Infoservis

Obchvat Dolní Lhoty je na jarní finiš dobře připravený

Na stavbě obchvatu Dolní Lhoty, tvořícího na Jindřichohradecku nový úsek silnice I/34 mezi Stráží na nad Nežárkou a Lásenicemi, sice dnes začala zimní technologická přestávka, ale práce odpovídají harmonogramu a termín dokončení v srpnu 2023 by neměl být ohrožen.

„Důležité bylo, že jsme se časově dokázali vyrovnat s velmi deštivým jarem a zářím, protože zemním pracím nadbytek vody nesvědčí,“ říká Vít Sirotek, stavbyvedoucí ze závodu Dopravní stavby Jih společnosti SWIETELSKY stavební, která obchvat buduje.

Práce na 2,65 kilometru dlouhém novém úseku začaly v srpnu 2021 a vyjdou na zhruba čtvrt miliardy korun bez daně.

Položena je většina podkladních asfaltových hutněných vrstev, dokončena je třísetmetrová protihluková stěna i sto metrů dlouhý most. Už od jara jsou v provozu křižovatky budoucí trasy I/34 s novými úseky silnic II/153 a III/1537 do Příbraze a napojení místních komunikací do samotné Dolní Lhoty.

„Řidičům, jedoucím po původní silnici přes obec se může zdát, že máme hotovo a brzy se po obchvatu bude jezdit, ale na jaře nás ještě čeká hodně práce,“ dodal Vít Sirotek.

Především půjde o odvodnění stavby, terénní a vegetační úpravy, a hlavně zbývající konstrukční vrstvy nové komunikace, instalaci svodidel a trvalého dopravního značení.

Stavbaři ale místo neopustí ani po zprovoznění, protože budou pracovat na napojení nové trasy I/34 na původní ve směrech na Lásenici a Stráž. V místech napojení se bude jezdit na semafory vždy po polovině vozovky. Následně se odstraní provizorní komunikace a definitivně upraví napojení těch místních na Dolní Lhotu. Části, které přestaly sloužit dopravě, se zrekultivují. To potrvá do podzimu 2023.

Investorem stavby, která zlepší parametry silnice a odstraní nebezpečné úseky a křížení, je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Obchvat bude dvoupruhový se dvěma úrovňovými křižovatkami doplněnými o odbočovací a připojovací pruhy a třetím pruhem pro předjíždění ve směru na Jindřichův Hradec. Zvýší se tím bezpečnost dopravy, neboť řidiči pojedou plynule už od obchvatu nedaleké Stráže nad Nežárku. Tento úsek byl dokončen už v roce 2007.

-red-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*