Infoservis

Projekt AVIA City na rozhraní Čakovic a Letňan

AVIA je brownfield o rozloze 66 hektarů na rozhraní Letňan a Čakovic: v současné době je území určeno pro těžkou a lehkou průmyslovou výrobu a logistiku

AVIA City, projekt výstavby nové čtvrti na pozemcích bývalého podniku Avia v Praze – Letňanech by mohl být dobrým příkladem revitalizace rozsáhlého brownfieldu v souladu s plány na podporu bydlení města Prahy. Na tiskové konferenci to dnes uvedli zástupci města Prahy a společnosti Odien Real Estate a.s., která je vlastníkem areálu. Cílem projektu je revitalizace rozsáhlých pozemků dřívější automobilové a letecké výroby a výstavba nové městské čtvrti včetně občanské vybavenosti, pracovních příležitostí a dostatku zeleně. Obě strany nalezly společnou řeč na základních principech podpory celého projektu.

Podpora bydlení je jednou z klíčových priorit Prahy pro následující roky,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj, doc. Ing. Arch. Petr Hlaváček, a dodal: „Přičemž chceme jít cestou podpory revitalizace stávajících brownfieldů, raději než výstavbou na zelené louce. Dobrým příkladem takové revitalizace by mohl být projekt Avia City na severu Prahy, který má dokončený regulační výkres, postupuje podle pravidel schválených pro developery v Praze a navrhuje i ojedinělé plnění developera při realizaci projektu v dané lokalitě.  V případě, že se změnou územního plánu budou souhlasit vedle Čakovic i Letňany, jsme připraveni revitalizaci tohoto brownfieldu podpořit v oblasti dopravní infrastruktury.“

Za 25 let zde vyroste pouhých 7000 bytů

Michael Saran, zakladatel a generální ředitel skupiny Odien, doplňuje: „Máme připravený projekt, který přinese užitek nejenom budoucím, ale v prvé řadě stávajícím obyvatelům Letňan a Čakovic. Multifunkční projekt nabídne vedle moderního bydlení také 10 hektarů parků a zelených ploch, dvě nové školy a pět mateřských školek, řadu nových služeb a samozřejmě i pracovních míst. Projekt chceme realizovat ve čtyřech etapách během následujících 25 let. Podpora Prahy při řešení dopravní infrastruktury takto velkého území je pro nás klíčová.“

• Dnes na území AVIE stojí přes 140 různých staveb a konstrukcí.

• Stavby dnes představují asi 550 000 m2 HPP (HPP = hrub á podlahová plocha) + venkovní skladovací plochy.

• Pozemky AVIE přímo sousedí s vlakovým nádražím Čakovice a jsou vzdáleny asi 2 km od zastávky metra Letňany.

Závazky Odienu

• Odien Real Estate se bude podílet na vyčištění a dekontaminaci pozemků AVIE společně s Ministerstvem Financí ČR, investice ve výši 1,5 miliardy Kč.

• Odien podpoří částkou do výše 1,5 miliardy Kč rozvoj oblasti (mateřské školky, pozemky pro výstavbu základních škol a veřejné dopravy, finanční investice).

• Odien bude investovat více než 70 miliard Kč do revitalizace brownfieldu a výstavby AVIA City během následujících 25 let.

Čísla jsou to ohromující, zvláště když Odien nepatří k nejsilnějším hráčům na tuzemském developerském trhu. Za 25 let zde vyroste 7000 bytů, což však není mnoho. Vždyť to představuje 280 bytů za rok (v Praze je potřeba stavět 10 000 bytů ročně). Jestliže proti tomu postavíme investice Odienu (73 miliard Kč), budou jen čisté náklady na jeden byt přesahovat deset milionů korun. Zdá se, že Odien se bez prodeje nebo spojení se silnějším developerem v budoucnu asi nevyhne.

Urbanistické pojetí

Urbanistické pojetí celého projektu na tiskové konferenci představil doc. Ing. Arch. Jakub Cigler, autor projektu. Vyzdvihl navrhovaná zásadní zlepšení dopravy v oblasti. Místním se otevře dosud neprůchozí prostor bývalého průmyslového areálu, který usnadní život lidem z okolních čtvrtí a zlepší dostupnost městské hromadné dopravy. Projekt zlepší průjezdnost celé čtvrti a nabídne prodloužení tramvajové tratě. Vzhledem k plánované modernizaci vlakového nádraží Čakovice počítá i s vybudováním lávky pro pěší, která propojí Letňany s Čakovicemi a ušetří místním až 20 minut jejich času.

Revitalizací bývalých průmyslových areálů řeší podporu bydlení většina velkých evropských měst. Na tiskové konferenci například představil úspěšnou revitalizaci rozsáhlých pozemků vedle vlakového nádraží v Hamburgu Ing. Peter Gero. Projekt NEU MITTE ALTONA vznikl na základě veřejné soutěže a úspěšně opět začlenil bývalý průmyslový areál do centra města. Přinesl do oblasti nový život, zásadně zlepšil dopravu, zvýšil kvalitu veřejných prostranství, nabídl nové školy, parky, kulturní vyžití.

Plánovanou modernizaci vlakového nádraží Praha Čakovice i rostoucí roli příměstské železniční dopravy v Praze potvrdil i Ing. Pavel Paidar, ředitel odboru přípravy staveb Správy železnic. Zmínil také zdvoukolejnění a elektrizaci železničního koridoru, zvýšení traťové rychlosti, kompletní peronizaci a výstavbu nových zastávek v oblasti.

Začne se čištěním

Průmyslový areál bývalého podniku Avia v Praze – Letňanech má zase o krok blíže ke své obrodě. Ministerstvo financí České republiky vybralo v otevřeném zadávacím řízení zhotovitele komplexní sanace areálu, kterým bude sdružení „AVIA 21“ (AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Gemtech, a.s. a Ekomonitor spol. s r.o.), kde vedoucím účastníkem sdružení je společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. To nyní ve spolupráci s vlastníkem areálu, společností Odien Real Estate a.s., revitalizuje rozsáhlý pozůstatek dřívější automobilové a letecké výroby. V budoucnu zde vznikne plnohodnotná městská čtvrť včetně občanské vybavenosti, pracovních příležitostí a dostatku zeleně. Vlastní sanační práce začnou na jaře 2023.

„Stát v Letňanech investuje přes miliardu korun do revitalizace velkého brownfieldu. Plníme tak rozhodnutí uložené Českou inspekcí životního prostředí i smluvní závazek vůči majiteli pozemku. Revitalizace přinese Letňanům opětovné zpřístupnění a smysluplný rozvoj nyní uzavřeného a chátrajícího území,“ říká náměstek ministra financí Roman Binder.

Michael Saran doplňuje: „Máme připravený projekt AVIA CITY, který přinese užitek nejenom budoucím, ale v prvé řadě stávajícím obyvatelům Letňan a Čakovic. Jde o plochu srovnatelnou s polovinou Malé Strany, což si zaslouží mimořádný přístup. Do revitalizace areálu a vybudování potřebné nové infrastruktury chceme investovat přibližně 6 miliard korun a věříme, že finance a naše úsilí přispějí k modernizaci celých Letňan a přiblíží nás k realizaci projektu AVIA CITY.“

Veškeré tyto kroky jsou také v souladu s Národní strategií regenerace brownfieldů, která zdůrazňuje nutnost transformovat tyto plochy na ekonomicky produktivní, ekologicky a sociálně zdravá území.

Smlouva, která upravuje pravidla sanace, vešla v platnost v červenci 2022 a hned vzápětí započala příprava formálního zpracování projektu. „Předpokládáme, že prováděcí projektová dokumentace bude dokončena do konce tohoto roku tak, aby vlastní práce mohly začít na jaře 2023,“ říká Radek Halbich, ředitel sanací za společnost AVE CZ.

Rozlohou sanovaného území a rozsahem požadovaných prací jde o jednu z největších státem vypisovaných ekologických zakázek v historii. Všichni účastníci tak měli povinnost doložit vysokou technickou kvalifikaci podrobně specifikovanou v zadávací dokumentaci. Vítězné sdružení „AVIA 21“ bude na projektu spolupracovat s vlastníkem objektu, Odien Real Estate, za kterým půjde značná část nákladů.

-red-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*