření společnosti Skanska na projekty, potřeby zákazníků a dosažení ambiciózních environmentálních cílů.
 

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*